Поховання пізніх кочівників із цілим кістяком коня в басейні середньої течії Сіверського Дінця

  • А. О. Харламова
Ключові слова: пізні кочівники, підбійні поховання, домовина-колода, типологічний ряд.

Анотація

Стаття присвячена проблемі типології пізньокочівницьких
поховань. Автор приходить до висновку, що при розробці типології
слід звернути увагу не лише на орієнтування кістяка та наявність
або відсутність кісток коня, але і на ступінь цілісності кінського
кістяка, наявність дерев’яних конструкцій та супроводжуючої
їжі, багатство інвентаря, а також критично підходити до
археологічних матеріалів попередніх дослідників, роблячи поправку
на недосконалість методики розкопок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бисембаев А. А. Археологические памятники кочевников
средневековья Западного Казахстана (VІІІ – ХVІІ вв.) /
А. А. Бисембаев. – Уральск, 2003. – 232 с.
2. Братченко С. Н., Квитницкий М. В., Швецов М. Л. Кочевники
развитого средневековья на Северском Донце (по материалам
исследований 1978 г. Донецкой экспедиции Института археологии) /
М. В. Квитницкий. – К., 2012. – 150 с.
3. Городцов В. А. Результаты археологических исследований в
Изюмском уезде / В. А. Городцов // Труды ХІІ АС. – Т. 1. – М.,
1905. – С. 174–514.
4. Дебец Г. Ф. Черепи кочовиків з розкопів В. О. Городцова в
Озюмському та Бахмутському повітах / Г. Ф. Дебец // Антропологія.
Річник кабінету антропології ім. Ф. Вовка за р. 1929. – К., 1930. –
Т. 3. – С. 89-95.
5. Овчинникова Б. Б. Культурные трансляции в центрально-азиатском
регионе расселения древних тюрков в I тысячелетии нашей эры /
Б. Б. Овчинникова // Аскизские древности в средневековой истории
Евразии. – Казань, 2000. – С. 7-30.
6. Овчинникова Б. Б. Погребение древнетюркского воина в
Центральной Туве / Б. Б. Овчинникова // СА. – № 3. – М., 1982. –
С. 210-218.
7. Плетнева С. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских
степях / С. А. Плетнева // Труды Волго-Донской археологической
экспедиции. – Т. I. – МИА. – № 62. – М.-Л., 1958. – С. 151-226.
8. Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под
властью золотоордынских ханов. Археологические памятники /
Г. А. Федоров-Давыдов. – М., 1966. – 275 с.
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Харламова, А. (2014). Поховання пізніх кочівників із цілим кістяком коня в басейні середньої течії Сіверського Дінця. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/416