Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки

  • Є. С. Рачков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Харківський університет, символ, емблема, корпорація.

Анотація

У статті на основі компаративістського підходу та методу
контент-аналізу досліджується процес формування та еволюції
символіки Харківського університету ХХ – початку ХХІ ст.
Простежується вплив попередніх традицій на сучасний стан
університетських символів та емблем. Вони розглядаються як
атрибут університетської культури, частина комплексу культурних
практик та цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є. С. Рачков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Астахова В. И. Воспитание на традициях: некоторые вопросы
методологии и методики / В. И. Астахова // Вчені записки
Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія»: збірник наукових праць. – Х.: Видавництво Народної
української академії (НУА). – 2008. – Т. 14. – С. 7 – 21.
2. Бакіров В. С. Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников,
Б. П. Зайцев та ін.; Худож. оформлювач І. В. Осипов. – Х.: Фоліо,
2004. – 750 с.
3. Вишленкова Е. А. Terra Universitatis: Два века университетской
культуры в Казани / Е. А. Вишленкова, С. Ю. Малышева,
А. А. Сальникова. – Казань: Казанский государственный университет
им. В. И. Ульянова-Ленина, 2005. – 500 с.
4. Журавльова І. Суперекслібрис, або Таємниця книги 1803 р. //
Харківський університет. – 2004. – 16 листопада.
5. Информационный бюллетень Ассоциации «История и
компьютер». – № 38. Материалы XIII конференции АИК. Сентябрь
2012 г. – Москва: Изд-во Московского университета, 2012. – 234 с.
6. Иудин А. А. Контент-анализ текстов: компьютерные технологии
(Учебное пособие) / А. А. Иудин, А. М. Рюмин. – Нижний Новгород:
ННГУ, 2010. – 37 с.
7. Кондрашов А. П. Кто есть кто в классической мифологии:
Энциклопедический словарь / А. П. Кондрашов. – М.: Рипол
классик, 2002. – 768 с.
8. Очевидная история. Проблемы визуальной истории России
XX столетия: сб. ст. / редкол. И. В. Нарский и др. – Челябинск:
Каменный пояс, 2008. – 476 с.
9. Посохов С. И. О памяти и памятниках в
университетскойистории /С. И. Посохов // История и историческая
память: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов; Ставрополь, 2012. –
Вып. 6. – С. 117 – 131.
10. Посохов С. И. Символы и эмблемы Харьковского университета /
С. И. Посохов // Вспомогательные исторические дисциплины
в пространстве гуманитарного знания: Матер. ХХІ Междунар.
конф. – М.: РГГУ, 2009. – С. 291 – 294.
11. Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики /
В. В. Похлебкин. – 3-е изд. – М.: Международные отношения, 2001. –
560 с.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Рачков, Є. (2014). Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/431