Evaluation of Economic Consequences of Anthropogenic Pollution of Water Objects (On the Example of Vyalivsky Reservoir

  • O. M. Krainiukov V. N. Karazin Kharkiv National University https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
  • V. D. Timchenko Research Institution "Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems"
Keywords: water object, ecological state, water quality, biotesting, economic damage

Abstract

Purpose. Eco-toxicological assessment of surface water and bottom sediments of Vyalivsky reservoir and based on the results of experimental studies on the influence of anthropogenic pollution on the livelihoods of fodder organisms, to calculate the damage caused to water bodies by the indicator of decrease of bio-productivity on the example of Vyalivsky reservoir. Methods. Biotesting of water samples was carried out using zooplankton (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg) and zoobenthos - insect larvae (Chironomus dorsalis Meig.) as a test facility for fodder organisms for fish. For estimation of losses caused for Vyalivsky reservoir we used methodology for calculating the amount of compensation for damage caused to the fishery as a result of violations of legislation on the protection, use and reproduction of aquatic biological resources. Results According to the results of determination of the toxicity of surface waters and bottom sediments, damages caused to Vyalivsky reservoir were calculated on the indicator of decrease in fish productivity as a result of the death of fodder organisms for fish. Conclusions The toxicological studies of surface waters and bottom sediments of Vyalivsky reservoir have revealed the presence of toxic properties of the investigated objects, which may result in the reduction of biomass of fodder organisms of aboriginal species of fish in a given reservoir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

O. M. Krainiukov, V. N. Karazin Kharkiv National University

доктор географічних наук, доцент

V. D. Timchenko, Research Institution "Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems"

аспірант

References

Balatskiy, O.F. (1982). Teoreticheskiye i prakticheskiye voprosy opredeleniya ekonomicheskogo ushcherba ot okruzhayushchey sredy.[ Theoretical and practical issues of determining the economic damage from environ-mental pollution.] Kiev: Znaniye. (In Russian)

Balatskiy, O.F. (1979). Ekonomika chistogo vozdukha. [Clean air economy]. Kiev: Nauk. dumka. (In Russian)

Bublik, M.I. (2008). Teoretychne obgruntuvannya pidkhodiv do otsinky zbytkiv. [Theoretical substantiation of approaches to the estimation of losses]. Mekhanizm regulyuvannya yekonomíki, 2(4), 117-126. (In Ukrainian)

Vremennaya tipovaya metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti osushchestvleniya priro-dookhrannykh meropriyatiy i otsenki ekonomicheskogo ushcherba, prichinyayemogo narodnomu khozyaystvu zagryazneniyem okruzhayushchey sredy.(1983). [Temporary standard methodology for determining the economic efficiency of environmental protection measures and assessing the economic damage caused to the national economy by environmental pollution]. Moscow: Ekonomika. (In Russian)

Reymers, N.F. Prirodokoristuvannya: slovnik-dovídnik.[ Nature use: dictionary-directory]. Moskow : Dumka, 1990. (In Russian)

Kraynyukov, O., Tímchenko, V. (2018). Yekonomíchní naslídki antropogennogo zabrudnennya vodnikh ob’êktív (na prikladí Pezheníz'kogo vodoskhovishcha)(angl.). Vísnik Kharkívs'kogo natsíonal'nogo uníversitetu ímení V. N. Karazína seríya «Yekologíya», (19), 66-74. Retrieved íz: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/12045 (In Ukrainian)

DSTU 4173-2003. Yakíst' vodi. Viznachannya gostroí̈ letal'noí̈ toksichností na Daphnia magna Straus ta Cerio-daphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD).(2004).[ DSTU 4173-2003. Water quality. Determination of acute lethal toxicity on Daphnia magna Straus and Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341: 1996, MOD]. Kií̈v: Derzhspozhivstandart Ukraí̈ni. (In Ukrainian)

Metodika viznachennya toksichností na komakhakh Chironomus dorsalis Meig. (2005). [Method for determin-ing the toxicity of insects Chironomus dorsalis Meig]. (In Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Metodiki rozrakhunku zbitkív, zapodíyanikh ribnomu gospodarstvu vnaslídok porushennya zakonodavstva pro okhoronu navkolishn'ogo prirodnogo seredovishcha. (2011). [On Approval of the Methodology for Calculation of Damages Caused by the Fish Farming as a result of violations of the legisla-tion on the protection of the environment.] Nakaz Mínísterstva yekologíí̈ ta prirodnikh resursív N 196 (z0794-11). (In Ukrainian)

KHíl'chevs'kiy, V. K., Greben,. V. V. (2014). Vodniy fond Ukraí̈ni: Shtuchní vodoymi − vodoskhovishcha í stavki.[ Water Fund of Ukraine: Artificial reservoirs - reservoirs and rates: reference book]. Kyiv: Ínterpres. (In Ukrainian)

Tsony, N.I., Chuzhma, N.P., Bazaeva, A.M. (2009). Reaktsiya fitopreparata zooplanktona na organizmy organizmov Gosudarstvennyy podarok Ribne.[ The reaction of phyto-and zooplankton on the action of or-ganic fertilizers]. Fish Farming, (66), 212-216. (In Ukrainian)

Published
2019-06-08
How to Cite
Krainiukov, O. M., & Timchenko, V. D. (2019). Evaluation of Economic Consequences of Anthropogenic Pollution of Water Objects (On the Example of Vyalivsky Reservoir. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (20), 97-103. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-20-09