Одеса і Новоросійський університет в метричних книгах: історико-джерелознавчий аспект

  • В. Левченко
Ключові слова: університет, Одесса

Анотація

У статті на підґрунті архівних джерел розглянута тема взаємодії Новоросійського університету і міста, зокрема, на прикладі метричних книг Олександро-Невської церкви Новоросійського університету показано сталі взаємини між університетом і містом в Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Борьба за науку в царской России. – М.-Л., 1931. – С. 212.

Васик О. В. Використання інформації метричних книг для генеалогічного пошуку (за матеріалами державного архіву Донецької області) /О. В. Васик // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2010. – № 1–2 (43/44). – С. 80–86.

Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А. Terra Universitatis: Два века университетской культуры в Казани / Е. А. Вишленкова, С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова. – Казань, 2005. – 500 с.

Гузенков С. Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини XIX – початку XX ст. / С. Г. Гузенков: Автореф.
дис... канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.

Душенко К. В. Большая книга афоризмов / К. В. Душенко. Изд. 7-е, исправленное. – М., 2003. – С. 876.

Желясков С., Левченко В. Метричні книги Олександро-Невскої церкви Імператорського Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-демографічне дослідження / С. Желясков, В. Левченко // Записки історичного факультету. – Одеса, 2010. – Вип. 21. – С. 212–219.

Желясков С. А., Левченко В. В. Метрические книги Александро-Невской церкви Императорского Новороссийского университета как источник биографических исследований его профессорско-преподавательского состава / С. А. Желясков, В. В. Левченко // Південний захід. Одесика.Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 11. – Одеса, 2011. – С. 22–34.

Желясков С. А., Левченко В. В. Метричні книги в системі інформаційно- документальної комунікації (за матеріалами Державного архіву Одеської області) / С. А. Желясков, В. В. Левченко // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві. – К., 2013. – С. 12–14.

Історичне джерелознавство: Підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 357.

Левченко В. В., Левченко Г. С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В.В.Левченко, Г. С.Левченко. – Одеса, 2015. – 360 с.

Лиман І. Метричні книги як джерело з церковного устрою Південної України другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст. / І. Лиман // Наукові записки. – К., 2001. – Т. 7. – С. 197–211.

Лобко Н. Метричні книги церков як джерело генеалогічної інформації / Н. Лобко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». В 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 232–237

Любченко В. Б. Колекція подільських метричних книг XVIII ст. як джерело історико-краєзнавчих досліджень / В. Б. Любченко // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 170–173.

Метричні книги // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1524.

Див.: МирскийЭ.М., СадовскийВ.Н. Проблемы исследований коммуникаций в науке / Э. М. Мирский, В. Н. Садовский // Коммуникация в современной науке. – М., 1976. – С. 14–17.

Мордвінцев В. М. Метричні книги / В. М. Мордвінцев // Київський університет імені Т. Шевченка. Вісник. Сер.: Історія. – К., 1999. – Вип. 41. – С. 13–19.

Новороссийский университет в воспоминаниях современников / Автор- составитель Ф. А. Самойлов. – Одесса, 1999. – С. 15.

Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) / С. И. Посохов. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 364 с.

Сирил Норкот Паркинсон – биография [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=721. Доступ – 24.02.2016 г.

Скочиляс І. Метричні книги в Галичині першої половини XVIII ст. / І. Скочиляс // Знак. – 1997. – Ч. 14. – С. 4–5.

Университет и город в России (начало ХХ века) / Под редакцией Труде Маурер и Александра Дмитриева. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 784 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Левченко, В. (2017). Одеса і Новоросійський університет в метричних книгах: історико-джерелознавчий аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 65-72. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9903