Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

  • С. Нижнікова
Ключові слова: єпархіальні жіночі училища, історія освіти, жіноча освіта, історія культури, світські вихованки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціального складу учениць єпархіальних училищ України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто процес зміни співвідношення відсотку «духовних» і «світських» єпархіалок у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено соціальні групи, з яких походили вихованки. Аналіз соціального складу єпархіалок показав, що попри положення статуту 1868 р., відповідно до якого єпархіальні училища мали всестановий характер, більшість учениць були доньками священнослужителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству Православного исповедания за 1894-1895 гг. – СПб., 1898.

Грозний, Д. А. Жіноче єпархіальне училище в Одесі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / Д. А. Грозний // Інтелігенція і влада. – 2005. – № 5. – С. 33-42.

Днепров, Э. Д. Среднее женское образование в России. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Э. Д. Днепров, Р. Ф. Усачева. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/book. php?book=1034561 Доступ – 25.07.2015 г.

Известия и заметки // Церковные ведомости. – 1893. – № 42. – С. 1520.

Исторические сведения о Тульчинском епархиальном женском училище (1864– 1890 гг.). – Тульчин, 1890.

Котлова, Т. Е. «...много хороших воспоминаний осталось от гимназии» (Женское образование в России сто лет назад) [Электронный ресурс] // Т. Е. Котлова. – Режим
доступа: http://ateismy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2012-09-06-09-16-00&catid=36:history&Itemid=111. Доступ – 10.01.2015 г.

Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): в 2 т. / Б. Н. Миронов. – Т. 1. – СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000.
52 Вісник ХНУ

Определение Св. Синода от 14 октября 1906 года за № 5814 // Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1907. – № 23. – С. 59.

Jтчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1889/90 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1890. – № 23. – С. 657-661.

Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1890/91 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1891. – № 24. – С. 638–649.

Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1891/92 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1893. – № 4. – С. 75-78.
Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1892/93 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1893. – № 23. – С. 571-575.

Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1893/94 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1895. – № 2. – С. 32–35.

Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям за 1895/96 учебный год // Листок для Харьковской
епархии. – 1897. – № 6. – С. 148-160.

Очерки истории школы и педагогической мысли СССР (конец ХІХ – начало ХХ века) / Отв. ред. Э. Д. Днепров. – М.: Педагогика, 1991.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2.– СПб, 1843. – Т. 18. – № 17116. – С. 528-532.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2.– Спб, 1868. – Т. 43. – № 46271. – С. 254-261.

Рождественский, С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802–1902 / С. В. Рождественский. – СПб., 1902.

Сесак, І. В. Тульчинське єпархіальне училище: сторінки історії (1867–1917 рр.) / І. В. Сесак // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець- Подільський, 2006. – Т.8: Матеріали четвертого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 324-337.

Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей /Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Фотинский, О. А. Волынское женское училище духовного ведомства за тридцать лет своего существования (1864–1894) / О. А. Фотинский. – Почаев, 1894.

Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1892. – № 10. – 55 с.

Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1896. – № 16. – 64 с.

Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1903. – №22. – 90 с.

Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1907. – № 23. – 161 с.

Циркуляр по духовно-учебному ведомству. – СПб, 1912. – № 28. – 256 с.

Чижевский, И. Записка о состоянии Харьковского училища девиц духовного звания за двенадцатилетние его существование с 5 июня 1854 по 6 июня 1866 г. / И. Чижевский // Духовный вестник. – 1866. – № 7. – С. 453-473.

Щеглов, В. Двадцатипетелетие Полтавского епархиального женского училища (Материалы для истории училища) // Полтавские Єпархиальные ведомости. – 1894. – № 11. – С. 375-411.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Нижнікова, С. (2017). Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 47-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9860