Образ Харківського університету, віддзеркалений у мистецтві

  • О. Павлова
Ключові слова: Харківський університет, мистецтво, образ, твори мистецтва

Анотація

У статті мова йде про наявну різноманітну образотворчу спадщину, в якій знайшла відображення історія Харківського університету. Це образи будівель університету, професорів, випускників, співробітників, студентів, попечителів, меценатів та інших особистостей, які були причетні до історії університету і відтворені в живописі, графіці, скульптурі, пластичних мистецтвах. На сьогодні виявлено понад 250 такого роду творів мистецтва ХІХ – початку ХХІ ст., створених відомими митцями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Єрофіїв І. Музей Слобідської України // Глобус. – 1928. – № 18 – С. 287.

Куделко С. М., Вовк О. І. Внесок Харківського класичного університету у професійну музичну культуру українського народу / Куделко С. М., Вовк О. І. // Харківський університет і українська культура. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 251–271.

Ніколаєв О. О. Історичний відділ Музею Слобідської України // Бюлетень / Музей Слобідської України ім. Сковороди. – 1925 – Ч. 1. – С. 12 – 13.

Півненко А. З художнього життя Харкова другої половини ХІХ століття / Півненко А. // Образотворче мистецтво. – 1989. – № 4. – С. 29 – 31.5.

Павлова О. Г. Внесок Харківського університету в культурно-мистецький розвиток України / О. Г. Павлова // Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В.Н.Каразіна) : монографія / [кол. м. ] : передм. В. С. Бакірова : за м. . Ю. М. Безхутрого. – С. 234 – 250.

Побожий С. І. З історії українського мистецтвознавства : зб. ст. / С. І. Побожий – Суми : Університетська книга, 2005. – 184 с

Побожий С. І. Харкiвська університетська школа мистецтвознавства: iсторiя, напрями, проблеми / С. I. Побожий // Українське мистецтвознавство. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 70 – 85.

Соколюк Л. Д. К историко-художественной жизни Харькова. Эволюция Харьковской художественной школы во второй половине ХVIII века: Автореф. дис. канд. искусствоведения / Соколюк Л. Д. – Л., 1986. – 24 с.

Утренняя звезда: собрание статей в стихах и прозе. Кн. 1. – Х.: Унив. тип., 1833 – 170 с.

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин: жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие: (К 140-летию со дня рождения) / Р. И. Филиппенко // ВХУ. – 2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С. 333 –340.

Харківський художній музей. 200 років колекції : Альбом / авт. – упоряд. В. Мизгіна, Т. Прокатова, О. Денисенко [та ін.]. – Х. : Фоліо, 2005. – 167 с.

Харьков. Краткая справочная книга. Изд. 2-е доп. Х. : Прапор, 1978. – 332 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Павлова, О. (2017). Образ Харківського університету, віддзеркалений у мистецтві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 81-89. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9906