Обласніучнівські олімпіади з історії: деякі спостереження на матеріалах олімпіади 2013 р. та попередніх років

  • С. Наумов
  • В. Сидорчук
Ключові слова: Олімпіада, історія

Анотація

Огляд олімпіад

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вітченко Д. Харківський період життя та творчості Сергія Тимошенка / Д. Вітченко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2014. – № 12 . – С. 42-51.

Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині / Р. П. Давидюк. – Рівне, 2014. – 174 с.

Іванущенко Г. Український розвідник Іван Литвиненко: до 120-річчя з дня народження / Г. Іванущенко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/18/16197/. Доступ – 15.10.2015 р.

Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) / В. Піскун. – К., 2006. – 672 с.

Сергій Тимошенко // Українці в світі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/4d21e49a66262052/ Доступ – 15.10.2015 р.

Срібняк І. В. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-
просвітницька діяльність (1919-1924 рр.) / І. В. Срібняк. – К., 2000. – 280 с.

Тимошенко Сергій // Довідник з історії України / За ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. – Київ, 1999. – Т. 3. – С. 323.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально- політичне явище / В. П. Трощинський. – К., 1994. – 259 с.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К., 2008. – 928 с.

Центральний державний історичний архів України в м Києві. – Ф. 276.

Шульга З. Родина Певних. Повернення і небуття [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Zmi/78016-Rodyna-Pevnykh.-Povernennia-i-nebuttia.
Доступ – 15.10.2015 р.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Наумов, С., & Сидорчук, В. (2017). Обласніучнівські олімпіади з історії: деякі спостереження на матеріалах олімпіади 2013 р. та попередніх років. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 174-180. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9892