Створення та діяльність секцій національних меншин у структурі Харківського губернського відділу народної освіти (1920-1921 рр.)

  • Д. Цепков
Ключові слова: національні меншини, губернський відділ освіти, радянська влада, структура державних органів, Харківська губернія

Анотація

У статті досліджуються питання створення радянською владою польської, єврейської та вірменської секцій у структурі харківських органів управління освітою у 1920-1921 роках. Визначаються головні структурні елементи та кадровий склад секцій. Аналізуються основні напрями та результати діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бистрицька О.Б. Створення та розвиток системи освіти національних меншин в Україні (1917 –1939 рр.) / О. Б. Бистрицька. – Харків, 1998 –160с.

Войналович О.О. Організація шкільної освіти для національних меншин в Україні: 1917–1938рр. / О.О. Войналович.– Полтава: Рідний край, 1992. –213с.

Державний архів Харківської області(Далі - ДАХО). – Ф. Р-820 Отдел народного образования Харьковского губернського испольнительного комитета советов робочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губОНО), город Харьков. –Оп.1. - Спр.11 Приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции губернского отдела народного
образования. – 112 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.35 Протоколы заседаний польской секции и переводы к ним. – 67 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.36 Отчеты и переписка школ польской секции. – 364 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. –Оп.1. - Спр.37 Переписка по клубу имени Веринского. – 100 арк.
58 Вісник ХНУ серія «Історія». – Вип. 51.– 2016

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.122 Протоколы заседаний губернських съездов, конференций и совещаний работников просвещения, материалы о состоянии народного образования Харьковщины. – 143 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.156 План работы еврейской секции, о еврейском театре и другие материалы секции. – 116 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.157 Списки польской секции, протоколы и другие материалы. – 232 арк.

ДАХО. – Ф. Р-820. – Оп.1. - Спр.158 Списки армянских школ. – 195 арк.

Кудактін О.В. Національні секції та Ради нацменшин при Народному комісаріаті освіти УСРР: обставини створення, структура та основні напрямки діяльності/ О.В. Кудактін// Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. - №2. – С.53-59.

Чирко Б. В. Національні меншини на Україні (20-30 роки ХХ століття) / Б. В. Чирко. –К.: Асоціація Україно, 1995.–215с.

Якубова Л. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-і –початок 30-х років ХХ ст.)/ Л. Якубова. –К.: Ін-т історії НАН України.–2004. –452 с
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Цепков, Д. (2017). Створення та діяльність секцій національних меншин у структурі Харківського губернського відділу народної освіти (1920-1921 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 54-58. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9861