Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка: академічна інституція у вищій школі

  • Наталія Ярославівна Стеблій Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Інститут археології ЛНУ ім. Івана Франка, археологічні дослідження, ранньослов’янська археологія, студенти-археологи

Анотація

Висвітлено основні напрямки діяльності Інституту археології ЛНУ ім. Івана Франка – науково-дослідної установи у вищій школі. Головні дослідження інституту спрямовані на вивчення етнокультурних та державотворчих процесів в Українському Прикарпатті і Західній Волині у І – на початку ІІ тисячоліть. Звернуто увагу на організацію навчального процесу, яка полягає у залученні здібної студентської молоді до академічних наукових студій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Довгань П. М. Буський археологічний комплекс: стан і перспективи дослідження / П. М. Довгань // Вісник Інституту археології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 136–195.

Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть: Матер. Міжнар. наук. археолог. конф. 30–31 березня 2001 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 294 с.

Нові технології в археології: Зб. наук. праць. – Київ; Львів. – 2002.– 338 с.

Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження: Тези доп. наук. сем. (Львів, 15 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – 28 с.

Филипчук М. Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка в 2000– 2005 рр. / М. Филипчук // Археологічні дослідження Львівського університету: Зб. наук. праць. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 227–231.

Филипчук М. Структура та основні проблеми у вивченні Пліснеського археологічного комплексу / М. Филипчук // Пліснеські старожитності: Зб. наук. праць. – Львів: Растр, 2016. – С. 36–59.

Филипчук М. А., Стеблій Н. Я. Створення Археологічного кадастру в горбогірній місцевості (теоретичні та методологічні аспекти) / М. А. Филипчук, Н. Я. Стеблій // Вісник Інституту археології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 3–38.

Филипчук М., Филипчук А., Стеблій Н. Польовий семінар “Старожитності Галичини і Волині у контексті етноархеологічних досліджень” / М. Филипчук, А. Филипчук, Н. Стеблій // Вісник Інституту археології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 240–241.

Сайт Інституту археології ЛНУ ім. Івана Франка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/archeology

Наші знахідки: фібули з культового центру в урочищі Оленин Парк [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://plisnesk.com.ua/?p=952
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Стеблій, Н. (2019). Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка: академічна інституція у вищій школі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 127-133. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13624
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія