Підприємницькі ризики у сфері торгівлі в Харкові в роки непу

  • І. Скубій Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються підприємницькі ризики у сфері торгівлі
в Харкові в роки непу. Зроблено спробу серед усіх поширених ризиків
дослідити переоподаткування, практику стягнення адміністративних
штрафів та інші прояви політики місцевих органів влади. Встановлено,
що існуючі економічні умови негативним чином впливали на розвиток
ринку та торгівельного підприємництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Скубій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Волосник Ю. П. Ліквідація приватного підприємництва в торгівлі
України наприкінці 20-х рр. ХХ ст. – у 1932 р. / Ю. П. Волосник //
Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. –2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 39 – 47.
2. Волосник Ю. П. Політика обмеження прав нової буржуазії в роки
непу в Україні / Ю. П. Волосник // Вісник Харківського державного
університету. – 1998. –№ 413: Історія. – Вип. 30. – С. 153 – 161.
3. Господарське право України: Навчальний посібник / за заг. ред.
проф. Н. О. Саніахметової. – Х., 2005. – 608 с.
4. Демчик Е. В. Предпринимательская деятельность нэпманов Сибири /
Е. В. Демчик // Вопросы истории. – 1999. – № 7. – С. 28 – 40.
5. Державний архів Харківської області.
6. Епихин А. Ю. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы
новой экономической политики (1921 – 1928) / А. Ю. Епихин,
О. Б. Мозохин. – М., 2007. – 528 с.
7. Ерошов И. Вопросы торговой практики / И. Ерошов // Советская
торговля. – 1928. – № 47. – С. 20 – 21.
8. Лантух І. В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки
нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) / І. В. Лантух. – Х.,
2004. – 196 с.
9. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
заклад. / за ред. М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова; [Белявцев М. І.,
Воробйов В. М., Кузнецов В. Г. та ін.]. – К., 2006. – 407 с.
1. Онацький М. Ю. Приватне торгівельне і промислове підприємництво
у Харкові в період непу (1921 – 1928 рр.): автореф. дис. на здобуття
наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Ю. Онацький. – Х.,
2013. – 17 с.
2. Орлов И. Б. «Ряженные капиталисты» на нэповском празднике
жизни / И. Б. Орлов, С. А. Пахомов. – М., 2007. – 159 с.
3. Сімченко М. О. Стратегії розвитку підприємств в умовах нестабільного
ринкового середовища / М. О. Сімченко, Г. А. Мохонько // Экономика
Крыма. – 2011. – № 2(35). – С. 208 – 211.
4. Сушко О. О. Особливості становлення та функціонування
приватного підприємництва в Україні періоду непу (1921 – 1928):
історико-теоретичний аспект / О. О. Сушко. – К., 2003. – 251 с.
5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України.
6. Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920-
1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества /
Б. М. Шпотов. – М., 2013. – 320 с.
7. Щербина І. В. Ліквідація нової буржуазії України (1928 – 1932):
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 /
І. В. Щербина. – Х., 2008. – 29 с.
8. Ball M. Allan. Russia's Last Capitalists: The Nepmen, 1921 – 1929 /
Allan M. Ball. – Berkeley, 1990. – 243 p.
9. Chandler A. D. The Visible Hand. The Managerial Revolution in
American Business / A. D. Chandler. – Cambridge, 1977. – 608 p.
10. Chandler A. D. Comparative business history / A. D. Chandler //
Enterprise and History: Essays in Honour of Charles Wilson. – New
York, 1984. – 290 p.
11. Chandler A. D. Managerial Hierarchies / A. D. Chandler, Daems
Herman. – New York, 1981. – 237 p.
12. Friedman A. Walter. Business History: Time for debate / Walter A.
Friedman, Geoffrey Jones // Business History Review. – 2011. –
Vol. 85. – Spring. – P. 1 – 8.
13. Lamoreaux N. R. Economic theory and business history / N. R. Lamoreaux,
M. G. Raff, P. Temin // Oxford Handbook of Business History. – Oxford,
2007. – P. 37 – 66.
14. Sullivan Mary. Moving forward by looking backward: business history
and management studies / Mary Sullivan, Margaret B. W. Graham //
Journal of management studies. – 2010. – July. – P. 775 – 790.
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Скубій, І. (2015). Підприємницькі ризики у сфері торгівлі в Харкові в роки непу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/455