Університетські «місця пам’яті» у спогадах харківських професорів та студентів ХІХ – початку ХХ ст.

  • В. Іващенко
Ключові слова: «місця пам’яті», Харківський університет, мемуари, автобіографічна пам’ять, колективна пам’ять

Анотація

У статті на основі аналізу комплексу спогадів професорів та вихованців Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. виокремлюються «місця пам’яті» тогочасної університетської корпорації, що виникали навколо кількох ключових аспектів (початок університетської історії, її періодизація, знакові події, головні діючи особи, локалізація університету у просторі). Також розглядаються питання співвідношення автобіографічної та колективної пам’яті, функціонування механізмів перетворення особистих спогадів на колективні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая память / А. Ассман, пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое лит. обозрение, 2014. – 328 с.

Багалій Д. І. Автобіографія / Д. І. Багалій // Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія. – К., 1927. – С. 1 – 146.

Багалій Д., Вєтухов О. Виникнення й діяльність Комітету для видання творів О.О. Потебні / Д. Багалій, О. Вєтухов // Бюлєтень редакційного комітету для видання творів О.О. Потебні. – 1922. – Ч. 1. – С. 1 – 8.

Боровиковский И. И. Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад И. И. Боровиковский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 90 – 98.

Бузескул В. П. Из истории Харьковского университет второй половины 70-х годов пришлого века: (личные воспоминания) / В. П. Бузескул // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців:У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 130 – 148.

Бузескул В. П. Образы прошлого: (из моих воспоминаний) / В. П. Бузескул // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 116 – 129.

Вейнберг П. И. Харьковский университет в пятидесятых годах / П. И. Вейнберг // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 372 – 387.

Вєтухов О. Акад. М. Сумцов та Потебніанство / О. Вєтухов // Наук. зб. Харківської науково-дослідчої каф. історії України. – 1924. – № 1. – С. 1 – 4.

Геевский С. Л. Из автобиографии (1813 – 1862) / С. Л. Геевский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко,Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 136 – 156.

Гордеенко Е. С. Материалы к истории Харьковского края / Е. С. Гордеенко // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 131 – 135.

Горнфельд А. Лекции А. А. Потебни : (Из воспоминий слушателя) / А. Горнфельд // ХГВ. – 1891. – 29 дек. – С. 2 – 3.

Де-Пуле М. Ф. Харьковский университет и Д. И. Каченовский: культурный очерк и воспоминания из [18]40-х годов / М. Ф. Де-Пуле // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 272 – 331.

Дражевська Л. (1928 – 29, 1933 – 35) / Л. Дражевська // Сучacність. – Мюнхен, 1983. – № 1 – 2. – С. 252 – 265. – Харківський університет очима колишніх студентів.

Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти / Я. Зарубевель // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. – М., 2001. – С. 10 – 29.

Кашменский Ф. Г. Воспоминания о проф. Харьковского университета А. А. Потебне / Ф. Г. Кашменский // Мирный труд. – 1902. – № 1. – С. 60 – 78.

Ковалевский М. М. Моя жизнь. Гл. III. Университет / М. М. Ковалевский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 47 – 71.

Лейбин П. Памяти Д. И. Каченовского / П. Лейбин // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 413 – 416.

Любицкий И. Ф. Кое-что из воспоминаний старика. Воспоминания. 1826 – 1930 // РНБ. – Ф. 447 (И. Ф. Любицкий), № 1 – 6.

Музей історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Ф. 8. Оп. 3. П. 13.

Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете, 1823 – 1829 годы / Л. Ничпаевский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 57 – 89.

Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюмиеж, М. Винок. – СПб., 1999. – С. 17 – 50.

амяти Александра Афанасьевича Потебни, 29 ноября 1891 г. – Харьков: Тип. Счасни, 1892. – 90 с.

Посохов С. И. «Непонятый» versus непонятый В. Н. Каразин: комментарии, ремарки, апология / С. И. Посохов // Диалог со временем. – Вып. 51. – С. 64 – 94.

Посохов С. И. Уставы российских университетов ХІХ века в оценках современников и потомков / С. И. Посохов // Высшее образование. – М., 2006. – № 1 – С. 370 – 382.

25. РВ ІРЛІ РАН. Ф. 569 (М. Ф. Де-Пуле)

Розальон-Сошальский А. Г. Мои воспоминания / А. Г. Розальон- Сошальский // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 33 – 39.

Сбитнев И. М. Записки / И. М. Сбитнев // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 1 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2008. – С. 157 – 164.

Селиванов А. Ф. Из воспоминаний о Харьковском университете за время с 1881 (август) по июнь 1885 г. постороннего слушателя / А. Ф. Селиванов // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 170 – 177.

Сумцов М. До історії наукового впливу О. О. Потебні / М. Сумцов // Наук. зб. Харківської науково-дослідчої каф. історії України. – 1926. – № 2 – 3. – С. 5 – 10.

Сумцов М. Ф. Спогади й замітки про Потебню / М. Ф. Сумцов // Бюлєтень Редакційного комітету для видання творів О. П. Потебні. – 1922. – Ч. 1. – С. 56 – 69.

Сумцов Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета / Н. Ф. Сумцов // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 84 – 103.

Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? /Э. Франсуа // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. – М., 2001. – С. 30 – 44.

Чевствование памяти А. А. Потебни // ЮК. – 1901. – 4 дек. (№ 7217). – С. 3 – 4.

Шимков А. Воспоминания о Д. И. Каченовском / А. Шимков // Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: У 2. Т. 2 / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Наук. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2010. – С. 7 – 17.

ЮК. – 1903. – 24 ноября. – С. 2.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Іващенко, В. (2017). Університетські «місця пам’яті» у спогадах харківських професорів та студентів ХІХ – початку ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 45-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9900