Історія досліджень археологічних пам’яток на території м. Балаклія та використання їх результатів у процесі розробки історико-архітектурного опорного плану міста для Балаклійської міської ради

  • Віктор Михайлович Ряполов Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ»
  • Микола Тазаретович Кацанов Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ»
  • Вадим Олександрович Хесін Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ»
  • Сергій Олександрович Боровий Науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «СХІДБУДПРОЕКТ»
Ключові слова: пам’ятки археології, культурний шар, геотопозйомка, локалізація, місто, історико-архітектурний опорний план, охоронні зони

Анотація

У 2016 р. НДІП (Науково-дослідний і проектний інституту цивільного будівництва) «СХІДБУДПРОЕКТ» зібрав архівні та опубліковані дані по пам’ятках археології, які розташовані на території м. Балаклія. Вдалося нанести на історико-архітектурний опорний план міста багатошарове поселення поблизу перехрестя Заміської вул. і Савінського шосе, поселення бронзової доби Балаклія-2, багатошарове поселення Балаклія (Ляховка), ранньосередньовічний могильник, територію фортеці XVII ст. Для даних об’єктів визначені охоронні зони, де без спецдозволу заборонені містобудівні та земляні роботи. Крім того, рекомендовано залучити археологів для дообстеження двох неолітичних стоянок та кочовища салтово-маяцької культури з метою їх локалізації на місцевості та встановлення у майбутньому охоронних зон.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Археологічні пам’ятки Української РСР: короткий список. – К.: Вид-во АН УРСР, 1966. – 462 с.

Архів Музею археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 33: Звіт про археологічні розвідки І.Б. Шрамко, І.В. Голубєвої, С.А. Заднікова та ін. у 2008 р. в 2 част. – Част. 1. – 154 арк.

Архів Музею археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 33: Звіт І.Б. Шрамко, І.В. Голубєвої, С.А. Заднікова та ін. про археологічні розвідки на території Харківської обл. у 2008 р. в 2 част. – Част. 2. – 128 арк.

Архів Музею археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 9: Звіт В.К. Міхєєва про археологічні розкопки на території Харківської обл. у 1969 р. – 61 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Акт технічного стану археологічної пам’ятки поселення Балаклія. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Облікова картка об’єкту культурної спадщини поселення Балаклія. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Паспорт об’єкта культурної спадщини поселення Балаклія. – 4 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Поселення Балаклія: історична довідка / [уклад. В.В. Дідик]. – 1 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Акт технічного стану археологічної пам’ятки поселення Балаклія-2. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Облікова картка об’єкту культурної спадщини поселення Балаклія-2. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Паспорт об’єкта культурної спадщини поселення Балаклія-2. – 4 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Поселення Балаклія-2: історична довідка / [уклад. І.В. Голубєва]. – 1 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Акт технічного стану археологічної пам’ятки поселення Балаклія (Ляховка). – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Облікова картка об’єкту культурної спадщини поселення Балаклія (Ляховка). – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Паспорт об’єкта культурної спадщини поселення Балаклія (Ляховка). – 4 л.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Поселення Балаклія (Ляховка): історична довідка / [уклад. І.В. Голубєва]. – 1 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Акт технічного стану археологічної пам’ятки поселення біля міста Балаклія. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Облікова картка об’єкту культурної спадщини поселення біля міста Балаклія. – 2 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Паспорт об’єкта культурної спадщини поселення біля міста Балаклея. – 4 арк.

Архів ХНМЦОКС при Відділі культури і туризму ХОДА: Поселення біля міста Балаклія: історична довідка / [уклад. К.Г. Варачова]. – 1 арк.

ДБН 360-92: Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень [Текст]. – К.: ОВПП Укртиппроект, 1992. – 67 с.

Інформаційний лист про картографічні дані відносно розташування археологічних пам’яток на території м. Балаклії від 15.08.2016, № 01- 53 / 467 / Надано Обласним комунальним закладом «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини» директору НДІП «СХІДБУДПРОЕКТ» С.О. Боровому для дослідницьких потреб. – 1 арк.

Кадєєва Є.М. Роботи на Балаклійському могильнику [Текст] / Є.М. Кадєєва, В.К. Михєєв // Археологічні дослідження на Україні. – К.: Наукова думка, 1972. – Вип. 4. – С. 280-283.

Клочан Д.Ф. Балаклія [Текст] / Д.Ф. Клочан, М.М. Субота, В.В. Суздальцев. – Х.: Прапор, 1965. – 120 с.

Коваль А.П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України [Текст] / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 2012. – 304 с.

Кругляк Ю.М. Ім’я Вашого міста: походження назв міст і селищ міського типу Української РСР [Текст] / Ю.М. Кругляк. – К.: Наукова думка, 1978. – 151 с.

Постанова КМУ від 26 липня 2001 р. № 878 Про затвердження Списку історичних населених місць України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-п: Харківська область.

Сайт города Балаклея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// bal.at.ua/index/0-6: Население – статистические данные.

Топонімічний словник Харківщини [Текст] / [уклад.: А.М. Перепеча, А.П. Ярещенко]. – Х.: ХДНБК, 1991. – 117 с.

Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое описания Харьковской епархии в 5 отделениях [Текст]. – Отд. 4: Чугуевские округи военного поселения, уезды Змиевской и Волчанский / Ф. (Д.Г. Гумилевский). – Х.: Университетская тип., 1857. – 336 с.

Шрамко Б.А. Древности Северского Донца [Текст] / Б.А. Шрамко. – К.: Наукова думка, 1962. – 404 с.

Шрамко Б.А. Справочник по археологии Украины: Харьковская область [Текст] / Б.А. Шрамко, В.К. Михеев, Л.П. Грубник-Буйнова. – К.: Наукова думка, 1977. – 156 с.

Янко М.П. Топонімічний словник України [Текст] / М.П. Янко. – К: Знання, 1998. – 429 с.

Ярещенко А.П. Топоніміка Харківщини [Текст] / А.П. Ярещенко, В.О. Ярошик. – Х.: ХДНБК, 1990. – 87 с.

Ярещенко А.П. Український фенікс [Текст] / А.П. Ярещенко. – Х.: Прапор, 1999. – 176 с.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Ряполов, В., Кацанов, М., Хесін, В., & Боровий, С. (2019). Історія досліджень археологічних пам’яток на території м. Балаклія та використання їх результатів у процесі розробки історико-архітектурного опорного плану міста для Балаклійської міської ради. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 189-199. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13630
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія