Дослідження початку польської держави 1948-1966 рр.: наука і політика

  • Adrianna Szczerba Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Ключові слова: Історія польської археології, дослідження початку польської держави

Анотація

Незабаром після закінчення Другої світової війни археологи та історики провели великі дослідження про походження польської держави, широко відомого як «Тисячоліття». Проведені в рамках різних дисциплін дослідження були спрямовані на знаходження джерел, які дозволили б пролити світло на генезис і функціонування держави перших П’ястів (перша польська королівська династія).Завдяки своїм соціальної, наукової та політичної актуальності, ці дослідження отримали фінансову та організаційну підтримку з боку держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abramowicz A. Historia archeologii polskiej w XIX i XX wieku / A. Abramowicz. – W. : IHKM PAN, 1991. – 206 c.

Gąssowski J. Z dziejów polskiej archeologii / J. Gąssowski. – W. : Wiedza Pow., 1970. – 281 c.

Gieysztor A. Badania nad genezą państwa polskiego / A. Gieysztor // Przegląd Zachodni – 1950. – No 3/4. – C. 169-194.

Gieysztor A. Kierownictwo Badań nad początkami Państwa Polskiego w latach 1949 – 1952 / A. Gieysztor. – W. : Polskie Tow. Archeologiczne, 1953. – 56.

Gurba J. Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej (próba uzupełnień) / J. Gurba // Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska – 2005. – vol. LX. – Sectio F. – C. 257-264.

Hensel W. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy / W. Hensel // Przegląd Wielkopolski – 1946. – vol. 2. – C. 193-206.

Hübner P. Polityka naukowa w Polsce w latach 1944 – 1953. Geneza systemu, Tom II / P. Hübner. – W. : Zak. Narod. im. Ossolińskich. Wyd., 1992. – 477 c.

Jażdżewski K. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku / K. Jażdżewski. – Ł.: Wyd. FBA im. Prof. K. Jażdżewskiego, 1995. – 284 c.

Kaczmarek J. Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and early 20th century / J. Kaczmarek // Archeologia Polona – 2004. – vol. 42. – C. 21-64.

Kobyliński Z. Archeologia wczesnego średniowiecza w Polsce 1939 – 1989: sukcesy i porażki / Z. Kobyliński // Lech J. Pół wieku z dziejów archeologii polskiej: 1939 – 1989. – W. : PWN, 2007. – C. 357-409.

Kurnatowska Z. Archeolodzy wobec politycznej wymowy swoich źródeł / Z. Kurnatowska // Axer J., Olko J. Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku. – W. : OBTA, 2007. – C. 37 – 47.

Kurnatowska Z. Czy millennium było “tragedią polskiej archeologii” ? / Z. Kurnatowska // Głosek M. Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. – Ł. : IAiE PAN, 1997. – C. 147-156.

Kurnatowska Z. Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu / Z. Kurnatowska // Slavia Antiqua – 1997. – vol. 38. – C. 25-37.

Lech J. Polish – German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsow / J. Lech // Archeologia Polona – 2004. – vol. 42. – C. 21-64.

Noszczak B. „Sacrum” czy „Profanum”? - spór o istotę obchodów milenium polskiego (1949-1966) / B. Noszczak. – W. : TNW, 2002. – 269 c.

Stobiecki R. Między kontynuacją a dyskontynuacją / R. Stobiecki // Jankowska U., Myśliński J. Humanistyka polska w latach 1945-1990. – W. : IBL PAN. Wyd., 2006. – C. 127-155.

Stobiecki R. Historia i archeologia w pierwszych latach po II wojnie światowej / R. Stobiecki // Głosek M. Od pradziejów po współczesność: archeologiczne wędrówki: studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej. – Ł. : ŁTN, 2007. – C. 106-112.

Urbańczyk P. Słowianie a sprawa polska / P. Urbańczyk // Axer J., Olko J. Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku. – W. : IBL PAN. Wyd., 2007. – C. 23-36.

Urbańczyk P. Rola archeologii w badaniach nad początkami państwa polskiego / P. Urbańczyk // Bryńczak B., Urbańczyk P. Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych. – S. : IH AP, 2001. – C. 229-237.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Szczerba, A. (2019). Дослідження початку польської держави 1948-1966 рр.: наука і політика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 105-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13622
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія