Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення

  • С. П. Сонько Уманський національний університет садівництва
  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: ландшафт, природність, антропогенність, конструктивна географія, соціогеосистема, ландшафтне планування, етапи, оптимізація

Анотація

Розглядається проблема існування різних підходів до сучасного тлумачення понять «ландшафт», «антропогенний ландшафт» і «природний ландшафт». На основі аналізу нової термінології автори простежують ретроспективу зміни домінуючих процесів у ландшафті і їх наслідків. Фіналом  дискусії є пропозиція авторів використовувати ландшафтне планування для узгодження сучасних викликів у природокористуванні територій різного функціонального призначення. Наведено етапи ландшафтного планування та можливі їх результати.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

С. П. Сонько, Уманський національний університет садівництва
д-р геогр. наук, проф.
Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.

Посилання

1. Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство: витоки, становлення, перспективи розвитку. / Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2004. Вип. 31. С. 96–100.

2. Автореф. дис. д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Людмила Миколаївна Нємець; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004.

3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.slideshare.net/geograf22/ss-16102723

4. Голубець М. А. Екосистемологія. - Львів: «Поллі», 2000. -235 с.

5. Сонько С. П. Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту / С. П. Сонько, Н. В. Максименко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1054, Серія:Екологія, - Харків, 2013 - С. 13-22.

6. Сонько С. П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Монографія.- К.: Ніка Центр, 2003.- 287 с.

7. Landschafts planung / mit Beitr. von: Claus Bittner . Christina von Haaren (Hrsg.). – Stuttgart: UTB, Ulmer, 2004. – 527 р.

8. Руденко Л.Г. Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування / Л. Г. Руденко, О. Г. Голубцов, С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк, Ю. М. Фаріон, В. М. Чехній // Український географічний журнал - 2013, № 2. – С. 33.

9. Максименко Н. В. Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території / Н. В. Максименко // Проблеми безперервної екологічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. Вип. 16. Харків – 2012. С. 65-68.

10. Maksymenko N., Cherkashina N. Рrospects of landscape planning in legislation of Ukraine/ Acta environmentalica universitatis comenianae (Bratislava), Vol. 21, 1(2013) - Р. 83-88.

11. Максименко Н. В. Особливості ландшафтно-екологічного планування територій різного функціонального призначення / Н. В. Максименко, А. А.Клєщ, К. Ю. Михайлова, О. М. Гоголь // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21-23 травня 2015, Тернопіль : СМП «Тайп», 2015, - С.249-251.
Як цитувати
Сонько, С. П., & Максименко, Н. В. (1). Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 9-13. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6308
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>