Формування геостратегічної концепції З. Бжезинського України (1950 – 2017 рр.)

  • Г.В. Гончаров Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-2135-4874
Ключові слова: З. Бжезинський, геостратегія, зовнішня політика, Україна, концепція

Анотація

У статті розглядається процес формування геостратегічної концепції З. Бжезинського стосовно України в період 1950–2017 рр. Визначається місце України в геостратегії З. Бжезинського. Зроблено висновок про те, що геостратегічна концепція Бжезинського щодо України стала великою мірою результатом багаторічного геополітичного протистояння США і Росії. Її ключові імперативи спочатку формулювалися як засіб підриву національної єдності Радянського Союзу, а потім були об’єднані в систему стримування імперських прагнень і геополітичних амбіцій Росії на пострадянському просторі. Саме тому, на думку автора, основні постулати і положення цієї концепції залишалися незмінними протягом досліджуваного періоду (1950 – 2017 рр.), а окремі аспекти і тактичні підходи змінювалися і коригувалися в залежності від стану взаємин Заходу з Росією. Найбільш наочно це виявилося в питанні членства України в НАТО. До 2014 р., поки у відносинах Заходу і Росії не було гострих конфліктів і протиріч, Бжезинський виступає як переконаний прихильник прийняття України до альянсу в найближчому майбутньому. Характерно, що в цей період його анітрохи не бентежила розділеність українського суспільства у ставленні до цієї проблеми, про що йому неодноразово говорили його опоненти. Він цього не заперечував, але ніколи не вважав реальність чимось незмінним і наперед визначеним. Навпаки, на його переконання, її можна і потрібно змінювати, коли це необхідно. З 2014 року в мінливих умовах загострення геополітичного протистояння з Росією Бжезинський пропонував відмовити Україні в праві вступу до Північноатлантичного альянсу і гарантувати Росії позаблоковий статус України, посилаючись в тому числі на відсутність єдності з цього питання в українському суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Agenda for Constructive American-Chinese Dialogue Huge: Brzezinski [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.people.cn/200603/20/ eng20060320_251953.html. Доступ – 27.10.2017 г.

America and the World: Conversations on the Future of American. Foreign Policy by Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft. – N.Y.: Basic Books, 2008. – 291 pp.

Blair B. Geopolitically Speaking: Interview with Zbigniew Brzezinski // Azerbaijan International. – 1995. – No. 3.4. – p. 20-22.

Brzezinski Explained How Ukraine Can Return Crimea [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://inukraine.eu/2017/04/16/brzezinski-explained-how-ukraine-can-return-crimea/. Доступ – 16.04.2017 г.

Brzezinski Honored for Championing Ukrainian Cause [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ukrweekly.com/old/archive/2000/170003.shtml. Доступ – 27.10.2017 г.

Brzezinski on Russia «We Are Already In a Cold War» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-zbigniew-brzezinski-on-russia-and-ukraine-a-1041795.html. Доступ – 02.07.2015 г.

Brzezinski Z. Confronting Russian Chauvinism [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.the-american-interest.com/2014/06/27/confronting-russian-chauvinism/. Доступ – 27.06.2014 г.

Brzezinski Z. Putin’s Three Choices on Ukraine [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/opinions/zbigniew-brzezinski-putins-three-choices-on-ukraine/2014/07/08/ba1e62ae-0620-11e4-a0dd-f2b22a257353_ story.html?utm_term=.39709a540342. Доступ – 08.07.2014 г.

Brzezinski Z. Russia Needs a «Finland option» for Ukraine [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ft.com/content/7f722496-9c86-11e3-b535- 00144feab7de. Доступ – 23.02.2014 г.

Brzezinski Z. What Obama Should Tell Americans about Ukraine [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.politico.com/magazine/story/2014/05/what-obama-should-tell-americans-about-ukraine-106277_Page2.html#.We29idzyCSp. Доступ – 02.05.2014 г.

Brzezinski: Ukraine in NATO Could Cause More Harm Than Good [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/190135,Brzezinski- Ukraine-in-NATO-could-cause-more-harm-than-good. Доступ – 10.12.2014 г.

Brzezinski Z. A Geostrategy for Eurasia [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.comw.org/pda/fulltext/9709brzezinski.html. Доступ – 27.10.2017 г.

Brzezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. – N.Y.: Touchstone, 1995. – 256 pp.

Brzezinski Z. Second Chance. – N.Y.: Basic Books, 2007. – 234 pp.

Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. – N.Y.: Basic Books, 1997. – 223 pp.

Brzezinski Z. Ukraine’s Critical Role in the Post-Soviet Space // Harvard Ukrainian Studies. – 1996. – Vol. XX. – С. 3-8.

Former National Security Adviser: Arm Ukraine [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://thehill.com/policy/defense/230240-former-national-security-adviser-arm-ukraine. Доступ – 21.01.2015 г.

Statement by Dr. John J. Hamre, CSIS President and CEO [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.csis.org/statement-dr-john-j-hamre-csis-president-and-ceo. Доступ – 27.10.2017 г.

Zbigniew Brzezinski did not Begin his Career as a Geostrategist [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.csis.org/features/zbigniew-k-brzezinski. Доступ – 27.10.2017 г.

Zbigniew Brzezinski, Foreign Policy Intellectual Who Served as Carter’s National Security Adviser, Dies at 89 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. washingtonpost.com/national/zbigniew-brzezinski-foreign-policy-intellectual-who-served-as-carters-national-security-adviser-dies-at-89/2017/05/26/84cf5d5c- 3f42-11e7-adba-394ee67a7582_story.html?utm_term=.b3f810d254e1. Доступ – 27.10.2017

Zbigniew Brzezinski: «Ultimately Ukrainian Independence Can Only Be Built and Sustained by the Ukrainian People Themselves» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://day.kyiv.ua/en/article/personality/zbigniew-brzezinski-ultimately-ukrainian-independence-can-only-be-built-and. Доступ – 31.03.1998

Zbigniew Brzezinski: Arm Ukraine But Keep It Out of NATO [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.newsmax.com/Newsfront/Zbigniew- Brzezinski-Ukraine-Russia-NATO/2015/02/06/id/623211/. Доступ – 06.02.2015 г.

Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 288 с.

Завадський В. М., Іваненко В. А. Роль та місце України в геополітичних концепціях США // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – № 4. – С. 319-324.

Ковалюк Р. Т. Збігнєв Бжезинський: геополітичний прогноз України [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/05/ kovaluk.htm. Доступ – 27.10.2017 г.

Опубліковано
2019-12-10
Як цитувати
Гончаров, Г. (2019). Формування геостратегічної концепції З. Бжезинського України (1950 – 2017 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (55), 88-97. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-55-08