Impressions of the Book (Book review: Voloshina, V. Yu., Gruzdinskaia, V. S., Kolevatov, D. M., Korzun, V. P. Iz dvukh uglov: otechestvennyi istoriograficheskii protsess v otsenke emigrantskikh i sovetskikh istorikov (1920–1930-e gg.). Voloshina, V. Yu.,)

Keywords: -

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Published
2021-06-29
How to Cite
Kiselyova, Y. (2021). Impressions of the Book (Book review: Voloshina, V. Yu., Gruzdinskaia, V. S., Kolevatov, D. M., Korzun, V. P. Iz dvukh uglov: otechestvennyi istoriograficheskii protsess v otsenke emigrantskikh i sovetskikh istorikov (1920–1930-e gg.). Voloshina, V. Yu.,). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, (59), 167-172. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/17920