Особливості розвитку світової економіки в контексті накопичення і розподілу багатства

Ключові слова: багатство, спроможність, міліонери, корпорації, керівництво

Анотація

Розглянуто особливості розподілу багатства найбільш забезпечених людей світу і як це пов’язано з економічним станом країн. На основі аналізу масива статистичних даних розкрито значну диференціацію доходів у різних країнах,  виявлено специфіку розподілу багатства в деяких пострадянських країнах, що обумовлено в тому разі і несправедливим характером приватизації держвласності у 90-ті роки ХХ та ХХІ століть. Обговорюються можливі шляхи подальшої еволюції економічної системи світу, окремі риси та тенденції, що проявляються вже сьогодні. Це знаходить свій вираз у зміні структури виробництва та системи управління. Виявлено тенденцію зміни ролі крупних і невеликих підприємств на ринку інноваційних високотехнологічних продуктів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Герман Греф о революции в США. Встреча лидеров 15.03.2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=ANN-DtKSpnY

Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / М. Кастельс– М. 2000. – 606 c.

Шарма Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда / Р. Шарма–Эксмо. 2013 – 352 с.

CIA. The World Fact book. – 2015. – [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

Credit Suisse Global Wealth Databook. ResearchInstitute. Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts 2000 – 2015. – [Electronic resource]. – Access mode : https://www.credit-suisse.com

Schiller D. Telematics and Government / D. Schiller– Ablex Publishing Corporation, 1982 – 237 p.
Цитовано
Як цитувати
Vorobyov, E., & Kuklin, V. (1). Особливості розвитку світової економіки в контексті накопичення і розподілу багатства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (6), 90-98. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/10009