Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХIХ – перша половина XX ст): одяг – загальна характеристика

  • Г. М. Шпорт Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Традиційні
форми вбрання практично завжди відображають специфіку
етнічної приналежності конкретних груп населення, кожної
етнічної одиниці. Разом з цим одяг підкреслює вік, стать, сімейний
та соціальний стан власників, їх естетичні смаки, характеризує
спосіб життя та культуру етносу. Аналіз комплексів одягу українців-
новопоселенців Тоболо-Іртишського межиріччя базується
безпосередньо на польових матеріалах автора. Етнографічні
джерела дозволяють стверджувати про тривалість побутування вже
на новій батьківщині – у Сибіру – традиційного («рідного») вбрання
з поєднанням процесу його поступової трансформації і
запозиченням тих чи інших складових одягу оточуючого місцевого
населення.
Ключові

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. М. Шпорт, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Беспалов Ю. Г. Внедрение интеллектуального анализа данных в социальные исследования: дискретная динамическая модель переселения украинских крестьян в Сибирь в конце XIX – начале ХХ столетия / Ю. Г. Беспалов, Г. Н. Жолткевич, О. Н. Кислова, К. В. Носов, А. М. Шпорт [Электронный ресурс] // Научное онлайн издание «SOCIOПРОСТІР»: Междисциплинарный сборник научных работ по социологии и социальной работе – Х., 2011. – № 2. – Режим доступа:
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/2_2011/1_1.pdf.
2. Коровушкин Д. Г. Чуваши Западной Сибири / Д. Г. Коровушкин. –
Новосибирск, 1997.
3. Коровушкин Д. Г. Немцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце ХIХ – начале ХХI века / Д. Г. Коровушкин. –
Новосибирск, 2007.
4. Коровушкин Д. Г. Украинцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце ХIХ – начале ХХI века / Д. Г. Коровушкин. – Новосибирск, 2007.
5. Лоткин И. В. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев Западной Сибири / И. В. Лоткин. – М., 1996.
6. Матейко К. І. Український народний одяг / К. І. Матейко. – К., 1977.
7. Мойсей А. Проблеми етнокультурної ідентичності української меншини Сучавського повіту Румунії / А. Мойсей // Народна творчість та етнографія – 2008. – № 1.
8. Мотрук С. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення / С. Мотрук // Історичний журнал. – 2006. – № .
9. Польові матеріали автора, 1984 р.
10. Польові матеріали автора, 1985 р.
11. Сополига М. До питань етнічної історії та національного
визначення українців Словаччини / М. Сополига // НТЕ. – 2005. – № 3.
12. країнці: східна діаспора: Атлас / Передмова В. Наулко. – К., 1993.
13. Фурсова Е. Ф. Восточные славяне в Западной Сибири: (Создание этноэкологических систем развития) / Е. Ф. Фурсова. – Омск, 1998.
14. Чорний С. Українці в Євразії. Чисельність і розміщення за переписами 1897–1990 рр. / С. Чорний. – К., 2002.
15. Шпорт А. М. Украинцы в Западной Сибири (Тоболо-Иртышское междуречье) / А. М. Шпорт // Вісник ХНУ. – Сер. «Історія». – Вип. 35. – Х., 2003.
16. Шпорт Г. М. Мова та етнічна самосвідомість українців східної діаспори / Г. М. Шпорт // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві»: Зб-к ст. / За заг. ред. канд. філолог. наук доц. О. С. Черемської. – Х., 2006.
17. Шпорт Г. М. Культура землеробства українських переселенців
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Шпорт, Г. (2014). Традиційно-побутова культура українських аграрних переселенців Західного Сибіру (кінець ХIХ – перша половина XX ст): одяг – загальна характеристика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/16