Проблеми мусичного виховання в античних державах Північного Причорномор’я

  • А. О. Рябко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4747-680X
Ключові слова: античні держави Північного Причорномор’я, мусичне виховання, пайдейя, освіта

Анотація

Стаття присвячена проблемам освіти і виховання в античних містах Північного Причорномор’я. Систематизовані дані літературних, епіграфічних та речових джерел, що характеризують мусичне виховання, а саме: вивчення граматики, літератури, арифметики, музики. Проаналізовано написи, які можна вважати шкільними вправами; тексти епітафій; повідомлення античних авторів, археологічні матеріали, зокрема поховальний інвентар. На матеріалі графіті показано особливості навчання граматиці і літературі, процес формування єдиної для всього Північного Причорномор’я системи письма. Для розкриття питання про навчання музиці і танцям використане широке коло іконографічних та археологічних матеріалів. В історіографії різні аспекти мусичного виховання висвітлені нерівномірно. З-поміж останніх робіт аналізуються монографії М. В. Скржинської «Освіта та дозвілля в античних державах Північного Причорномор’я» (2014 р.) та О. А. Ручинської «Культура і суспільство грецьких міст Північного Причорномор’я (VI ст. до н. е. – IV ст. н. е.). На думку автора, зміст і форми навчання у містах Північного Причорномор’я в цілому були такими ж, як і в містах самої Еллади. Підкреслюється можливість здобуття представниками місцевої еліти освіти найвищого рівня, що підтверджено даними про видатних філософів – вихідців з Північного Причорномор’я, таких як Посидоній Ольвіополіт, боспорянин Сопеід, Біон Борисфеніт, та ін. Розглянуто форми організації шкільного навчання: питання шкільних приміщень і навчального приладдя, методи навчання і виховання; соціальне походження учнів і вчителів. Показана роль мусичних агонів та релігійних свят як форм контролю якості освіти; зв’язок мусичного виховання з фізичною підготовкою, вплив політичного устрою держав на розвиток освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aristotel'. 1983: Politika. In: Works V. 2. Moskva, 376–644. (In Russian)

Аристотель. 1983: Политика. В: Сочинения Т. 2. Москва, 376–644.

Blavatskaya, T. V. 1983: Iz istorii grecheskoy intelligentsii ellinisticheskogo vremeni. Moskva. (In Russian)

Блаватская, Т. В. 1983: Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. Москва.

Vinogradov, YU.G. 1969: Kiklicheskiye poemy v Ol'vii. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 3, 142–150. (In Russian)

Виноградов, Ю.Г. 1969: Киклические поэмы в Ольвии. ВДИ, 142–150.

Vinogradov, YU. G., Zolotarev, M. I. 1999: Khersones iznachal'nyy In: Drevneyshiye gosudarstva Vostochnoy Yevropy. Moskva. (In Russian)

Виноградов, Ю. Г., Золотарев, М. И. 1999: Херсонес изначальный В: Древнейшие государства Восточной Европы. Mосква.

Gertsman, Ye. V. 1995: Muzyka Drevney Gretsii i Rima. Sankt-Peterburg. (In Russian)

Герцман, Е. В. 1995:Музыка Древней Греции и Рима. Санкт-Петербург.

Dion Khrisostom: Borisfenitskaya rech'. XXXVI. In: SC, 1, 171–178. (In Russian)

Дион Хрисостом: Борисфенитская речь. XXXVI. В: SC, 1, 171–178.

Zhurakovskiy, G. Ye. 1940: Ocherki po istorii antichnoy pedagogiki. Moskva. (In Russian)

Жураковский, Г. Е. 1940: Очерки по истории античной педагогики. Москва.

Kadeyev, V. I. 1994: O kalendare Khersonesa Tavricheskogo. Vestnik Khar'kovskogo universiteta [Bulletin of Kharkov University], 385: Istoriya, 28, 31–38. (In Russian)

Кадеев, В. И. 1994: О календаре Херсонеса Таврического. Вестник Харьковского университета, 385: История, 28, 31–38.

Kadeyev, V. I. 1996: Khersones Tavricheskiy. Byt i kul'tura (I–III vv. n.e.). Khar'kov. (In Russian)

Кадеев, В. И. 1996: Херсонес Таврический. Быт и культура (I–III вв. н.э.). Харьков.

Karasev, A. N. 1975: K voprosu o vodosnabzhenii ol'viyskogo gimnasiya. Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii AN SSSR, Issue.143, 3–10. (In Russian)

Карасев, А. Н. 1975: К вопросу о водоснабжении ольвийского гимнасия. Краткие сообщения Института археологии АН СССР, Вып. 143, 3–10.

Karasov, A. N. 1964: Monumental'nyye pamyatniki ol'viyskogo temenosa. In: Ol'viya. Temenos i agora. Moskva, Leningrad, 27–130. (In Russian)

Карасёв, А. Н. 1964: Монументальные памятники ольвийского теменоса. В: Ольвия. Теменос и агора. Москва, Ленинград, 27–130.

Kobylina, M. M. 1989: Fanagoriya. Moskva. (In Russian)

Кобылина, М. М. 1989: Фанагория. Москва.

Kolobova, K. M., Ozeretskaya, Ye. A. 1959: Kak zhili drevniye greki. Leningrad. (In Russian)

Колобова, К. М., Озерецкая, Е. А. 1959: Как жили древние греки. Ленинград.

Struve, V. V., Tikhomirova, M. N., Gaydukevicha, V. F. (ed.) 1965: Korpus bosporskikh nadpisey. Moskva, Leningrad. (In Russian)

Струве, В. В., Тихомирова, М. Н., Гайдукевича, В. Ф. (ред). 1965: Корпус боспорских надписуй. Москва, Ленинград.

Kryzhitskiy, S. D. 1985: Ol'viya. Istoriograficheskoye issledovaniye arkhitekturno-stroitel'nykh kompleksov. Kiev. (In Russian)

Крыжицкий, С. Д. 1985: Ольвия. Историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов. Киев.

Kublanov, M. M. 1957: Legenda o ristalishche Akhilla i ol'viyskiye agonisticheskiye prazdnestva In: Yezhegodnik Muzeya istorii religii i ateizma, 1. Moskva, Leningrad, 222–231. (In Russian)

Кубланов, М. М. 1957: Легенда о ристалище Ахилла и ольвийские агонистические празднества. Ежегодник Музея истории религии и атеизма, 1. Москва, Ленинград, 222–231.

Latyshev, V. V. 1983: Scythica et Caucasica. Izvestiya drevnikh pisateley – grecheskikh i latinskikh – o Skifii i Kavkaze. In: V. 1. Grecheskiye pisateli.; 1904: In: V. 2. Latinskiye pisateli. Sankt-Peterburg. (In Russian)

Латышев, В. В. 1893: Scythica et Caucasica. Известия древних писателей – греческих и латинских – о Скифии и Кавказе. В: Т. 1. Греческие писатели; 1904: В: Т. 2. Латинские писатели. Санкт-Петербург.

Latyshev, V. V. 1887: Issledovaniya ob istorii i gosudarstvennom stroye goroda Ol'vii. Sankt-Peterburg. (In Russian)

Латышев, В. В. 1887: Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. Санкт-Петербург.

Latyshev, V. V. 1893: Kratkiy ocherk istorii Bosporskogo tsarstva. Simferopol'. (In Russian)

Латышев, В. В. 1893: Краткий очерк истории Боспорского царства. Симферополь.

Levi, Ye. I. 1985: Ol'viya. Gorod epokhi ellinizma. Moskva, Leningrad, 1965. (In Russian)

Леви, Е. И. 1985: Ольвия. Город эпохи эллинизма. Москва, Ленинград.

Marru, A. I. 1998: Istoriya vospitaniya v antichnosti. Moskva. (In Russian)

Марру, А. И. 1998: История воспитания в античности. Москва.

Knipovich, T. N., Levi. Ye. I. (ed.) 1968: Nadpisi Ol'vii (1917–1965). Leningrad. (In Russian)

Книпович, Т. Н., Леви, Е. И. (ред.) 1968: Надписи Ольвии (1917–1965). Ленинград.

Solomonik, E. I. (ed.) 1973: Novyye epigraficheskiye nakhodki v Khersonesse. Kiev. (In Russian)

Соломоник, Э. И. 1973: Новые эпиграфические находки в Херсонессе. Киев.

Kryzhitskiy, S. D., Rusyayeva A. S., Krapivina V. V. 1999: Ol'viya. Antichnoye gosudarstvo v Severnom Prichernomor'ye. Kiev. (In Russian)

Крыжицкий, С. Д., Русяева А. С., Крапивина В. В. 1999: Ольвия. Античное государство в Северном Причерноморье. Киев.

Pavsaniy, 1994: Opisaniye Ellady, 1–2. Moskva. (In Russian)

Павсаний 1994: Описание Эллады, 1–2. Москва.

Petrova E. B. 2000: Antichnaya Feodosiya: istoriya i kul'tura. Simferopol'. (In Russian)

Петрова Э. Б. 2000: Античная Феодосия: история и культура. Симферополь.

Platon. 2007: Gosudarstvo. In: Platon. Sochineniya v 4 tt, 3. Ch. 1. Sankt-Peterburg, 97–457. (In Russian)

Платон. 2007: Государство. В: Платон. Сочинения в 4-х тт., 3, ч. 1. Санкт-Петербург, 97–457.

Pliniy Starshiy. 1904: Yestestvennaya istoriya. In: SC, 2. Sankt-Peterburg,167–251. (In Russian)

Плиний Старший 1904: Естественная история. В: SC, 2. Санкт-Петербург, 167–251.

Polien. Strategemy. In: SC, I, ch. 2, 563–568. (In Russian)

Полиэн. Стратегемы. В: SC, I, ч. 2, 563–568.

Pomponiy Mela. 1904: Zemleopisaniye. In: SС, .2. Sankt-Peterburg, 115–126. (In Russian)

Помпоний Мела. 1904: Землеописание. В: SС, 2. Санкт-Петербург, 115–126.

Rusyayeva, A. S. 2010: Graffiti Ol'vii Pontiyskoy. Simferopol'. (In Russian)

Русяева, А. С. 2010: Граффити Ольвии Понтийской. Симферополь.

Rusyayeva, A. S., Rusyayeva, M. V. 2004: Ol'viya Pontiyskaya. Gorod schast'ya i pechali. Kiev. (In Russian)

Русяева, А. С., Русяева М. В. 2004: Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. Киев.

Rusyayeva, A. S. 1999: Religioznyye prazdnestva. In: Ol'viya. Antichnoye gosudarstvo v Severnom Prichernomor'ye. Kiev, 555–570. (In Russian)

Русяева, А. С. 1999: Религиозные празднества. В: Ольвия. Античное государство в Северном Причерноморье. Киев, 555–570.

Ruchinskaya, O. A. 2016: Agonisticheskiye prazdnestva v antichnykh gorodakh Severnogo i Zapadnogo Prichernomor'ya: istoriya izucheniya problemy i yeye sovremennoye sostoyaniye. Vísnik Kharkívs'kogo natsíonal'nogo uníversitetu ímení V. N. Karaízna [Bulletin of VN Karaizn Kharkiv National University], Seríya «Ístoríya», Issue 51, 13–23. (In Russian)

Ручинская, О. А. 2016: Агонистические празднества в античных городах Северного и Западного Причерноморья: история изучения проблемы и ее современное состояние. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна, Серія «Історія», вип. 51, 13–23.

Ruchinskaya, O. A. 1994: Agony v religioznykh prazdnestvakh frakiyskikh zemel' v antichnuyu epokhu. Vestnik Khar'kovskogo Universiteta [Bulletin of Kharkov University], 385: Istoriya, Issue 28, 56–67. (In Russian)

Ручинская, О. А. 1994. Агоны в религиозных празднествах фракийских земель в античную эпоху. Вестник Харьковского Университета [Bulletin of Kharkov University], 385: История, вып. 28, 56–67.

Ruchinskaya, O. A. 1996: Grecheskaya muzykal'naya traditsiya i teatr v zhizni antichnykh gorodov Zapadnogo Ponta. Bolgarskiy yezhegodnik, 2. Khar'kov, Sofiya, 5–11. (In Russian)

Ручинская, О. А. 1996: Греческая музыкальная традиция и театр в жизни античных городов Западного Понта. Болгарский ежегодник, 2. Харьков; София, 5–11.

Ruchinskaya, O. A. 2017: Kul'tura i obshchestvo grecheskikh gorodov Severnogo Prichernomor'ya (VI v. do n. e. – IV v. n. e.). Khar'kov. (In Russian)

Ручинская, О. А. 2017: Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков.

Ruchinskaya, O. A. 1994: Religioznyye obryady i prazdnestva v obshchestvennoy zhizni antichnykh gorodov Severnogo Prichernomor'ya. In: Drevnosti. Khar'kov, 73–86. (In Russian)

Ручинская, О. А. 1994: Религиозные обряды и празднества в общественной жизни античных городов Северного Причерноморья. В: Древности. Харьков, 73–86.

Ruchynsʹka, O. A. 1996: Suspilʹne zhyttya v antychnykh mistakh Pivnichnoho ta Zakhidnoho Prychornomorʺya (sotsialʹno-kulʹturnyy aspekt). Avtoref. dys… kand. ist. nauk. Dnipropetrovsʹk. (In Ukrainian)

Ручинська, О. А. 1996: Суспільне життя в античних містах Північного та Західного Причорномор’я (соціально-культурний аспект). Автореф. дис… канд. іст. наук. Дніпропетровськ.

Semënov-Zuser, S. A. 1940: Fyzycheskaya kulʹtura y zrelyshcha v drevnehrecheskykh kolonyyakh Severnoho Prychernomorʹya. Kharʹkov. (In Russian)

Семёнов-Зусер, С. А. 1940: Физическая культура и зрелища в древнегреческих колониях Северного Причерноморья. Харьков.

Skrzhinskaya, M. V. 2001: Gimnasii v antichnykh gorodakh Severnogo Prichernomor'ya. Hyperboreus, 7, Fasc.1–2, 196–206. (In Russian)

Скржинская, М. В. 2001: Гимнасии в античных городах Северного Причерноморья. Hyperboreus, 7, Fasc.1–2, 196–206.

Skrzhinskaya, M. V. 2014: Obrazovaniye i dosug v antichnykh gosudarstvakh Severnogo Prichernomor'ya. Kiev. (In Russian)

Скржинская, М. В. 2014: Образование и досуг в античных государствах Северного Причерноморья. Киев.

Sokolov, G. I. 1999: Ol'viya i Khersones. Ionicheskoye i doricheskoye iskusstvo. Moskva. (In Russian)

Соколов, Г. И. 1999: Ольвия и Херсонес. Ионическое и дорическое искусство. Москва.

Solomonik, E. I. 1973: Novyye epigraficheskiye pamyatniki Khersonesa. Kiev. (In Russian).

Соломоник, Э. И. 1973: Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев.

Yaylenko, V. P. 1980: Graffiti Levki, Berezani, Ol'vii. VDI, 2, 72–99. (In Russian)

Яйленко, В. П. 1980: Граффити Левки, Березани, Ольвии. ВДИ, 2, 72–99.

Yaylenko, V. P. 1982: Grecheskaya kolonizatsiya VII – III vv. do n.e. Moskva. (In Russian)

Яйленко, В. П. 1982: Греческая колонизация VII – III вв. до н.э. Москва.

Yaylenko, V. P. 1988: Nachal'noye shkol'noye obrazovaniye v antichnykh grecheskikh gorodakh. In: Pamyatniki kul'tury. Novyye otkrytiya. Moskva, 54–60. (In Russian)

Яйленко, В. П. 1988: Начальное школьное образование в античных греческих городах. В: Памятники культуры. Новые открытия. Москва, 54–60.

Latyschev, B. 1916: Inscriptiones antique orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae, 1. Ed. 2. Petropoli.

Опубліковано
2020-01-28
Як цитувати
Рябко, А. (2020). Проблеми мусичного виховання в античних державах Північного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (56), 19-29. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-56-02
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія