Соціально-економічні погляди і переконання професора Є. С. Гордієнка

  • Т. Литвинова
Ключові слова: Харківський університет, Є.С. Гордієнко, Селянська реформа, модернізація господарства, економічна думка.

Анотація

У статті проаналізовано соціально-економічні твори і погляди професора Харківського університету, засновника вітчизняної школи фармакології, відомого громадського діяча Є.С. Гордієнка. Глибока ерудиція, широта наукових і суспільних інтересів, активна участь у розробці і впровадженню Великих реформ середини XIХ ст. зробили його провідним діячем науки, освіти і суспільного життя харківського регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гордеенко Е. О свободном труде / Е. Гордеенко // СБ. – 1858. – Кн. 3. – С. 167-192.

Гордеенко Е. С. Материалы к истории Харьковского края / Е. С. Гордеенко // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. У 2 тт. – Х., 2008. – С. 131-135.

Гордеенко Е. С. О положении сельского хозяйства и земства в Харьковской губернии / Е. С. Гордеенко. – Х., 1885. – 65 с.

Гордеенко Е. О необходимости исправительных рабочих домов / Е. Гордиенко // СБ. – 1858. – Кн. 4. – Декабрь. – С. 348-356.

Данилов Н. П. Заметки на статью Е. Г…..ка «Мысли об улучшении сельскаго хозяйства и быта земледельцев» / Н. П. Данилов // ЖЗ. – 1858. – № 7. – С. 43-50.

Дмитриев С. С. Архив редакции «Сельского благоустройства» (1858 –1859 гг.) / С. С. Дмитриев // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. – М., 1941. – Вып. Х. – С. 33-43.

Жуков С. М. Єгор Степанович Гордієнко – вчений і громадянин / С М. Жуков [Электронный ресурс]. Режим доступа: // repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/.../
Zhukov.doc. Доступ - 18.01.2016

Звягинцева Т. В. Знаменитые горожане Харькова / Т. В Звягинцева, Л. Т. Киричек [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bolinet.com.ua/ gordienko.htm. Доступ -18.01.2016.

Литвинова Т. Ф. «Поміщицька правда». Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (ідеологічний аспект) / Т.Ф. Литвинова. – Д., 2011. – 732 с.

Любарский И. В. Воспоминания о Харьковском университете 1850–1855 гг. / И. В. Любарский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. У 2 тт. – Х., 2008. – С. 388-408.

Приложения к трудам Редакционных Комиссий, для составления Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – СПб., 1860. – Т. 6.

Проць Н. В. Дворянство Харьковської губернії другої половини XIX – початку XX ст.: дис. …канд. іст. наук / Н. В. Проць. – Х., 2015. – 276 с.

Список членам и кандидатам Харьковского дворянского комитета по устройству быта помещичьих крестьян // ЖЗ. – 1858. – № 6. – Июль. С. 161-162.

Фет А. А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство / А. А. Фет. – М., 2001. – 480 с.

Цыганенко А. Я. Колыбель фармакологии и фармации Украины (К 200-летию кафедры фармакологии и медицинской рецептуры ХГМУ) / А. Я. Цыганенко, Л. Т. Киричек, Т. В. Звягинцева // Медицина сегодня и завтра. - 2004. - №4 - С. 5-12.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Литвинова, Т. (2017). Соціально-економічні погляди і переконання професора Є. С. Гордієнка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 73-80. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9905