Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України

  • В. С. Майстренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті досліджуються процеси відродження та
популяризації української культури в стінах Харківського
університету в перші роки після здобуття Україною незалежності.
Особливу увагу приділено гуманізації та українізації
університетської освіти, а також культурно-просвітницькій роботі
Центральної наукової бібліотеки, Музею історії університету та
наукової громадськості університету. В ході дослідження автор
дійшов висновку, що культурні процеси в стінах Харківського
університету розгорталися поступово, зосереджуючись на
поверненні заборонених в тоталітарному минулому імен, їх
творчого спадку, торкалися питань відродження релігійності,
історичної пам’яті українського народу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. С. Майстренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Деус О. Пам‟яті славного гетьмана / О. Деус // Харківський
університет. –1995. – 14 листопада.
2. Діяльність Музею історії ХДУ у 1995–1996 н.р. // Поточний архів.
3. Заяць Т. Пам‟яті талановитого письменника / Т. Заяць //
Харківський університет. – 1993. – 14 грудня.
4. Звіт (1997 р.) – План (1998 р.) ЦНБ Харківського державного університету. – Х., 1998 // Поточний архів.
5. Звіт (1998 р.) – План (1999 р.) ЦНБ Харківського державного
університету. – Х., 1999 // Поточний архів.
6. Звіт (1999 р.) – (План (2000 р.) ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –
Х.,2000 // Поточний архів.
7. Звіт (2001 р.) – (План (2002 р.) ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –
Х., 2002 // Поточний архів.
8. Звіт 2002 р. – План 2003 р. ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003 //
Поточний архів.
9. Звіт 2003 р. – План 2004 р. ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004 //
Поточний архів.
10. Звіт про роботу Музею історії ХДУ за 1994–1995 н.р. // Поточний
архів.
11. Звіт про діяльність Музею історії університету на засіданні Ученої
ради історичного факультету 12 листопада 2010 р. // Поточний
архів.
12. Малиновська В. Живуть ідеї Курбаса. До міжнародного дня театру/
В. Малиновська // Харківський університет. – 1993. – 13 квітня.
13. Михайлин І. До ювілею М. Костомарова /
І. Михайлин // Харківський університет. – 1992. – 14 квітня.
14. Михайлин І. Свято українознавства / І. Михайлин // Харківський
університет. – 1996. – 17 вересня.
15. Народження нової кафедри // Харківський університет. – 1992. –
31 березня.
16. Пам’яті Куліша // Харківський університет. – 1994. – 13 грудня.
17. Репрінцева В. Великий каменяр / В. Репрінцева // Харківський
університет. – 2001. – 2 жовтня.
18. країна: утвердження незалежної держави (1991–2001). – К., 2001.
19. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за
200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. –
Х., 2004.
20. Юлько М. Леся Українка з нами / М. Юлько // Харківський
університет – 1996. – 14 травня.
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Майстренко, В. (2014). Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/26