Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906–1947 рр.)

  • О. О. Чувпило Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовані найважливіші джерела про
участь індійських мусульман, очолюваних Мусульманською лігою, у
боротьбі проти гніту британських колонізаторів. Це документи
Мусульманської ліги, документи про участь індійських мусульман у
визвольному русі, праці та промови видатного лідера
Мусульманської ліги М. А. Джинни, праці й мемуари інших
індійських мусульманських політичних лідерів колоніальної доби,
документи Індійського національного конгресу та інших
національно-патріотичних організацій Індії, документи з історії
індійського національно-визвольного руху, щорічні звіти
англійської колоніальної адміністрації в Індії британському
парламенту, англійська та індійська преса, праці та мемуари
англійських колоніальних чиновників в Індії, архівні матеріали.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. О. Чувпило, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, професор кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Азад А. К. Индия добивается свободы / А. К. Азад. – М., 1961.
2. Біхар прантійя самаджваді саммелан (Біхарська провінційна
соціалістична конференція. Документи). – Патна, 1936 (мовою
гінді).
3. Бхаратій джаграті (Пробудження Індії. Документи). – Бріндабан,
1939 (мовою гінді).
4. Литвиненко Ю. Г., Чувпило А. А. Индийский национальный
конгресс и халифатистское движение / Ю. Г. Литвиненко,
А. А. Чувпило // Вопросы новой и новейшей истории. – 1988. –
Вип. 34.
5. Чувпило О. О. Участь мусульман Британської Індії в гандистському
русі неспівробітництва (1919–1922 рр.) / О. О. Чувпило // Вісник
ХНУ. – 2002. – № 566: Історія. – Вип. 34.
6. Чувпило О. О. Мусульманська ліга та Індійський національний
конгрес: аналіз взаємовідносин (1907–1927 рр.) / О. О. Чувпило //
Методичний вісник історичного факультету. – Харків, 2008. – № 7.
7. Чувпило О. О. Мусульманська ліга у пошуках власного шляху:
аналіз взаємовідносин з Індійським національним конгресом (1927–
1937 рр.) / О. О. Чувпило // Методичний вісник історичного
факультету. – Харків, 2011. – № 9.
8. A Centenary History of the Indian National Congress: Vol. 1-3. – Delhi,
1985.
9. A History of the Freedom Movement 1707–1947: In 4 vs. – Karachi,
1960.
10. Ali M. My Life / M. Ali. – Lahore, 1946.
11. All-India Trade Union Congress: Documents. – New Delhi, 1973.
12. All Parties National Convention, Calcutta, 1928. – Allahabad, 1928.
13. Congress Presidential Addresses from the Silver to the Golden Jubilee. –
Madras, 1934.
14. Dobbine C. Basic Documents in the Development of Modern India and
Pakistan 1835–1947 / C. Dobbine. – London, 1970.
15. Documents of the History of the Communist Party of India. – Vol. 1-3. –
New Delhi, 1971, 1974, 1979.
16. Foundations of Pakistan. All-India Muslim League Documents: 1906–
1947: In 2 vs. – Karachi, 1969–1970 (індійське видання – New Delhi,
1982).
17. Historic Documents on Muslim Freedom Movement. – Lahore, 1970.
18. India in 1926–1927. A Statement Prepared for Presentation to
Parliament in Accordance with the Requirements of the 26th Section of
the Government of India Act. – Calcutta, 1928.
19. Indian National Congress. Report of the 44th Annual Session. – Lahore,
1929.
20. Indian National Congress. Report of the General Secretaries: in 3 vs. –
Lahore, 1956.
21. India's Struggle for Freedom. Selected Documents and Sources: In 3 vs. –
Delhi, 1962–1965.
22. Jinnah M. A. Speeches and Writings of M. A. Jinnah / M. A. Jinnah. –
Lahore, 1960.
23. Khaliquzzaman C. Pathway to Pakistan / C. Khaliquzzaman. – Lahore,
1961.
24. Khan A. The Memoirs / Aga Khan. – London, 1954.
25. Montagu E. S. An Indian Diary / E. S. Montagu. – London, 1930.
26. Morley J. Recollections: In 2 vs. / J. Morley. – London, 1917.
27. O'Dwyer M. India as I Knew It. 1885–1925 / M. O'Dwyer. – London,
1925.
28. Philips C. H. The Evolution of India and Pakistan. 1858–1947. Select
Documents / C. H. Philips. – London, 1964.
29. Pratap M. My Life – Story of Fifty-Five Years / M. Pratap. – Dehra-
Dun, 1947.
30. Rare Documents. – Lahore, 1967.
31. Some Documents Relating to Early Indian Communists and
Controversies Around Them. – New Delhi, 1992.
32. Source Material for a History of the Freedom Movement in India
(Collected from the Bombay Government Records). – Vol. 2. – Bombay,
1958.
33. Statement Exhibition the Moral and Material Progress and Condition of
India During the Year 1931–1932. – London, 1933.
34. Struggle for Independence. 1857–1947. – Karachi, 1993.
35. The All India Muslim Conference, 1928–1935. A Documentary Record. –
Karachi, 1972.
36. The Indian National Congress. 1920–1923. Being a Collection of the
Resolutions of the Congress and of the All India Congress Committee
and of the Working Committee of the Congress from September 1920 to
December 1923. – Allahabad, 1924.
37. The Indian Nationalist Movement, 1885–194
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Чувпило, О. (2014). Деякі найважливіші джерела про утворення та діяльність мусульманської ліги Індії у колоніальний період (1906–1947 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/38