Оцінка перспективи створення нових лісів у Тернопільській області

  • Л. П. Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0003-0944-1905
  • Ю. В. Смеречинський Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0001-8143-860X
Ключові слова: Залісення, лісорозведеня, лісовідновлення, створення нових лісів, оптимізація

Анотація

Сучасні глобалізаційні процеси, як в Україні, так і у всьому світі зумовлюють все більше використання природних ресурсів у тому числі й лісових. Саме тому постає питання проведення оцінки відновлення та збільшення площ лісів, що даватиме змогу забезпечувати сталий розвиток лісів.

Мета. Оцінити створення лісових ресурсів у межах Тернопільської області та запропонувати їх оптимізацію.

Методи. Описовий, статистичний, порівняльно-географічний, оптимізаційне моделювання.

Результати. Тернопільська область відноситься до мало лісистих регіонів України. Лісогосподарськими підприємствами області в ході виконання програм ведення лісового господарства створюються нові ліси на доступних для лісорозведення площах, проте основним лімітуючим фактором виступає наявність земельних ділянок для забезпечення потреб лісорозведення. Для оптимізації процесу збільшення лісовкритих земель потрібно додатково залучити до залісення непридатні для сільськогосподарського виробництва землі та передати самозалісені землі лісогосподарським підприємствам. Проте однією із перепон передачі земель в користування лісогосподарським підприємствам є небажання втрачати цінні активи у вигляді земель, та туманна перспектива отримання дивідендів. Державними лісогосподарськими підприємствами області подано до міських, селищних та сільських рад звернення щодо відведення земельних ділянок для лісорозведення, однак отримано малу частку позитивних відповідей. Також варто згадати і проблему колгоспних лісів, котрі на даний момент не надані в користування лісогосподарським підприємствам області та в межах котрих не проводиться, ні охорона, ні використання лісових ресурсів. Основною проблемою для таких лісів виступає їхня передача в постійне користування державним або комунальним лісогосподарським, чи комунальним підприємствам зі створеними спеціалізованими лісогосподарськими підрозділами. Отже оптимальним виходом з такої ситуації можна вважати створення комунальних лісогосподарських підприємств з територіальними громадами області, котрі мали б можливість на такій базі поступово створювати нові ліси.

Висновки. Виявлені проблеми та тенденції забезпечення потреб області в лісах, досягнення оптимального показника лісистості області, що дало б змогу відкрити альтернативний шлях вирішення даного питання на базі безпосередніх розпорядників потенційних земельних ділянок, які можуть бути залісені.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. П. Царик , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

    

Ю. В. Смеречинський, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

аспірант кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

Посилання

Forest Code of Ukraine (2022, May 08). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Order of the Ministry of Environment of 22.07.2021 № 494 "On approval of indicators of regional standards of optimal forest cover of the territory and the minimum necessary protective forest cover of agrolandscapes of Ukraine" (2022, May 08). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-21#Text (in Ukrainian)

Decree of the President of Ukraine №228 / 2021 "On some measures for the preservation and reproduction of forests" (2022, May 08). Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/2282021-39089 (in Ukrainian)

Characteristics of forestry of the region. (2022, May 29). Retrieved from https://ternopillis.gov.ua/upravlinnja/kharakteristika-lisovogo-gospodarstva-oblasti.html (in Ukraini-an)

Materials of the Department of Ecology and Natural Resources of the Ternopil Regional State Administration on the accounting of self-afforested and suitable for afforestation lands of territorial communities of the Ternopil region as of 10.02.2022. (in Ukrainian)

Materials of reports of the Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting on the work carried out on the protection, defense, use and reproduction of forest plantations, wildlife, forestry and hunting as of 01.06.2022. (in Ukrainian)

Materials of reports of the Department of Ecology and Natural Resources of the Ternopil Regional State Administration on the status of implementation of tasks defined by the Decree of the President of Ukraine dated 07.06.2021 № 228/2021 "On some measures to preserve and restore forests" as of 01.05.2022. (in Ukrainian)

Land allotment project (2022, May 28). Retrieved from https://zemlevporyadnik.com.ua/proekt-zemleustroyu-vidvedennya.html (in Ukrainian)

Creation of new forests in Ternopil region: the issue is relevant for foresters, but not for communities. (2022, May 29). Retrieved from https://ternopillis.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/stvorennja-novikh-lisiv-na-ternopilshchini-pitannja-aktualne-dlja-lisivnikiv-ale-ne-dlja-gromad.html (in Ukrain-ian)

Public cadastral map of Ukraine (2022, January 27). Retrieved from https://map.land.gov.ua/?cc=3568176.376491699,6207013.759603989&z=7&l=pcm_pzf,kadastr&bl=ortho10k_all (in Ukrainian)

Normative monetary valuation of land. (2022, January 29). Retrieved from https://data.gov.ua/dataset/e306e6a5-eb59-4bc7-aa3e-fb8f12dd7599 (in Ukrainian)

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Царик , Л. П., & Смеречинський, Ю. В. (2022). Оцінка перспективи створення нових лісів у Тернопільській області . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (27), 72-79. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-27-06