Конфлікти у нафтовій промисловості Галичини у ХІХ столітті як маркер економічної модернізації

  • В. Москалець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Галичина, нафтова індустрія, євреї, конфлікт

Анотація

У статті аналізуються конфлікти другої половини ХІХ століття
в нафтовій індустрії Борислава та Дрогобича та з’ясовується, як їх
дослідження може продемонструвати динамічні зміни та кризи в про-
мисловості. Як робітничі конфлікти, так і суперечки між єврейськими
підприємцями виявляють схожі тенденції до конкуренції між місцевим,
«галицьким» та «західним» бізнесом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Москалець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Грицак Я. Рабочие Бориславско-Дрогобычского нефтяного
бассейна во второй половине ХІХ – начале ХХ вв: Формирование.
Положение. Классовая борьба / Я. Грицак: Диссертация. Институт
общественных наук Академии Наук Украинской СССР. – 1986. –
154 с.
2. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні: Іван Франко і його спільнота /
Я.Грицак – Київ, 2006. – 632 с.
3. Хадашот баісроель // ГаМагід. – 1 серпня, 1884. – С. 7
4. Andlauer T. Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess
Galiziens (1867-1914) / T. Andlauer. – Frankfurt am Main: P. Lang,
2001. – 373 s.
5. El. Borysławski przewroty // Gazeta Naddniestrzanska. – 15 kwietnia,
1886. – S.3
6. Frank A. Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia /
A. Frank. – Cambridge: Harvard University Press, 2005. – 366 p.
7. Himka J.-P. Socialism in Galicia: The Emergence of Polish Social
Democracy and Ukranian Radicalism // J.-P.Himka.–Cambridge:
Harvard Ukrainian Research Institute, 1983. – 244 p.
8. J. Zaburzenia finansowe w Borysławiu // Gazeta Naddniestrzańska. –
15 Lutego 1885. – S. 2
9. Konkurencja boryslawska // Gazeta Naddniestrzanska. – 1 kwietnia,
1886. – S.3
10. Korespondencye // Ojczyzna. – 1 sierpnia 1884. – S.58
11. Kronika // Gazeta Naddniestrzanska. – 1 kwietnia, 1886. –S.2
12. Morderstwa w Borysławiu // Strażnica. – 3 sierpnia, 1884. – S. 2
13. Sprawozdanie Wydziały krajowego o nagłej potrzebie uregulowania
przemysłu naftowego // Alegata do Sprawozdań Stenograficznych
z Szóstej Sesyi Trzeciego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi
i Lodomeryi Wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1875.
Alegat 35. – Lwów, 1875. – 16 s.
14. Z Izby Sądowej // Gazeta Narodowa. – 10 Czerwca. 1886. – S.2
15. Z Pensylwanji galicyjskiej // Kurjer Lwowski. – 4 Kwietnia 1886. – S.1
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Москалець, В. (2015). Конфлікти у нафтовій промисловості Галичини у ХІХ столітті як маркер економічної модернізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/453