Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862–1917 рр.)

  • Г. Бондаренко
Ключові слова: Харківський університет, церковні періодичні видання, Харківська єпархія

Анотація

У статті проаналізовано внесок Харківського університету в розвиток церковних періодичних видань Харківської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризовано участь професорів та викладачів університету у виданні місцевих церковних періодичних газет та журналів. Автором зроблено висновок, що саме університет вплинув на формування специфічних ознак православних періодичних видань Харківської єпархії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонов В. В. Книжное дело в России в ХІХ - начале ХХ века. Сборник научных трудов / Антонов В. В., Гринченко Н. А., Измозик В. С., Патрушева Н. Г. – СПб. – 2006. – Вып. 13. – 264 с.

Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Репринт. изд. – Х., 1993. – Т. 2. – 973 с.

Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 1: 1802 – 1815 г. / Д. И. Багалей. – Харьков: Паровая Типография и Литография М. Зильберберг, 1893. – 1204 с.

Буткевич Т. Высокопреосвященный Амвросий, Архиепископ Харьковский / Т. Буткевич // Вера и Разум. – 1902. – Кн.1. – Ч.І., Ч.ІІ. – 5. Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. 3. О. 283. Спр. 707.

ДАХО. Ф. 40, Оп. 101, Спр. 201.

ДАХО. Ф. 40, Оп. 94, Спр. 249.

ДАХО. Ф. 40. Оп. 47. Спр. 718.

ДАХО. Ф. 40. Оп. 62. Спр. 208.

ДАХО. Ф. Р-230. Оп. 1. Спр. 1776.

Историко-филологический факультет Харьковского университета в первые 100 лет его существования (1805-1905) / Под ред. Д. И. Багалей,
М. Г. Халинский. – Х., 1908. – 390 с.

Краткий очерк истории Харьковского университете за первые сто лет его существования (1805-1905) / Сост. Д.И. Багалей, Н.Ф.Сумцов, В.П.Бузескул. – Харьков, 1906. – 303 с.

Лебедев А. Кафедра Богословия в Харьковском университете (1819-1896). Историческая записка / А. Лебедев. – Х., 1896. – 22 с.

Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812-1817 / І. Л. Михайлин. – Х., 2007. – 366 c.

Московские ведомости. – 1903. – № 296.

Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России ХІХ ст. / К. Е. Нетужилов. – СПб., 2008. – 266 с.

О преобразовании журнала «Вера и Разум». Хроники // Церковная газета. – 1906. – № 24-25. – С. 13.

Об издании в Харькове журнала «Вестник религиозно-общественной жизни» // ХЕВ. – 1874. – № 20. – С. 226-228.

Общий устав императорских российских университетов. – Х., 1835. – 50 с.

От редакции. Открыта подписка на 1906 год еженедельную, общественно- литературную газету // Церковная газета. – 1906. – №1 – С. 1-3.

Победоносцев К. П. Письма к Александру III. / К. П. Победоносцев. Режим доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/pobed1.htm#_Toc464028734

Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. – 564 с.

Протоколы заседаний Совета императорского Харьковского университета и приложения к ним. – 1868. – № 7. – С. 266.

Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург (далі – РДІА). Ф 776. Оп. 5. Спр. 69.

РДІА. Ф. 776. Оп. 16. Ч.ІІ. Спр. 821.

РДІА. Ф. 796. Оп. 142. Спр. 968.

РДІА. Ф. 796. Оп. 155. Спр. 1488.

РДІА. Ф. 796. Оп. 164. 6 від. 1 и 2 столи. Спр. 2348.

РДІА. Ф. 796. Оп. 187. Ч. ІІ. Спр. 7053.

Сумцов Н. Ф. Письмо в редакцию / Н. Ф. Сумцов // Церковная газета. – 1906. – № 2. – С.12.

Титов Ф. Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский. Историко-биографический очерк / Ф. Титов. – Киев, 1903 – Т. ІІ. – 651 с.

Указ консистории редактору-издателю «Церковной газеты». Хроника// Церковная газета. – 1906. – № 10. – С. 10;

Указатель статей в шестидесяти четырех месячных книжках журнала «Духовный Вестник» // Духовный Вестник. – 1867. – Т. ХVІ. – 46 с.

Хроника. Новый редактор журнала «Вера и Разум»// Церковная газета. – 1906. – № 18-19. – С. 14.

Центральний державний історичний архів, м. Київ (далі – ЦДІАК України).

Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 110.

ЦДІАК України. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 111.

ЦДІАК України. Ф. 2037. Оп. 1. Спр. 30.

ЦДІАК України. Ф. 2037. Оп. 1. Спр. 44.

Церковная газета. – 1906. – № 1. – С. 1.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Бондаренко, Г. (2017). Внесок Харківського університету в розвиток церковної православної періодики Харківської єпархії (1862–1917 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 7-15. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9894