Одінцова Софія Миколаївна (1876–1960): штрихи до біографії музейника, археолога та пам’яткоохоронця (київський період життя)

  • Марина Олегівна Принь Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Ключові слова: Ізюмський окружний музей, Одінцова С. М., Сібільов М. В., Інститут археології АН УРСР, експедиція

Анотація

У статі простежено життєвий та науковий шлях української музейниці, археолога та пам’яткоохоронця Одінцової Софії Миколаївни. На основі архівних та опублікованих джерел простежено і висвітлено основні етапи життєвого та трудового шляху С. М. Одінцової: роки навчання та роботи: в Ізюмському окружному та Святогірському музеях, Інституті археології АН УРСР.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

НА ІА НАНУ, поточний архів відділу кадрів. Особова справа Одінцової С. М., 21 арк. 2. НА ІА НАНУ, ф. 5, оп. 1 спр. 99, 6 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 23, 17 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 28, 3 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 39, 7 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр.52, 16 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 85, 55 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 105 17 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 174, 17 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 229, 25 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 230, 2 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 254, 18 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 275, 13 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 323, 201 арк.

НА ІА НАНУ, ф. діловодний, оп. 1, спр. 396, 216 арк.

НА ІА НАНУ, ф. експедицій, спр. 1948/ 8-а Одінцова С. Н., Харченко (Шапошникова) О. Г. «Отчет о командировке в район Староселья 11– 21 июня 1948 г.» 08.10.1948 г., 2 с.

НА ІА НАНУ, ф. експедицій, спр. 1948/16, Одінцова С. Н., «Отчет о разведке по Донцу с 16 по 26/VII 1948 г.» 6 с.

НА ІА НАНУ, ф. експедицій, спр. 1955/1а Лагодовская Е. Ф., «Отчет о раскопках на Михайловском поселении в 1955 году» 39 с.

НА ІА НАНУ, ф. експедицій, спр. 1957/4”б”, Березовец Д. Т., “Отчет средневекового отряда Северо-Донецкой экспедиции за 1957 г.”, 23 с. + 16 таб.

Колесник А. В. Н. В. Сибилев и С. Н. Одінцова: грани одной судьбы / А. В. Колесник // Святогірський альманах. – Донецьк. – 2009. – С. 174– 188.

Лист від Головного територіально управління юстиції в м. Києві від 05.09.2016 № 142/142/03.1-15. [Про надання інформації стосовно дати смерті Одінцової С. М.]

Овчаренко І. Скромність, чесність, мужність: [Про дослідників Святогорська та Ізюма археологів, краєзнавців Миколу Вікентійовича Сібільова та Софію Миколаївну Одінцову] // Донеччина. – 2006. – 9 квіт. (№ 25). – С. 5. – (Рідн. край).

Ольшанский А. Мемуары А.Ольшанского (часть 1) / А. Ольшанский [Електронний ресурс] Режим доступа: http://www.olshanski.ru/ memuaryi-aolshanskogo-chast-1/#more-119 Доступ – 30.08.2017.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Принь, М. (2019). Одінцова Софія Миколаївна (1876–1960): штрихи до біографії музейника, археолога та пам’яткоохоронця (київський період життя). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 157-167. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13627
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія