Водні об’єкти міста Тернопіль: гідрографія, екологічний стан та водопостачання

  • Л. П. Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 https://orcid.org/0000-0003-0944-1905
  • І. Р. Кузик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0002-4491-1071
  • Л. В. Янковська Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0001-7939-7423
Ключові слова: Тернопільське водосховище, річка Серет, гідрографія, забруднення, водозабір

Анотація

 

Найбільш чутливими до антропогенного навантаження у місті є водні ресурси: поверхневі та підземні води, джерела водопостачання тощо. Тому аналіз гідрографічних особливостей і екологічного стану водних об’єктів міста Тернопіль є актуальним та важливим науково-практичним завданням

Мета. Проаналізувати гідрографічні особливості та екологічний стан водних об’єктів міста Тернопіль, висвітлити проблему забруднення водосховища, якісного стану води у річці Серет і основних водозаборів міста.

Методи. Узагальнення та систематизація, описовий, SWOT-аналіз, оцінювання, картографічний, геоінформаційний, геохімічної оцінки екологічного стану водних об’єктів міста.

Результати. Узагальнення і систематизація даних про гідрографічну мережу міста Тернопіль дозволяє констатувати факт, що основними водними об’єктами міста є  річка Серет – довжиною 242 км (у межах міста 1,8 км) та площею басейну 3900 км2; водосховище – площею 300 га; безіменна права притока та каналізована ліва притока річки Серет – річка Рудка. Екологічний стан річки Серет у межах міста Тернопіль можна оцінити як незадовільний. Основними геоекологічними проблемами річки є забудова прибережної захисної смуги, забруднення вод твердими побутовими відходами, перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин, сульфатів, хлоридів, нітратів і нафтопродуктів. Екологічними проблемами Тернопільського водосховища є забруднення води хімічними сполуками азоту амонійного, нафтопродуктів, завислих речовин та загального заліза; висока замуленість і забруднення донних відкладів водосховища важкими металами та рухомими формами біогенних елементів. Водопостачання у місті Тернопіль здійснюється із двох водозаборів – Білецького та Верхньо-Івачівського. Верхньо-Івачівський водозабір знаходиться на відстані 3 км від міського сміттєзвалищ у селі Малашівці. В останні кілька років у місті набуває поширення процес буріння і використання приватних артезіанських свердловин глибиною понад 50 м. За результатами проведених аналізів, встановлено відповідність санітарним вимогам проб води у цих свердловинах, водневий показник (рН) в усіх пробах – в межах норми (6,5-8,5).

Висновки. Сучасні тенденції кліматичних змін і зростання антропогенного навантаження на водні об'єкти посилюють ризики деградації та зміни окремих складових гідрографічної мережі міста. У Тернополі необхідно екологізувати екосистему Тернопільського водосховища, модернізувати систему централізованого водопостачання, провести реконструкцію дощових колекторів і посилити контроль за несанкціонованими скидами у поверхневі водні об’єкти. Також варто запроектувати для міста ще один водозабір в екологічно безпечних умовах. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. П. Царик , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027

д-р геогр. наук, проф., завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін

І. Р. Кузик , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

доктор філософії (PhD), асистент кафедри геоекології та методики  навчання екологічних дисциплін

Л. В. Янковська , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

канд. геогр. наук, доц., доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних  дисциплін

Посилання

Kyselov, Y. & Shutak, K. (2019). On the formation of scientific principles of urban hydro-ecology. Young scientist, №7(71), 10-13. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-3 (in Ukrainian).

Grubіnko, V.V., Gumenjuk, G.B., Volіk, O.V., Svinko, J.M., Makartnі, F.M. (2013). Ecosystem of a regu-lated reservoir in urban conditions (on the example of Ternopil Reservoir). Ternopil: editorial and pub-lishing department TNPU (in Ukrainian).

Grubinko, V.V., Humeniuk, H.B., Khomenchuk, V.O., Garmatiy, N.M., Voytiuk, V.B. & Barna, M.M. (2018). Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the ex-ample of the reservoir «Ternopil pond»). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27 (2), С. 202-212. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111845 (in English).

Tsaryk, L., Poznyak, I. & Tsaryk, V. (2017). Ecological danger of regulated water (on the materials of Ternopil reservoir). Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, №2, 140-144. Retrieved from: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/23.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, V. L. (2018). Water and ecological condition of Ternopil reservoir. Proceedings of the scientific conference of teachers, graduate students, undergraduates, students of the Department of Geoecology and methods of teaching environmental disciplines TNPU. Ternopil, 112-118. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13143/1/22Tsaryk.pdf (in Ukrainian).

Stetsko, N. & Bytsyura, L. (2019). Ternopil reservoir as a recreational object. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, №1(46), 189-197. https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.2.24 (in Ukrainian).

Stetsko, N. (2018). Geoecological investigations of the upper father of Seret river. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, №2, 180-185. Retrieved from: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/24.pdf (in Ukrainian).

Tsaryk, L. & Tsaryk, P. (2012). Local eco-network as nature protection system of Ternopil city. Modern city strategy. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Simferopol: Cri-mean Institute of Business of UEU. 138-143 (in Ukrainian).

Tsaryk, P.L. & Tsaryk, L.P. (2013). «Zagrebellja» Landscape Regional Park in the system of recreational and protected nature management. Monograph. Ternopil: editorial and publishing department TNPU (in Ukrainian).

Zabokrytska, M. & Khilchevsky, V. (2016). Water bodies of Lutsk: hydrography, local monitoring, water supply and water disposal. Hydrology, hydrochemistry, hydroecology, 2(42), 64-76. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2016_3_9 (in Ukrainian).

Koinova, I. B. & Chorna, A-K. (2019). Lviv reservoirs: current geo-ecological status and opportunites for its improvement. Man and environment. Issues of neoecology, №32, 6-15. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-01 (in Ukrainian).

Pakholiuk, O.T. (2014). River Network as a Natural Framework in the Formation of Green Zone of L'viv. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Ecology and environment, 24.3, 101-105. Retrieved from: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_3/101_Pach.pdf (in Ukrainian).

Maksymenko, N. V. & Zinkovskaya, L. V. (2014). Evaluation of the aquatic ecosystem river Kharkiv means of landscape planning. Man and environment. Issues of neoecology, №1-2, 35-44. Retrieved from: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/download/877/662/ (in Ukrainian).

Nekos, A. N. Maksimov, A. M. & Shevchyk, K. V. (2019). Ecological quality of natural waters from urban springs of Kharkiv. Man and environment. Issues of neoecology, №31, 96-103. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-09 (in Ukrainian).

Klieshch, A.A., Maksymenko, N.V. & Ponomarenko, P.R. (2017). Territorial structure of the land use of Kharkiv city. Man and environment. Issues of neoecology, №1-2 (27), 23-34. Retrieved from: http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/109771/104811(in Ukrainian).

Rychak, N. L. & Grychanyi, O. M. (2019). Estimation of impact from surface runoff on water objects in urban landscape conditions. Man and environment. Issues of neoecology, №31, 104-116. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-10 (in Ukrainian).

Klieshch, A. A. & Samoilova, Yu. V. (2019). Development of water-protection zones in an UA city: methodical problems and ways of their solution through landscape-ecological planning. Man and envi-ronment. Issues of neoecology, №31, 26-39. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-03 (in Ukrainian).

Chebolda, I. & Kuzyk, I., (2020). Water use of settlements of Ternopil region: current state and direc-tions of optimization. Interdisciplinary integration processes in the system of geographical, tourism and environmental science: materials of the II international scientific-practical conference. Ternopil, 328-335. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17282/1/Tsebolda.pdf (in Ukrainian).

Official site of the Regional Office of Water Resources in Ternopil region. Retrieved from: https://rovrto.davr.gov.ua/ (in Ukrainian).

Official site of the Dniester Basin Water Management. Retrieved from: https://vodaif.gov.ua/ (in Ukrainian).

Ternopil Pond Reservoir Development Program for 2017-2019 Approved at the Ternopil City Council session on December 16, 2016. Ternopil. Retrieved from: https://ternopilcity.gov.ua/strategichni-ta-programni-dokumenti/galuzevi-programi/galuzevi-programi-arhiv/42513.html (in Ukrainian).

Affiliate «Ternopіl'komunekologіja» Municipal Enterprise «Ternopіl'komunіnvest». Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35492312/ (in Ukrainian).

Ternopil investmen passport, 2019. Retrieved from: https://ternopilcity.gov.ua/app/webroot/files/Investment_passport_Ternopil_2019-09052019%2008%20-%2005%20-2019.pdf (in Ukrainian).

Syvyj, M.Ya. (Ed.). Geography of Ternopil region. Vol.1. Natural conditions and resources. Ternopil: Krok. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23577/1/Maryniak.pdf (in Ukrainian).

Decree of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine №45 of 06.02.2017 «On approval of the List of pollutants to determine the chemical status of surface and groundwater massifs and the ecological potential of artificial or significantly altered surface water massif». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17#Text (in Ukrainian).

Decree of the Ministry of Health of Ukraine №383 of 23.12.1996 «On approval of State sanitary rules and regulations». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0136-97#Text (in Ukrainian).

Decree of the President of Ukraine №392 / 2020 On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 «On the National Security Strategy of Ukraine». Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (in Ukrainian).

Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of July 30, 2021 №357 / 2021 «On the state of water resources of Ukraine». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0049525-21#n2

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Царик , Л. П., Кузик , І. Р., & Янковська , Л. В. (2022). Водні об’єкти міста Тернопіль: гідрографія, екологічний стан та водопостачання. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 37, 22-36. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-02
Розділ
Географічні дослідження