До питання створення відкритої екологічної геоінформаційної системи

  • А. Б. Ачасов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-5009-7184
  • О. Ю. Селіверстов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-8477-274X
  • А. Г. Кот Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-4700-2620
  • А. А. Клєщ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1379-1043
  • Д. О. Мельник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9094-2824
Ключові слова: веб-ГІС, екологічна інформація, геопросторові данні, ArcGIS Online, візуалізація просторової інформації

Анотація

Актуальність. Доступ до інформації про стан довкілля – є невід’ємним правом громадян України, тому розвиток та вдосконалення способів інформаційного забезпечення населення екологічними даними має високу соціальну значимість. Цінним джерелом достовірних екологічних даних, що можуть бути використані для  інформування населення, є результати наукових досліджень про стан довкілля, які продукуються діяльністю закладів вищої освіти. Ця стаття розглядає можливості використання закладами вищої освіти веб-ГІС сервісів як засобів донесення екологічної інформації до широкого загалу.

Мета. Створення відкритої геоінформаційної системи, яка репрезентує базу екологічних геоданих, що одержані в процесі навчальної та наукової роботи студентів і співробітників навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Методи. Аналіз фондових матеріалів ННІ екології для потреб формування бази геоданих, розробка структури веб-ГІС проєкту та тестування функціональних можливостей сервісу хмарної картографічної платформи ArcGIS Online щодо експорту, оновлення, зберігання, пошуку та наочності презентації даних у ньому.

Результати. Запропоновано та апробовано методичний алгоритм розробки та створення веб-ГІС, що складається з наступних етапів: вибір технологічної бази розробки; аналіз матеріалів забезпечення вхідною інформацією; розробка структури атрибутивної бази даних проєкту; підготовка наборів геоданих  та їх публікація мережі Інтернет. В результаті аналізу відібрано 144 наукові роботи, що складатимуть інформаційну основу для формування веб-ГІС «ЕкоПростір». Розроблено структуру атрибутивної бази даних веб-ГІС проекту, що складається з 4 змістовних блоків та 11 видів описових даних. Підготовлено 3 набори тестових даних, що показали успішні результати експорту та візуалізації геоданих, представлених різними типами геометричних векторних примітивів (лінійні, точкові та полігональні об’єкти).

Висновки. В середовищі інтернет-сервісу ArcGIS Online розроблено прототип веб-ГІС «ЕкоПростір» (https://institute-of-environmental-sciences-data-portal-carto-lab.hub.arcgis.com/), яка може використовуватись для оприлюднення інформації про стан довкілля, що міститься в результатах наукових досліджень студентів та співробітників ННІ екології. Розпочато інформаційне наповнення веб-ГІС «ЕкоПростір», зокрема, внесено результати трьох наукових проєктів, що стосуються стану ґрунтових ресурсів Харківського району Харківської області.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. Б. Ачасов , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, в.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля

О. Ю. Селіверстов , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

аспірант кафедри екології та менеджменту довкілля

А. Г. Кот , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

викладач кафедри екології та менеджменту довкілля

 

А. А. Клєщ , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи

Д. О. Мельник , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 61022, м. Харків, Україна

інженер навчальної лабораторії цифрових технології та інформаційного забезпечення

Посилання

Ber, V., Brovelli, M. A., & Li, S. (2017). Review of Web Mapping: Eras, Trends and Directions. International Journal of Geo-Information, 6(10), 317. https://www.mdpi.com/2220-9964/6/10/317

Fu, P., Sun, J. (2011). Web GIS: Principles and Applications. Redlands, CA, USA: ESRI Press.

Veenendaal, M. A., Brovelli, M. A., Li, S., & Ivаnovа, I. (2017). What is web mapping anyway? The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, (XLII-2/W7), 155–160. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W7-155-2017

Kong, N., Zhang, T., Stonebraker, I. (2015). Evaluation of web GIS functionality in academic libraries. Applied Geography. 60(1). 288–293. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.11.017

Haklay, M., Singleton, A., Parker, C. (2008). Web Mapping 2.0: The Neogeography of the GeoWeb. Geography Compass. 26. 2011–2039. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00167.x

Geoportal (2021). National geospatial data infrastructure. Retrieved from https://nsdi.gov.ua/ (in Ukrainian)

Vovk, V. M. (n.d.) Web-oriented geographic information system (Web-GIS). Information and educational system "Geological dictionary": open educational and scientific web resource. Retrieved from https://geodictionary.com.ua/node/31004 (in Ukrainian)

Law of Ukraine on National Geospatial Data Infrastructure, № 554-IX (2021, August 20). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text (in Ukrainian)

EcoSystem: a national online platform containing up-to-date information on the state of the environment. Retrieved from https://eco.gov.ua/ (in Ukrainian)

Karpinskyi, Yu., Lyashchenko, A., Makarenko, D., & Сherin, A. (2021). National geospatial data infrastructure of Ukraine in the world dimension: state and urgent tasks of development and sustainable functioning. Modern achievements of geodetic science and production, І(41), 104–112. Retrieved from http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/15.pdf (in Ukrainian)

Karpinskyi, Yu., & Lyashchenko, A. (2006). Strategy of formation of national geospatial data infrastructure in Ukraine. Kyiv: NDIGC (in Ukrainian)

ESRI (2022). ArcGIS Online Implementation Guide. Retrieved from https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf

What Is ArcGIS Online? ESRI. ArcGIS Online Help. Retrieved from https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/what-is-agol.htm

What is a shapefile? ArcGIS for Desktop. Retrieved from https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/what-is-a-shapefile.htm

Achasov, A. B., & Pashchenko, S. R. (2022). Application of WEB-technologies for the representation of environmental geodatabases. Environmental protection: collection of scientific articles of the XVIII All-Ukrainian scientific Taliev readings. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University. 68–72. Retrieved from https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2022/12/taliev-2022.pdf (in Ukrainian)

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Ачасов , А. Б., Селіверстов , О. Ю., Кот , А. Г., Клєщ , А. А., & Мельник , Д. О. (2022). До питання створення відкритої екологічної геоінформаційної системи. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 38, 97-105. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-09
Розділ
Екологічні дослідження