Регламентація господарської діяльності на ставках та водосховищах в басейні річки Нічлава

  • Ю. Т. Мельник Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 https://orcid.org/0000-0003-4333-2569
  • Л. П. Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0003-0944-1905
  • І. Р. Кузик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0002-4491-1071
Ключові слова: річка Нічлава, штучні водні об’єкти, ставки, водосховища, забруднення

Анотація

З метою оптимізації природокористування та раціонального використання водних ресурсів у басейні малих річок актуальним завданням є регламентація господарської діяльності на ставках і водосховищах.

Мета. Оцінити геоекологічний стан ставків та водосховищ у басейні річки Нічлава, обґрунтувати оптимізаційні заходи для регламентації їх господарського використання та експлуатації.

Методи. Експедиційний, узагальнення та систематизація, статистичний, оцінювання, геоекологічний аналіз, системно-структурний, геоінформаційний, описовий, ландшафтно-екологічний.

Результати. Розглянуто особливості використання штучних водойм (ставків та водосховищ) в басейні річки Нічлави. Звернута увага на відсутність комплексного використання ресурсів водних об’єктів і прибережних територій, їх забруднення та засмічення. Виявлено взаємозв’язки між діяльністю людини та геоекологічним станом ставків і водосховищ у басейні річки Нічлава. Вказано основні джерела забруднення та ризики, які несуть за собою їх діяльність. Проаналізовано вплив комунальних підприємств м. Борщів на екологічний стан Борщівського водосховища упродовж 2010-2020 років. Результати мають тенденцію до зменшення значень показників в порівняні з минулими роками, хоча рівень забруднення досі залишається значним. Відсікання частини річкової долини Циганки Мушкатівським водосховищем є результатом несправності роботи шлюзів. Розораність прибережних територій та забруднення частини водозбору отрутохімікатами з полів, спостерігається навколо Котівського водосховища. Обґрунтовано шляхи відновлення  ресурсів в басейнах малих річок і їх ефективного використання місцевими громадами.

Висновки. Процеси господарської діяльності на ставках та водосховищах активізовуються. Серед ключових рекомендацій, обґрунтованих у роботі, насамперед, є дотримання правил експлуатації ставків та водосховищ, визначених чинним законодавством; відновлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон навколо водойм; зменшення обсягів скидання забруднених та недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єкти басейну річки Нічлава.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю. Т. Мельник , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027

аспірант кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Л. П. Царик , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

І. Р. Кузик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

доктор філософії (PhD), асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін

Посилання

Syvyj, M.Ya. (Ed.). (2017). Geography of Ternopil region. Vol.1. Natural conditions and resources. Ternopil: Krok. Retrieved from:http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23577/1/Maryniak.pdf (in Ukrainian).

Kuzyk, I., & Kuzyk, Z. (2018). Modern state and trends for the optimization of land use in the basin of the Nichlava River. Bulletin of the Ternopil branch of the Ukrainian Geographical Society, 2, 44-48. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13307/1/Kuzyk_Kuzyk.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, V.(2020).To assess the balance of land use and nature protection in the valley of the Hnizna River. Master's Bulletin of TNPU, 34, 22-25. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17927/1/7_Tsaryk.pdf (in Ukrainian).

Kuzyk,I., Vitenko, I., & Tsaryk, V. (2022). Geoecological assessment of land use structure of Gnizdechna small river basin. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1 (52), 219-225. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.26 (in Ukrainian).

Tsaryk, L.P., Tsaryk, P.L., Kuzyk, I.R., & Tsaryk, V.L. (2021). Nature use and nature conservation in small river basins: monograph. The second edition is supplemented and revised. Ternopil: Type. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23661/1/Tsaryk_Pryrodokorystuvannya_okhorona_pryrody.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, P., Vitenko, I., & Tsaryk, V. (2022). River-basin systems of small rivers ofthe Western Podillya in the conditions of anthropogenic loads: a comparativeanalysis. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 2(53), 129-137. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.17 (in Ukrainian).

Vitenko, I. (2008). Geoecologichal situation of valley of Nichlava river. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1, 174-179. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21880/1/Vitenko.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, L. P., Kovalchuk, I.P., Tsaryk, P.L., Zhdaniuk, B.S., & Kuzyk, I. R. (2020). Basin systems of small rivers of Western Podillya: state, change tendencies, perspectives of nature management and nature protection optimization. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(3), 606-620. https://doi.org/10.15421/112055

Bakalo, O.D., Tsaryk, L.P., Tsaryk, P.L. (2018).Transformation of ecological-geographical processes of the Zhuryn river basin. Monograph. Ternopil: Type. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12360/1/Bakalo_Caruk_Dzyrun.pdf (in Ukrainian).

Kuzyk, I., Melnyk, Y. (2020).Retrospective analysis of transformation processes in the upper part of the Nichlava River basin. Bulletin of the Ternopil branch of the Ukrainian Geographical Society, 4, 42-46. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/22866/1/8_Kuzyk_Melnyk.pdf(in Ukrainian).

Hrebin, V.V., Khilchevskyi, V.K., Stashuk, V.A., Chunarov, O.V., & Yaroshevych, O.Ie. (2014). Water Fund of Ukraine: Artificial body of water - reservoirs and ponds. Kyiv. Interpres. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/VvGrebin/publication/333237313_Vodnij_fond_Ukraini_STUCNI_VODOJMI_Vodoshovisa_i_stavki/links/5ce3b92ba6fdccc9ddc15dd4/Vodnij-fond-Ukraini-STUCNI-VODOJMI-Vodoshovisa-i-stavki.pdf (in Ukrainian).

Khilchevskyi, V.K., & Grebin, V.V. (2021). Large and small reservoirs of Ukraine: regional and basin distribution features.Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 2(60), 6-17. https://doi.org/10.17721/2306-5680.2021.2.1 (in Ukrainian).

Khilchevskyi, V.K. (2021). Modern characteristics of water bodies in Ukraine: watercourses and reservoirs Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology, 1 (59), 17-27. https://doi.org/10.17721/2306-5680.2021.1.2 (in Ukrainian).

Perkhach, O. R. (2019). Analysis of water reservoirs and ponds resources in the Lviv region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 20, 80-86. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-07 (in Ukrainian).

Maksymenko, N. V., Gogol, O. M., & Bondarenko, J. V. (2014). Influence of climatic conditions on the hydrological regime Pecheniz'ke reservoir. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 11, 74-77. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/1628/1371 (in Ukrainian).

Yatsentyuk, Yu. V. (2013). Water-economic anthropogenic paragenetic landscape systems. Manandenvironment. Issuesofneoecology, 3-4, 147-152. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/1008/793 (in Ukrainian).

Gololobova, O. O., & Tolstyakova, V. V. (2018). Ecological assessment of the pond ecosystem components, Bobrivka village, Kharkiv district, Kharkiv oblast. Manandenvironment. Issuesofneoe-cology,1-2, 82-91. Retrieved from http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/143904/141786 (in Ukrainian).

Nichlava river passport. (1994). Fund materials of the Department of Water Management and Recla-mation of the Ternopil Region. Ternopil. (in Ukrainian).

Novitsca, S. (2007). Waters recreational resources: ecologi-geographical analysisand evaluation. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1, 158-168. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24904/1/Novitsca.pdf (in Ukrainian).

Novitsca, S. (2019).Ecological trails of the promising regional landscape park «Podilske Nad-zbruchcha». Materials of the report of the scientific conference of teachers, graduate students, stu-dents of the department of geoecology and teaching methods of environmental disciplines and the scientific research institute «Modeling of ecological and geographic systems». Ternopil. 39-46. Retrieved from http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20538/1/Conf_Model_eko_2019.pdf#page=39 (in Ukrainian).

The procedure for establishing the modes of operation of artificial water objects and water manage-ment systems. Resolution No. 614 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 25, 2020. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0280-22#n15 (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Мельник , Ю. Т., Царик , Л. П., & Кузик, І. Р. (2022). Регламентація господарської діяльності на ставках та водосховищах в басейні річки Нічлава. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 38, 29-38. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-03
Розділ
Географічні дослідження