Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933–1934 рр.)

  • Олександр Віталійович Принь Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0001-7944-9262
Ключові слова: археологія, пам’ятка, експедиція, Секція історії матеріальної культури

Анотація

У статті розглянуто створення та діяльність нової інституції в системі Всеукраїнської академії наук – Секції історії матеріальної культури у складі Історичного циклу ВУАН з квітня 1933 до лютого 1934 року. Охарактеризовано основні пам’яткоохоронні заходи, проведені працівниками установи на теренах України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого / В. М. Андрєєв. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с.

Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 56, арк. 42–45.

Дмитров Л. Д. Перекоп: ров и вал / Л. Д. Дмитров. – Київ: Вид-во АН СССР, 1940. – 106 с.

ІР НБУВ, ф. 10, спр. 1860, арк. 1–9.

ІР НБУВ, ф. 243, спр. 373–376, ІР НБУВ, ф. 243, спр. 377.

ІР НБУВ, ф. 279, спр. 1352–1408.

Курінний П. Історія археологічного знання про Україну / П. Курінний. Мюнхен. – 1970. – 138 с.


Курінний П. П. Історія археологічного знання про Україну / П. П. Курінний. – Полтава, 1994. – 140 с.

Миллер М. А. Археология в СССР / М. А. Миллер / Інститут по изучению истории и культуры СССР. Серия: Исследования и материалы. – Мюнхен, 1954. – 160 с.

Мовчанівський Т. Райковецьке городище ХІ-ХІІІ ст. (попереднє повідомлення про дослідження городища за 1929–1934 рр) / Т. Мовчанівський // Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. – 1935. – Кн. 5–6. – С. 125–176.
НА ІА НАН України, ф. 30, спр. 10, арк. 1–145.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а, арк. 6 зв.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а, арк. 6.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а, арк. 7–7 зв.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а, арк. 8 зв.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а, арк. 8. зв.–9.

НА ІА НАН України, фонд ВУАК (СІМК), спр. 493а.

Отрощенко В. Проблема формування наукових шкіл на прикладі відділу археології енеоліту та бронзового віку ІА АН УРСР / НАНУ / В. Отрощенко // Наукові студії: Збірник наукових праць. – Львів- Винники: Вид-во «Апріорі», 2013. – Вип. 6. – С. 3–12.

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук: Нарис історії / Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 415 с.

Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки / А. А. Формозов. – М осква: «Знак», 2006. – С. 56–57.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Принь, О. (2019). Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933–1934 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 96-104. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13621
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія