Соціально – екологічні передумови розвитку інноваційного природокористування в територіальних громадах Львівщини

  • М. М. Назарук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-1210-9666
  • Л. А. Галянта Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0002-3813-2768
Ключові слова: соціально-екологічні передумови, децентралізація, інноваційний розвиток прирородокориствання, індустріальний парк

Анотація

Мета.  На основі аналізу соціально-екологічних умов розвитку інноваційного природокористування в громадах Львівщини визначити основні чинники інноваційного промислового виробництва. 

Методи.  Аналіз, синтез, порівняння.

Результати.  Висвітлено поняття «промислове природокористування у громаді». Охарактеризовано соціально-екологічні умови розвитку інноваційного природокористування та основні чинники інноваційного промислового природокористування в умовах сучасної децентралізації в межах новостворених територіальних громад :технології, законодавство у сфері інноваційної діяльності, попит на інноваційну продукцію, інформаційні та інвестиційні ресурси, висококваліфіковані трудові ресурси, ефективність управлінського менеджменту. Охарактеризовано інноваційну активність в межах підприємств Львівщини та стан технологічної структури промислового виробництва в області.  Звернено увагу на можливості структурної перебудови промислового природокористування. Висвітлено особливості розвитку інноваційного природокористування в межах Львівської області, механізми стимулювання інвестиційного та інноваційного розвитку територіальних громад. Розглянуто поняття «індустріальний парк», а також концепції створення індустріальних парків. Охарактеризовано функціональне призначення девяти індустріальних парків, які планується створити в межах території Львівської області. Висвітлено промислове районування території області та охарактеризовано основні промислові центри в їх  межах.

Висновки. Структурна перебудова промислового природокористування повинна базуватися на оптимізації використання існуючого в громаді природно-ресурсного, соціально-економічного, культурно-історичного потенціалів, оптимізації напрямків і масштабів природокористування. При цьому першочергового розвитку заслуговують найменш екологічно шкідливі галузі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. М. Назарук , Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

д-р геогр. наук, проф., професор кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

Л. А. Галянта , Львівський національний університет імені Івана Франка вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи

Посилання

Vasilenko, V. O., & Shmatko, V. G. (2003). Innovation Management. Kyiv: CUL, Phoenix. (in Ukraini-an).

Zagvoyskaya, L. D. (2010). Eco-innovations in business strategies under conditions of ecological globalization. Marketing innovations and innovations in marketing: collection of abstracts of the Fourth International Scientific and Practical Conference, September 29-October 1, 2010. Sumy: Sumy State University, 87-89. (in Ukrainian).

Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine“ On Industrial Parks ”and some other legislative acts of Ukraine on attracting investments into the industrial sector of the economy by stimulating the creation of industrial parks. (2021). Information of the Verkhovna Rada (VVR), (49). (in Ukrainian).

Zakharchenko, V. I. (2004). Transformation processes in industrial territorial systems of Ukraine. Vinnytsia: Hypanis. (in Ukrainian).

Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2013), Carpathian region: current issues and prospects for development. Monograph in 8 volumes . National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Regional Research. Lviv, 5. Small towns / resp. ed. L.T. Shevchuk. (in Ukrainian).

Maksymenko, N. (2012). Landscape planning as a method of territory’s ecological acсomplishment. Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 16, 65-68. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/4112/3698 (In Ukrainian).

Maksymenko, N. V. (2017). Landscape and ecological planning: theory and practice. Monograph. Kharkiv: V.N.Karazin KhNU.. (in Ukrainian).

Pidgrushny, G. P. (2009). Industry and regional development of Ukraine. Kyiv. Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Tsaryk, L., Yankovska, L., Tsaryk, P., Novytska, S.,& Kuzyk, I. (2020).Geoecological problems of de-centralization (on Ternopol region materials). Journal of Geology, Geography and Geoecology,. 29(1). 196-205. https://doi,org/10.15421/112018

Yatsentiuk, Yu. V. (2015). Urban landscape technical systems (on the example of the city of Vinnytsia). Vinnytsia Retrieved from https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/yasentuk2.pdf (in Ukrainian).

Karpishchenko, T. O., Karpishchenko, O. I., & Ilyashenko, K. V. (2002). Scientific and methodical bases of improvement of the economic mechanism of development of ecological and innovative activity. Mechanism of economic regulation, economics of nature management and organization of production, (1-2), 46–54. (in Ukrainian).

Lisovsky, S. A. (2009). Society and nature: balance of interests in Ukraine/SA Lisovsky. Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian).

Nazaruk M. M. (Ed.). (2018). Lviv region: natural conditions and resources. Lviv: Staryi Lev Publishing House. (in Ukrainian).

Amosha, O. I., Kharazishvili, Y. M., Lyashenko, V. I. … Kolesnikova, G.V. (2018). Modernization of the economy of industrial regions of Ukraine in terms of decentralization of management: a monograph/ National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Kyiv. Re-trieved from https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/mono_2018_amosha_kharazishvili_liashenko_compressed.pdf (in Ukraini-an).

Stadnytsky, Y. I., Bakushevich, I. V., & Stadnytska, Y. Y. (2011).Spatial economics. Ternopil: TISIT.

Strategy of development of Lviv region for the period of 2021-2027. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo- rozvitku / strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku / regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku / strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021- 2027-rokiv / (in Ukrainian).

Shkilnyak, M. M., Ovsyanyuk-Berdadina, O. F., Krysko, J. L, & Demkiv, I. O. (2017). Management: Textbook. Ternopil: Krok. (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Назарук , М. М., & Галянта , Л. А. (2022). Соціально – екологічні передумови розвитку інноваційного природокористування в територіальних громадах Львівщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (26), 66-74. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2022-26-06