Едоський трактат у регулюванні роботи дипломатичних представництв Російської імперії в Японії

  • О. Кириченко
Ключові слова: Едоський трактат 1858 р., Ансейські договори, Російська імперія, Японія, консул, дипломатичний агент

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати зміст російсько-японського трактату 1858 р., приділяючи основну увагу тим його пунктам, що стосуються призначення, прав та обов’язків дипломатичного агента та консулів Російської імперії в Японії. Розглядаються особливості впровадження у життя положень договору, на основі чого робиться висновок про реальні, а не задекларовані цілі Російської імперії під час укладення угоди. Архівні документи дають змогу дізнатись про оцінку договору 1858 р. сучасниками подій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 161. Санкт-Петербургский главный архив II-3. Оп. 34. Д. 1. Л. 51.

АВПРИ. Ф. 161. Санкт-Петербургский главный архив II-3. Оп. 35. Д. 2. Ч. І. Л. 8.

АВПРИ. Ф. 161. Санкт-Петербургский главный архив ІV-2. Оп. 119. Д. 1. Л. 1 - 19.

АВПРИ. Ф. 268. Консульство в Нагасаки. Оп. 559. Д. 1. Российского Императорского консульства в Нагасаки входящие бумаги за 1868 г. Л. 36.

АВПРИ. Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. Д. 1414. Трактаты, заключённые между Россиею и Япониею в Иедо 7/19 августа 1858 г. Л. 4 – 6.

АВПРИ. Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. Д. 1982. Трактаты с Япониею. Л. 5.

АВПРИ. Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. Д. 949. Донесения консула в Йокогаме. Л. 10.

Алепко Н. А. Проблемы формирования системы экономических отношений России и Японии в 60-е гг. ХІХ века / Наталья Александровна Алепко // Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2010. - № ІІІ-2 (3). – С. 4 - 9.

Кутаков Л. Н. Россия и Япония / Л. Н. Кутаков. – М.: Наука, 1988. – 384 с.

Махов И. Хакодате (в Японіи) / И. Махов // Морской сборник. – 1861. -№ 3. – Современное обозрение. – С. 85.

Накамура С. Японцы и русские. Из истории контактов / Синтаро Накамура. – М.:Прогресс, 1983. – 304 с.

Подалко П. Э. Российские дипломатические представительства в Японии. Из истории установления российско-японских отношений / Пётр Эдуардович Подалко // Япония
сегодня. – 2001. – Февраль. – С. 24 - 25.

Положение относительно дипломатических агентов // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами / сост. Ф. Мартенс. –
Т. III: Трактаты с Австрией. – С.-Петербург: Типография Министерства путей сообщения, 1876. - С. 531 -532.

Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697 – 1875 гг. / Эсфирь Яковлевна Файнберг – М.: Издательство восточной литературы, 1960. – 315 с.

Auslin Michael R. Negotiating with imperialism: the unequal treaties and the culture of Japanese Diplomacy / Michael R. Auslin. – Cambridge: Harvard Unisersity Press, 2006. -232 p.

Lensen G. A. The Russian Push toward Japan / George Alexander Lensen. – Princeton: Princeton University Press, 1959. – 554 p.

Rosen R. R. Forty Years of Diplomacy / Roman Romanovich Rosen. – London., 1922. – P. 26.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Кириченко, О. (2017). Едоський трактат у регулюванні роботи дипломатичних представництв Російської імперії в Японії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 71-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9863