Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році

  • С. Дейнеко
Ключові слова: профспілка, митниця, російська революція, Петроград.

Анотація

У статті на основі архівних матеріалів показане становлення
та занепад першої профспілкової організації російських митників.
Розглянуто причини, хід та наслідки першого політичного страйку
співробітників Департаменту митних зборів, що проводився під
керівництвом митної профспілки Петрограда. На думку автора однією
з причин малоефективної роботи вищезгаданої установи була завелика
політизація суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Архірейський Д. В. Радянська митна служба міжвоєнної України /
Д. В. Архірейський. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – 290 с.
2. Архирейский Д. В. Таможенные структуры Украины в период
гражданской войны 1917 – 1921 гг. / Д. В. Архирейский //
Государство – экономика – политика: актуальные проблемы
истории: сборник научных трудов Всероссийской научно –
методической конференции. 11 – 13 мая 2010 г. – СПб.: Издательство
Политехнического университета, 2010. – С. 6–10.
3. Воззвание Союза союзов // Наша Речь. – 1917. – № 2. – С. 1–6.
4. В Министерствах // Наш век. – 1917. – № 2. – С. 1 – 4.
5. В Министерстве торговли и промышленности // Наш век. – 1917. –
№ 3. – С. 1–4.
6. Городская Дума Петрограда // Наш век. – 1917. – № 4. – С. 1–4.
7. Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). – Ф. 84. –
Оп. 1. – Спр. 910.
8. ДАХО. – Ф. р – 3962. – Оп. 1. – Спр. 1.
9. ДАХО. – Ф. р – 3962. – Оп. 1. – Спр. 7.
10. Да здравствует Учредительное Собрание // Торгово–промышленная
газета. – 1917. – № 236. – С. 1–8.
11. Забастовка московской милиции // Русское слово. – 1917. – № 247. –
С. 1–4.
12. Історія митної справи в Україні / [авт. кол. П. В. Пашко, В. В. Ченцов
та ін. ]. – К.: Знання, 2006. – 606 с.
13. Лопухин В. Б. После 25 октября // Минувшее. Исторический
альманах / В. Б. Лопухин. – т. 1. – М.: Прогресс; Феникс, 1990. – 384 с.
14. Митниці Слобожанщини. Збірник документів і матеріалів / [авт.
кол. П. В. Пашко та ін. ]. – Харків: Каравела, 2000. – 269 с.
15. Морозов О. В. Митна система Російської імперії в українських
губерніях XVIII – початок ХХ ст. / О. В. Морозов. – Дніпропетровськ:
АМСУ, 2011. – 312 с.
16. Московская хроника // Наш век. – 1917. – № 9. – С. 1–4.
17. Накануне забастовки // Свободная Речь. – 1917. – № 1. – С. 1 – 8.
18. Петроградский военно–революционный комитет. Документы и
материалы в 3-х томах. – Т. 1. – М.: Наука, 1966. – 582 с.
19. Последние известия // Наша речь. – 1917. – № 2. – С. 1–6.
20. Хроника // Наша речь. – 1917. – № 2. – С. 1–6.
21. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. /
Отв. ред. Л. М. Епифанова. – М.: РОССПЭН, 2009. – 1287 с.
22. Яров С. В. Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм
и НЭП глазами петроградцев / С. В. Яров. – СПб.: Дмитрий Буланин,
1999. – 317 с.
Опубліковано
2015-01-01
Як цитувати
Дейнеко, С. (2015). Всеросійська спілка митних службовців у 1917 році. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1134). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/448