Археологія-музей-громада: пошуки точок дотику в маленьких музеях

  • Анна Володимирівна Юрченко КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»
Ключові слова: Музей, комунікація, збірка «Археологія», екскурсія, музейне заняття

Анотація

Робота присвячена розгляду форм комунікації, можливих на основі колекції «Археологія» в непрофільних музеях. Автор доходить висновків, що маючи в своєму розпорядженні навіть мінімальну колекцію артефактів, можна побудувати якісну і двосторонню комунікацію між археологами та музейниками з одного боку та громадою з іншого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вербицька П.В. Міжкультуриний простір музею /П.В. Вербицька // Всеукраїнський музейний форум. Матеріали науково-практичної конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.51-54.

Горбовцов А.А. Вопроси охраны и пропаганды археологических памятников в школе / А.А. Горобцов // Проблемы археологии Сумщины. Тезисы докладов обласной научно-практической конференции. – Сумы, 1989. – С.11-12.

Дегтярь А.К. Комплекс из погребения воина у с.Кочеток на Северском Донце. /А.Г. Дегтярь. // СА - №2 – М.: 1984. – С. 241 – 244.

Квитковский В.И. Селище Салтово-маяцкой культуры Пятницкое-I (Основные этапы исследоваиия). / В.И. Квитковский // Салтово- маяцька археологічна культура. 110 років досліджень на Харківщині. Збірник наукових праць, присвячених проблемам та перспективам салтовознавства, за матеріалами Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті Слобожанські читання» - Харків 2011. – С.14-20.

Музейні заняття [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www. repin.in.ua/uk/muzeyni-zanyattya/.

Пискун В.Н. Использование памятников археологии в краеведческой работе в школе. /В.Н. Пискун // Проблемы археологии Сумщины. Тезисы докладов обласной научно-практической конференции. – Сумы, 1989. – С.13-14.

Шевченко О.О. Історія створення музею І.Ю. Рєпіна в Чугуєві / О.О. Шевченко // Сучасний контент. Музейна галузь: історія, здобутки та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. – Коломия, 2016. – 111- 116 с.

Шрамко Б.А. Погребения VIII-X вв. у с. Пятницкое в Харьковской обл. /Б.А. Шрамко. // Древнерусское государство и славяне: материалы симпозиума, посвящено 1500 летию Киева. – К.: Наука и техника. 1983. – С.48-50.

Юрченко А.В. Археологія в музейній педагогіці / А.В. Юрченко // Вісімнадцяті Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції "Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства".-Харків "Майдан", 2012.-С.130-137.

Юрченко А.В. З досвіду співпраці Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна та Музею археології та етнографії Слобідської України ХНУ ім. В.Н. Каразіна / А.В. Юрченко //ДЕВ’ЯТНАДЦЯТІ СУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамках ХІХ Сумцовських читань) - Харків: Майдан; 2013. – С. 89-93

Юрченко А.В. Популяризація збірки «Археологія» з фондів КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» через музейні заняття з циклу «Найдавніше минуле краю» / А.В. Юрченко // Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. – 274 с. – С.251-260.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Юрченко, А. (2019). Археологія-музей-громада: пошуки точок дотику в маленьких музеях. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 168-177. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13628
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія