Формування професійної етики чекістів (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.)

  • С. М. Труш Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: професійна етика, чекісти, Надзвичайна комісія.

Анотація

У статті аналізується проблема формування професійної етики
у соціально-професійної групи співробітників Надзвичайної
комісії. Робиться висновок про те, що професійна етика як
сукупність норм і правил була притаманна корпорації чекістів, але
нерідко порушувалася, зважаючи на специфіку особового складу
Надзвичайної комісії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. М. Труш, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Билокинь С. Социальный портрет чекистов / С. Билокинь //
Персонал. – 2003. – № 8. – С. 39-46.
2. Бралатан В. П. Професійна етика / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко,
Н. Г. Здирко. – К., 2011. – 252 с.
3. В. И. Ленин и ВЧК, 1917–1927: сб. док. и мат. – М., 1987. – 412 c.
4. ВЧК-ГПУ: Документы и материалы. – М., 1995. – 272 с.
5. ДАХО.– Ф. Р-1872. – Оп. 1. – Спр. 16. – 142 арк.
6. ДАХО. – Ф. Р-878. – Оп. 1. – Спр. 58. – 445 арк.
7. Дзержинский Ф. Э. Государственная безопасность /
Ф. Э. Дзержинский. – М., 2008. – 256 с.
8. Дорошко М. В. Партійно-державна номенклатура в УСРР у 1919–
1923 рр.: соціально-політичний аналіз / М. В. Дорошко // Історична
пам’ять. – 2002. – № 1-2. – С. 70-76.
9. Золотарев В. Руководящий состав органов государственной
безопасности Харьковской области в 1919-1941 годах /
В. Золотарев // Эпоха. Культуры. Люди. – Харьков, 2004. – С. 112-
125.
10. Золотарьов В. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–
1941) / В. Золотарьов. – Харків, 2003. – 477 с.
11. Из истории ВЧК, 1917-1921: сб. док. и мат. – М., 1958. – 512 с.
12. Кузнецов И. Н. Корпоративная этика / И. Н. Кузнецов. – М., 2003. –
480 с.
13. Маймескулов Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–
1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис. – Харьков,
1990. – 345 с.
14. На защите революции: Из истории Всеукраинской Чрезвычайной
комиссии, 1917–1922: сб. док. и мат. – К., 1971. – 391 с.
15. Нариси повсякденного життя Радянської України в добу НЕПу
(1921–1928 рр.): колект. монографія / Відп. ред. С. В. Кульцицький.
В 2 ч. – Ч. 1. – К., 2009. – 445 с.
16. Подкур Р. Документы органов государственной безопасности
УCCР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ / Р. Подкур,
В. Ченцов. – Тернополь, 2010. – 372 с.
17. Семененко В. И. Слепая верность: из истории Всеукраинской ЧК /
В. И. Семененко // Провинциальная Чека. – Харьков, 1994. – С. 3-31.
18. Сливка С. С. Професійна етика працівника міліції / С. С. Сливка. –
Львів, 1995. – 126 с.
19. Чекисты: сборник сочинений. – М., 1987. – 413 с.
20. Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи /
Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К., 1997. – 608 с.
21. Шляхами чекістської долі: збірник праць. – К., 1988. – 271 с.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Труш, С. (2014). Формування професійної етики чекістів (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/423