Зауваги до оцінок діяльністі Лазаря Славіна у працях представників української діаспори 1950–1960-х років

  • Д. Черкаська
Ключові слова: Л. М. Славін, історія археології, діаспора, Інститут археології НАН України, радянська наука

Анотація

У статті розглянуто погляди на діяльність Л. М. Славіна, як керівника Інституту археології АН УРСР, представників української повоєнної діаспори М. О. Міллера, Я. І. Пастернака, П. П. Курінного та Н. Д. Полонської-Василенко, які були співробітниками зазначеного інституту в Києві або особисто знали його.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архів відділу кадрів Інституту археології НАН України: Личные дела сотрудников,уволенных в 1972 г. Буквы С–Я. Славин Лазарь Моисеевич (1944 –1971). Без нумерації.Листок по учету кадров.

Архів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особова справа Л. М. Славіна (1944–1970 рр.), 67 арк. Листок по учету кадров.

Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии (у истоков формирования марксистських теоретических основ советской археологи. 20-е – первая половина 30-х годов) / В. Ф. Генинг. – К.: Наукова думка, 1982. – 225 с.

Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014 / Гол. редактор Толочко П. П. – К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. – 668 с.

Колесникова В. А., Михайлова Н. Р., Черновол І. В., Науменко Н. В. Історія Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України // Археологія. – 2008. – № 4. – С. 104–111.

Крушельницька Л. І. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака / Лариса Крушельницька. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 306 с.

Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України. Енциклопедичний словник / Г. Г. Мезенцева. — Чернігів: Сіверська думка, 1997. — 205 с.

Миллер М. А. Археология в СССР / М. А. Миллер. – Мюнхен: Институт по Изучению Истории и Культуры СССР, 1954. – 160 с.

Пастернак Я. І. Археологія України: Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами / Я. І. Пастернак. - Торонто: Наукове товариство ім.Шевченка, 1961. – 783 c.

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія Наук (Нарис історії) / Н. Д. Полонська-Василенко. – К.: Наукова думка, 1993. – 411 с.

Станіцина Г. О. Особистість Л. М. Славіна за матеріалами Наукового архіву ІА НАН України / Г. О. Станіцина // Археологія. – 2007. – № 1. – С. 21–30.

Шовкопляс І. Г. До 75-річчя від дня народження Ф. А. Козубовського / І. Г. Шовкопляс // Український історичний журнал. – 1970. – № 8. – С. 125-126.

Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917–1966) / І. Г. Шовкопляс. – К.: Наукова думка, 1969. – 340 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Черкаська, Д. (2017). Зауваги до оцінок діяльністі Лазаря Славіна у працях представників української діаспори 1950–1960-х років. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 147-153. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9889