Методологічний семінар ЛОІА АН СРСР як форма передачі археологічних знань (проблема тематичного змісту доповідей)

  • Сергій Володимирович Палиєнко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: методологічний семінар ЛОІА АН СРСР, теоретична археологія, історія радянської археології

Анотація

У статті розглядається тематика доповідей, що обговорювалися на засіданнях методсемінару Ленінградсько­го відділення Інституту археології АН СРСР у др. пол. 1970-х – 1980-ті рр., до неї належать загальні теоретичні питання археології, методологія со­ціоісторичних та етнічних реконструкцій, вивчення давнього мистецтва та ідеологічних уявлень, критика зарубіжних концепцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1226. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1977 г.). – 132 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1304. (Отчёт о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1982 год). – 113 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1361. (Отчёт о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1984 год). – 134 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1389. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1985 год). – 133 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1421. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1986 год). – 82 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1465. (Отчеты о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1987 год). – 148 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1491. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1988 год). – 132 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1526. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1989 год). – 134 л.

АРАН Ф. 1909. – Оп. 1. – Ед. хр. 1566. (Отчет о научно-исследовательской работе Института археологии АН СССР за 1990 год) – 124 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1060. (Протоколы № 1 – 7 заседаний методсеминара ЛОИА). – 58 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1097. (Протоколы № 1 – 5 заседаний методсеминара ЛОИА). – 38 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1147. (Протоколы № 1 – 6 заседаний методсеминара ЛОИА). – 88 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1185. (Протоколы № 1 – 4 заседаний методсеминара ЛОИА).– 44 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1223. (Протоколы № 1 – 6 заседаний методсеминара ЛОИА). – 22 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1262. (Справка о работе методсеминара ЛОИА на 1979 – 1982). – 6 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1263. (Программа симпозиума по теме «Динамика преемственности и инноваций в развитии древних культур»). – 5 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1305. (Протоколы № 1 – 7 заседаний методсеминара ЛОИА). – 42 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1346. (Протоколы № 1 – 5 заседаний методсеминара ЛОИА). – 55 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1392. (Протоколы № 1 – 3 заседаний методсеминара ЛОИА). – 23 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1437. (Протоколы № 1 – 5 заседаний методсеминара ЛОИА). 25 л.

РА ИИМК РАН Ф. 312. – Оп. 1. – Ед. хр. 1491. (Протокол № 1 и план работы на 1986 – 87). – 6 л.

Аникович М.В. Дискуссия об узловых проблемах первобытной истории в связи с выходом в свет «Истории первобытного общества» Т. 1, 2 / М.В. Аникович // СА. – 1990. – №1. – С. 308–314.

Боряз В.Н., Никоноров В.П. Вопросы перестройки советской археологической науки на методологическом семинаре ЛОИА АН СССР / В.Н. Боряз, В.П. Никоноров // СА. – 1989. – №2. – С. 291–295.

Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917 / Г.С. Лебедев. – СПб.: Из-во С.-Петербургского университета, 1992. – 464 c.

Палиенко С.В. Источники по истории методсеминара ЛОИА АН СССР / С.В. Палиенко // Евразийский археолого-историографический сборник. – С-Пб. – Красноярск, 2012. – С. 169–175.

Палієнко С.В. Методологічні семінари наукових установ АН СРСР та УРСР як засіб розвитку радянської теоретичної археології / С.В.Палієнко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 392–397.

Палиенко С.В. Соотношение архивных источников и устной истории (на примере истории методсеминара ЛОИА АН СССР) / С.В. Палиенко // Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. – Харків, 2016. – С. 163–172. – Електронна публікація. Режим доступу: http://oralhistory.com.ua/publikacii/pidtrimka-uaui/usna-istoriya-(ne)podolanogo-mynulogo.html на 17.10.2016.

Социогенез и культурогенез в историческом аспекте. Материалы методологического семинара ИИМК АН СССР. – С-Пб., 1991. – 54 с.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Палиєнко, С. (2019). Методологічний семінар ЛОІА АН СРСР як форма передачі археологічних знань (проблема тематичного змісту доповідей). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 114-126. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13623
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія