Суспільнотворча роль освітянського краєзнавства (до 100-річчя від дня народження академіка П. Т. Тронька)

  • Р. Маньковська
Ключові слова: освіта, суспільство, культура, виховання, краєзнавство, П. Т. Тронько

Анотація

У статті розглядається значення освіти і виховання для формування сучасного громадянина і патріота. Автор аналізує діяльність видатного історика, громадського та державного діяча, Героя України, академіка П. Т. Тронька.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ашурков В. И., Коцюба Д. В., Матюшин Т. И. Историческое краеведение. – М., 1980.

Бокій Н. М., Брайченко О. Д., Куценко Л. В. До джерел історії краю: навчальний посібник. – Кіровоград, 1994.

Гайда Л. Музей у навчальному закладі. – К., 2009. – 126 с.

Грабовецький В. В. Історико-краєзнавчі погляди І. Франка в його праці «Галицьке краєзнавство» // ІУ республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей і повідомлень. – К., 1989.

Деміфенко О. Я. та ін. Основи краєзнавства. Навчальний посібник. – Харків, 1999.

Дмитрієнко М. Ф. Специфічні історичні дисципліни: значення їх дослідження для розвитку історичного краєзнавства // Проблеми вивчення краєзнавства у вищій школі . – Кіровоград, 1990.

Захаров С. І. Функції етапи, стадії географічного краєзнавства // Географія та основи економії в школі. – 1999. – № 3.

Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність // Матеріали VІІ Всеукраїнської конференції. – Черкаси, 1995.

Києвознавство. Посібник для шкіл. – К., 1999. – 138 с.

Козир І. А., Шевченко С. І. Історія рідного краю. Навчальний посібник для шкіл Кіровоградщини. – Кіровоград, 2001. – 72 с.

Краєзнавство в системі народної освіти // Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Слов’янськ, 1994.

Кравченко Н. М., Чиговська Л. Г., Неліна Т. В. Фастівщина: Сторінки історії. Від давнини до 20-х рр. ХХ ст. Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Фастів,2004. – 255 с.

Крачило М. П. Краєзнавство і туризм. Навчальний посібник. – К., 1994.

Лехман І. Іван Франко – пропагандист краєзнавчих екскурсій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – № 41.

Маньковська Р. В. Робоча навчальна програма з дисципліни «Краєзнавство». – К.:КДУІКТ, 2001. – 24 с.

Основи краєзнавства. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків,2015. – 365 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку краєзнавства на період до 2010 р.» від 10.06.2002 р. // ІІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29-30 жовтня 2003 року). Матеріали та документи. – К., 2004.

Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство. – К., 2011. – 336 с;

Розвиток українського краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-Подільський,1991.

Русова С. Націоналізація школи // Вибрані твори. – К., 1996.

Строев К. Ф. Краеведение. – М., 1974.

Тронько П. Т. Доповідь на ІІ з’їзді Всеукраїнської спілки краєзнавців // ІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (25 грудня 1996). Матеріали та документи. – К., 1997.

Тронько П. Т. Історичне краєзнавство. Крок у нове тисячоліття. – К., 2000.

Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні історичної пам‘яті народу. – К., 1999.

Тронько П. Т. Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу // Краєзнавство. – 2011. – № 3.

Тронько П. Т. Історія міст і сіл України. – К., 2001.

Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні» // Урядовий кур‘єр. – 2001. – 31 січня.

Франко І. Галицьке краєзнавство.// Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – К., 1986. – Т.46.

Цепелева Н. С. Факультатив по краеведению. – М., 1972.

Шевченко Ф. П. Зв’язок історичного краєзнавства з спеціальними історичними
дисциплінами // Друга наукова конференція з історичного краєзнавства. Вінниця. – К., 1982.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Маньковська, Р. (2017). Суспільнотворча роль освітянського краєзнавства (до 100-річчя від дня народження академіка П. Т. Тронька). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 131-139. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9871