Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах

  • А. Н. Некос Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Ю. В. Цехмістрова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: екологічна освіта, компетентнісний підхід, особисто-орієнтоване навчання,

Анотація

Мета. Визначити і обґрунтувати ефективні методи впровадження компетентнісного підходу особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах. Методи. Традиційні педагогічні, соціологічні, статистичні. Результати. За результатами досліджень, учні виявили бажання вивчати екологію в темах інших уроків за диференційованим і міждисциплінарним принципами. Серед методів проведення занять інтерес викликали екскурсії на промислові підприємства та очисні споруди, уроки на природі, досліди з тваринами, практика в лабораторії та перегляд тематичних фільмів. Більшість погодились брати участь в екологічних проектах в якості волонтерів, керуючись мотивами охорони природи. Висновки. Зазначені підходи сприятимуть підвищенню мотивації, задоволенню індивідуальних потреб учня та його професійної самореалізації; а також розвитку і закріпленню компетенцій, необхідних для гармонійного співіснування людини із навколишнім середовищем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А. Н. Некос, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
д-р геогр. наук, проф.,

Посилання

1. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

2. Нечепоренко Л. С. Про науково-дослідницьку роботу студентів. Методичні рекомендації для студентів та аспірантів / Л. С. Нечепоренко. – Х: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 20 с.

3. Рудь М. В. Компетентнісний підхід в освіті / М. В. Рудь // Вісник Львів. ун-ту. – Серія : Педагогіка – 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 73–82.

4. Цехмістрова Ю. В. Профільна екологічна освіта в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Ю. В. Цехмістрова, А. Н. Некос // Охорона довкілля: зб. наукових статей XI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.:ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 243–247.

5. Liefländer A. K. Promoting connectedness with nature through environmental education. / A. K. Liefländer, G. Fröhlich, F. X. Bogner, P. W. Schultz // Environmental Education Research. – 2013. – Vol. 19. – P. 370-384.

6. Schäfli B. Umweltbildung für die Schule Lernen für Gegenwart und Zukunft / B. Schäfli, P. Gigon // Stiftung Umweltbildung Schweiz. – Bern. – 2012. – 44 p.
Як цитувати
Некос, А. Н., & Цехмістрова, Ю. В. (1). Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 88-93. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6319
Розділ
Екологічна та географічна освіта

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)