Реалії та перспективи розвитку урбосистем у місті Львів

  • М. М. Назарук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-1210-9666
  • Ю. С. Полянський Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-5023-1881
  • М. В. Остроушко Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-6323-757X
Ключові слова: SPARCS, кліматична нейтральність, енергоефективність, урбопростір

Анотація

Актуaльність. Проект SPARCS надає підтримку містам для їх перетворення у сталі енергопозитивні та кліматично-нейтральні громади. Місто Львів є одним зі стейкхолдерів проекту і виконує зобов’язання в межах грантової угоди для реалізації комплексного енергетично незалежного та кліматично-нейтрального району в міській урбосистемі.

Мета. Демонстрація інноваційних рішень у сферах планування, пілотного впровадження та масштабування «розумних» та інтегрованих енергетичних систем, які перетворюють міста у сталі, людиноцентричні та екологічно стійкі екосистеми, що забезпечують високі стандарти життя для мешканців.

Методи. Статистичний, порівняльний, картографічний та системний аналіз.

Результати. Виконано аналіз закордонних та українських джерел стосовно концепції енергетично незалежних районів, що дає можливість запропонувати своє визначення Концепції енергопозитивного району і району його впровадження. Головними стратегічними напрямками визначено просторовий розвиток, енергетика, мобільність та поводження з відходами. В межах впровадження проекту SPARCS у місто Львів проведено велику кількість нових заходів в галузі кліматичної-нейтральності. Запущено декілька глобальних стратегічних документів: План дій Зеленого міста Львова, План сталої міської мобільності, Інтегрована концепція розвитку, План імплементації, що включає у себе 9 активностей, які мають створити умови для розвитку енергопозитивних районів та подальшої трансформації Львова у кліматично-нейтральне місто

Висновки. Визначившись із основними завданнями стратегічної трансформації міста у середньостроковій перспективі, в короткотерміновій перспективі у Львові необхідно забезпечити формування умов для розвитку сталих енергопозитивних та кліматично-нейтральних громад загалом та енергопозитивних районів як інноваційних інструментів досягнення кліматично-нейтрального статусу, зокрема.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. М. Назарук , Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

д-р геогр. наук, проф., професор кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

Ю. С. Полянський , Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

магістр кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

М. В. Остроушко , Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

студент кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

Посилання

Lindholm, Oscar, Hassam ur Rehman, Reda, Francesco. (2021). From Positioning Positive Energy Districts in European Cities; VTT Technical Research Centre of Finland, P.O. Box 1000, FI-02044 Espoo, Finland.

Hedman, Åsa, Hassam Ur Rehman, Andrea Gabaldón, Adriano Bisello, Vicky Albert-Seifried, Xingxing Zhang, Francesco Guarino, Steinar Grynning, Ursula Eicker, Hans-Martin Neumann, Pekka Tuominen & Francesco Reda From IEA EBC Annex83 Positive Energy Districts; https://doi.org/10.3390/buildings11030130

SPARCS. Retrieved from https://www.sparcs.info

Mohamed Elnahas. (2003). The Effects of Urban Configuration on Urban Air Temperatures Architectural Science Review. https://doi.org/10.1080/00038628.2003.9696975

O'Hare Michael. (1973). Structural inadequacies in urban environmental management, Regional and Urban Economics, https://doi.org/10.1016/0034-3331(73)90019-5

Allen Scout. (2019). Land Redevelopment and the Built Environment in Third-Wave Cities: Review and Synthesis, Journal of Urban Technology, https://doi.org/10.1142/9789811207082_0006

Charles S. Tapiero. (1974). The demand and utilization of recreational facilities, Regional and Urban Economics. https://doi.org/10.1016/0034-3331(74)90028-1

Didyk, V.V., & Pavliv, A.V. (2003). Urban planning: textbook. manual. - Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House. – 412.(In Ukrainian).

Zero waste. Retrieved from https://zerowastelviv.org.ua/lviv-pershe-misto-poza-mezhamy-ievropeiskoho-soiuzu-iake-pryiednalos-do-proiektu-misto-nul-vidkhodiv

Lviv City Council.(2021). Sustainable urban mobility plan of Lviv, Lviv (In Ukrainian).

Integrated concept of city development. Retrieved from http://city-institute.org/intehrovana-kontseptsiia-rozvytku-lviv-2030-ta-plan-dij-zelenoho-mista-mezhakh-proektu-sparcs/(In Ukrainian).

Lviv City Council.(2021). Integrated development concept: Lviv 2030, Lviv(In Ukrainian).

Tymoshenko, І. P. (2021). Urban metabolism as a basis for the development of circular cities in Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukrainian).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Назарук , М. М., Полянський , Ю. С., & Остроушко , М. В. (2022). Реалії та перспективи розвитку урбосистем у місті Львів. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 37, 6-21. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-01
Розділ
Географічні дослідження