До історії благодійництва приватних підприємців України в умовах непу

  • Ю. Волосник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

ц

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Волосник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Пиріг О. Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення /О. Пиріг,
Д. Черняк.– К., 2011.
2. Сушко О.О. Особливості становлення та функціонування приватного
підприємництва в Україні в період непу (1921-1928 р.р.). Історико-
теоретичний аспект/ О.О. Сушко – К., 2003.
3. Югов А. Народное хозяйство Советской России и его проблемы /
А. Югов // НЭП. Взгляд со стороны – М., 1991.
4. Тринадцатый съезд РКП(б): стенографический отчет. 23-31 мая
1924 г. – М., 1924.
5. Кон И. Опыт советской национализации /И. Кон // НЭП: взгляд со
стороны– М., 1991.
6. Центральний державний архів громадських об’єднань України
(ЦДАГО України). – Ф. 32. – Оп. 1.– Спр. 1069.– Арк. 28, 33-35.
7. За серп и молот: Вечерняя стенгазета Екатеринославского отделения
РАТАУ. – 1921. – 31 авг.
8. Известия Одесского губисполкома и губкома КП(б)У. – 1922. –
3 января.
9. Державний архів Харківської області (ДАХО)– Ф.-П. 1. – Оп. 1. –
Спр. зб. 963, – Арк 26.
10 Центральний державний архів вищих органів владі та управління
України (ЦДАВО України). – Ф. 30. – Оп. 1. –Спр. 4241. – Арк. 413зв.
11. Держархів Херсонської обл. Ф.Р. – 440. – Оп. 2. – Арк. 18,23,25.
12. Херсонский коммунар. – 1923. – 31 авг. – №198(467).
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Волосник, Ю. (2015). До історії благодійництва приватних підприємців України в умовах непу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/459