Національно-патріотичні організації народів Індостану – попередники Індійського національного конгресу

  • О. О. Чувпило Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6763-2462
Ключові слова: Британська Індія, національно-патріотичні організації, англійський колоніальний режим, Індійський національний конгрес

Анотація

У статті аналізуються програми й діяльність національно-патріотичних організацій Британської Індії, що були попередниками Індійського національного конгресу, заснованого в 1885 р. Серед них особливо виділені Асоціація Британської Індії, Індійська асоціація, Асоціація Бомбейського президентства та Пуна сарваджанік сабха, оскільки вони заклали основи для створення конгресистської організації. Національно-патріотичні організації, виховуючи у населення патріотичні почуття, виступали за надання Індії самоврядування, за виборну більшість у легіслатурах і муніципальних радах, розширення участі індійців у центральних і місцевих державних органах і в органах місцевого самоврядування, введення політики державного протекціонізму для захисту національного підприємництва та створення умов для розвитку індійської промисловості, ремесел і торгівлі, проведення реформ у країні, введення громадянських прав і свобод, заборону расової дискримінації, а також за розвиток національної освіти, мов і культури. Незважаючи на їхню поміркованість, обмеженість програмних настанов і діяльності, для свого часу це був значний крок уперед порівняно з програмами їхніх попередників. Національно-патріотичні організації 60−80-х років ХІХ ст. заклали основи для об’єднання патріотичного руху по всій Індії та утворення загальноіндійської національної організації – Індійського національного конгресу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Erekesheva, L. G. 2005: Religiya i politika v Yuzhnoy Azii. Indiyskiy National̕nyy Kongress i indussko-musul̕manskaya problema v Britanskoy Indii. Almaty. (In Russian).

Ерекешева, Л. Г. 2005: Религия и политика в Южной Азии. Индийский национальный конгресс и индусско-мусульманская проблема в Британской Индии. Алматы.

Palisheva, N. V. 2012: K voprosu o vliyanii politicheskih vzglyadov Dadabhai Naorodzhi na formirovanie indiyskoy natsionalisticheskoy ideologii. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya 2, 119−123. (In Russian).

Палишева, Н. В. 2012: К вопросу о влиянии политических взглядов Дадабхаи Наороджи на формирование индийской националистической идеологии. Вестник Томского государственного университета. История 2, 119–123.

Sinh, T. R. 1949: Kangres ka saral itihas. Deli. (In Hindi).

Сінх, Т. Р. 1949: Кангрес ка сарал ітіхас (Стисла історія Конгресу). Делі. (Мовою гінді).

Skorohodova, T. G. 2010: Istoki reformatorskoy mysli Rammohan Raya. Voprosy filosofii 11, 150–158. (In Russian).

Скороходова, Т. Г. 2010: Истоки реформаторской мысли Раммохан Рая. Вопросы философии 11, 150–158.

Skorohodova, T. G. 2012: Istoriya Indii v filosofskom kontekste: Surendranath Banerdzhi. Voprosy filosofii 9, 134–143. (In Russian).

Скороходова, Т. Г. 2012: История Индии в философском контексте: Сурендранатх Банерджи. Вопросы философии 9, 134–143.

Chuvpilo, A. A. 1996: Politicheskiy kurs Indiyskogo natsional̕nogo kongressa i vnutripartiynaya bor̕̕ ba v 30-e gody XX veka. Kharkov. (In Russian).

Чувпило, А. А. 1996: Политический курс Индийского национального конгресса и внутрипартийная борьба в 30-е годы ХХ века. Харьков.

Chuvpylo, O. O. 1999: Narysy z istorii̕ idejno-politychnoi̕ borot̕ by v Indijs̕ komu nacional̕nomu kongresi (20-ti roky XX st.). Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О. 1999: Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.). Харків.

Chuvpylo, O. O. 2000: Vydatni borci za nezalezhnist̕ Indii̕. Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О. 2000: Видатні борці за незалежність Індії. Харків.

Chuvpylo, O. O., Chuvpylo, L. O., Chuvpylo, R. I. 2000, 2017: Indija na shljahu do nezalezhnosti. Ch.1–2. Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О., Чувпило, Л. О., Чувпило, Р. І. 2000, 2017: Індія на шляху до незалежності. Ч. І–2. Харків.

Chuvpylo, O. O. 2013: Vybrani indologichni tvory. Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О. 2013: Вибрані індологічні твори. Харків.

Chuvpylo, O. O. 2015: Idejno-politychna borot̕ ba v Indijs̕̕ komu nacional̕nomu kongresi (20–30-ti roky XX st.). Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О. 2015: Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20‒30-ті роки ХХ ст.). Харків.

Chuvpylo, O. O., Chuvpylo, L. O. 2015: Rozvytok shodoznavstva v Kharkivs̕ komu universyteti (1805–2015 rr.). Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О., Чувпило, Л. О. 2015: Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805‒2015 рр.). Харків.

Chuvpylo, O. O., Chuvpylo, R. I., Chuvpylo, L. O. 2018: Gordist̕ shodoznavchoi̕ ta istorychnoi̕ nauky. Kharkiv. (In Ukrainian).

Чувпило, О. О., Чувпило, Р. І., Чувпило, Л. О. 2018: Гордість сходознавчої та історичної науки. Харків.

Aggarvala, R. N. 1956: National Movement and Constitutional Development of India. Delhi.

Andrews, C. F., Mookerjee, G. 1938: The Rise and Growth of the Congress in India. London.

Bartarya, S. C. 1958: The Indian Nationalist Movement. Allahabad.

Bombwall, K. R. 1951: Indian Politics and Government (since 1885). Delhi.

Bose, S. C. 1964: The Indian Struggle 1920–1942. Calcutta.

Brown, R. M. 2010: Gandhiʹs Spinning Wheel and the Making of India. London.

Buch, M. A. 1938: The Development of Contemporary Indian Political Thought. Vol. 1 (The Rise and Growth of Indian Liberalism). Baroda.

Chatterji, N. L. 1958: India's Freedom Struggle. Allahabad.

Dasgupta, H. N. 1947: The Indian National Congress. Vol. 1. Calcutta.

Datta, K. K. 1957: History of the Freedom Movement in Bihar. Vol. 1. Patna.

Ghose, S. 1975: Indian National Congress. Its History and Heritage. New Delhi.

Gopal, R. 1967: How India Struggled for Freedom. Bombay.

Gordon, L. A. 1974: Bengal: The Nationalist Movement 1876–1940. New York.

Hull, W., Hist, S. 1930: Indiaʹs Political Crisis. Baltimore.

Kaushik, P. D. 1964: The Congress Ideology and Programme 1920–1947. Bombay.

Lovet, V. 2012: A History of the Indian Nationalist Movement. London.

Mahajan, V. D. 1976: The Nationalist Movement in India. New Delhi.

Majumdar, S. K. 1966: Jinnah and Gandhi. Calcutta.

Mehrotra, S. R. 1971: The Emergence of the Indian National Congress. Delhi.

Mehrotra, S. R. 1979: Towards India's Freedom and Partition. New Delhi.

Pati, B. 2011: Bal Gangadhar Tilak. Delhi.

Prasad, B. 1960: The Origins of Indian Foreign Policy (The Indian National Congress and World Affairs, 1885–1947). Calcutta.

Raghuvanshi, V. P. S. 1959: Indian Nationalist Movement and Thought. Agra.

Ramana Rao, M. V. 1959: A Short History of the Indian National Congress. Delhi.

Sharma, J. 2013: A Restatement of Religion: Swami Vivekananda and the Making of Hindu Nationalism. Yale.

Sinha, S. 1964: Indian Independence in Perspective. London.

Sitaramayya, P. 1947: The History of the Indian National Congress. Vol. 1. Bombay.

Smith, W. R. 1973: Nationalism and Reform in India. Washington.

Talwarkar, G. 2012: Gopal Krishna Gokhale: His Life and Times. Delhi.

Tripathi, A., Tripathi, A. 2014: Indian National Congress and the Struggle for Freedom, 1885–1947. Oxford.

Zachariah, B. 2013: Gandhi. London.

Опубліковано
2020-01-28
Як цитувати
Чувпило, О. (2020). Національно-патріотичні організації народів Індостану – попередники Індійського національного конгресу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (56), 115-124. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-56-11
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія