Поляки на сході України у 1832–1921-му роках (Рец. на кн.: Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921.

  • Т. М. Лихачова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Поляки на сході України у 1832–1921-му роках
(Рец. на кн.: Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D.
Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. М. Лихачова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Видатні поляки Харкова: Матеріали Міжнародного наукового
симпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне Консульство
Республіки Польща в Харкові, Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 360 с.
2. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Спецвипуск: Творча постать Г. Семирадського у контексті
вітчизняної та світової культури: Збірник наукових праць. – Х.,
2009. – 200 с.
3. ДАХО. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 5.
4. ДАХО. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 6.
5. ДАХО. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 12.
6. ДАХО. – Ф. 18. – Оп. 21. – Спр. 225.
7. Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір
(1914–1918 рр.) / Л. М. Ж ванко. – Х., 2012. – 568 с.
8. Костянтин Горський (1859–1924): Матеріали Міжнародної
науково-творчої конференції «Пам’яті Костянтина Горського (до
150-річчя від дня народження)», м. Харків, 2009 р. / Генеральне
Консульство Республіки Польща в Харкові, «Польський Дім» у
Харкові. – Х., 2009. – 252 с.
9. Лихачова Т. М. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. –
листопад 1917 р.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лихачова
Тетяна Миколаївна. – Харків, 2010. – 220 с.
10. Миславский В. Искусство фотографии Альфреда Федецкого /
В. Миславский. – Х., 2009. – 128 с.
11. Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність: Матеріали
наукової конференції, м. Харків, 24 квітня 2004 р. / Генеральне
консульство Республіки Польща в Харкові, «Польський Дім» у
Харкові. – Х., 2004. – 208 с.
12. Формування історичної пам’яті: Польща і Україна: Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків,
12 травня 2007 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в
Харкові, «Польський Дім» у Харкові. – Х., 2008. – 432 с.
13. Харків і Польща: люди і події: Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Харків, 12 листопада 2005 р. /
Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові,
«Польський Дім» у Харкові. – Х., 2006. – 272 с.
14. ЦДІАК України. – Ф. 715. – Оп. 1. – Спр. 1688.
15. ЦДІАК України. – Ф. 930. – Оп. 1. – Спр. 14.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Лихачова, Т. (2014). Поляки на сході України у 1832–1921-му роках (Рец. на кн.: Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D. Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832–1921. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/438