Історія дослідження верхнього палеоліту басейну Сіверського Дінця

Ключові слова: Археологічний з’їзд, басейн Сіверського Дінця, верхній палеоліт, стоянка

Анотація

У статті підкреслена важлива роль у розвитку української археології Археологічних з’їздів, проведених на рубежі XIX-XX століть. Представлено історію дослідження верхньопалеолітичних пам’яток басейну Сіверського Дінця, відкритих на протязі століття. Названо державні установи, суспільні організації та імена аматорів і вчених, що провадили дослідження. Нині пам’ятки регіону – це якісна джерельна база для вирішення проблем верхнього палеоліту Східної Європи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Археологическая карта Харьковской губернии. Составлена к XII Археологическому съезду проф. Д.И. Багалеем. – М., 1906.

Борисковский П.И. Палеолит Украины: Историко-археологические очерки / П.И. Борисковский // МИА. – М.-Л., 1953. – № 40. – 464 с.

Борисковский П.И. Очерки по палеолиту бассейна Дона / П.И. Борисковский // МИА. – М.-Л., 1963. – № 121. – 229 с.

Гладких М.И., Писларий И.А., Кротова А.А., Гераськова Л.С. Исследования на Ворошиловградщине / М.И. Гладких, И.А. Писларий, А.А. Кротова, Л.С. Гераськова // АО 1974 года. – М., 1975. – С. 267-268.

Горелик А.Ф. Памятники Рогаликско-Передельского района. Проблемы финального палеолита Юго-Восточной Украины / А.Ф. Горелик – Киев-Луганск., – 2001. – 364 с.

Горелик А.Ф., Кротова А.А. Раскопки поселения в урочище Миньевский Яр / А.Ф. Горелик, А.А. Кротова // АО 1976 года. – М., 1977. – С. 282.

Горелик А.Ф., Клочко Т.Н. Исследования в бассейне р. Уразовая / А.Ф. Горелик, Т.Н. Клочко // АО 1977. – М., 1978. – С. 313.

Городцов В.А. Результаты исследований в Изюмском уезде Харьков- ской губернии 1901 года / В.А. Городцов // Труды Двенадцатого археологического съезда в Харькове. 1902. – М., 1905. – С. 174-225.

Ефименко П.П. Стоянки каменного века в окрестностях г. Изюма / П.П. Ефименко // Старовинності Ізюмщини. – Ізюм., - 1928. – Вип III. – С. 5.

Каталог выставки XII археологического съезда в г. Харькове.- Харь- ков., - 1902. - 223с.

Коваль Ю.Г. Финальнопалеолитическая кремнеобрабатывающая ма- стерская Татьяновка I на Северском Донце / Ю.Г. Коваль // Проблемы археологии древней и средневековой истории Украины. - Тезисы докладов. – Харьков, 1995. - С. 8-12.

Коваль Ю., Колесник О. Пізньопалеолітична майстерня Біла гора-3 в Донбасі (попереднє повідомлення) /Ю. Коваль, O. Колесник // Археологічна збірка Херсонської обл. держ. інспекції охорони пам’яток. - № 1. – Херсон, 1999. – С. 99-107.

Колесник А.В. (ред.) Висла Балка – позднепалеолитический памятник на Северском Донце / А.В. Колесник // Археологический альманах. - № 11. – Донецк. – 2002. – 152 с.

Колесник А.В., Вотякова О.Л., Герасименко Н.П., Снежко И.А. Новая позднепалеолитическая мастерская в ур. Выдылыха на Северском Донце (Предварительное сообщение) /А.В. Колесник, О.Л. Вотякова, Н.П Герасименко, И.А. Снежко //Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). – К.: “Корвін-Пресс”, 2008. – C. 27-35.

Кротова А. А. Культурно-хронологическое членение позднепалеолитических памятников Юго-Востока Украины / А.А. Кротова // Неприна В.И., Зализняк Л.Л., Кротова А.А. Памятники каменного века Левобережной Украины. Хронология и периодизация.– К.: Наукова думка, 1986. - С. 6-73.

Кротова А.А. Новые позднепалеолитические местонахождения Юго- Востока Украины / А.А. Кротова // Археологический альманах - № 6 - Донецк, 1997 – С. 65-84.

Кротова А.А. Связи позднепалеолитического населения бассейна Северского Донца и Центра Восточно-Европейской равнины / А.А. Кротова // Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы. Костенки в контексте палеолита Евразии. – Серия: Исследования. – Вып. 1. – СПб. – 2002. – С. 68-80.

Кротова O.O. Пізньопалеолітичні мисливці азово-чорноморських степів / O.O. Кротова. - К., 2013.- 420 c.

Кротова А.А., Пашкевич Г.А. Верхнепалеолитическая стоянка Говоруха и ее палинологическая характеристика / А.А. Кротова, Г.А. Пашкевич // Кам’яна доба України. – К.: Шлях, 2004. – Вип. 5. – С. 217-224.

Левицький І.Ф., Телєгін Д.Я. Дослідження стоянки в ур. Минівський яр на Сіверському Дінці / І.Ф. Левицький, Д.Я. Телєгін // АП УРСР. т. 4., К., 1956. – С. 183-188.

Локтюшев С.А. Доисторический очерк Средней Донеччины / С.А. Локтюшев. – Луганск, - 1930.

Локтюшев С.А. Следы палеолита в бассейне р. Донца / С.А. Локтюшев // Итоги работ II пленума комиссии ископаемого человека советской секции междун. ассоциации по изуч. четв. периода (INQUA) - БКИЧП. - № 6-7. – М.-Л., 1940. – С. 65-68.

Локтюшев С.О. Палеолітична стоянка Якимівська балка на р. Євсуг Ворошиловградської області / С.O. Локтюшев // Палеоліт і неоліт України. - Т. І. – К., 1947. - С. 283 – 288.

Матюхин А.Е. Палеолитические мастерские по обработке кремня в долине Северского Донца (Ростовская обл., Россия) /А.Е. Матюхин // Prehistoire Europenne. - v. 13. – 1999.- Р. 67-115.

Праслов Н.Д., Щелинский В.Е. Верхнепалеолитическое поселение Золотовка I на Нижнем Дону / Н.Д. Праслов, В.Е. Щелинский - СПб., 1996. – 72 с.

Сібільов М.В. Підсумки досліджень палеолітичних і неолітичних стоянок басейну р. Донця / М.В. Сібільов // Наук. зап. ін-ту історії і археології України. – 1946. - № 2. – С. 34.

Сніжко І.А. Проблематика кам’яного віку в матеріалах XII Археологічного з’їзду / І.А. Сніжко // Треті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції 18 квітня 1997 р. Харків, 1998. С. 4-26.

Сніжко І.А. Пізньопалеолітична майстерня біля с. Синичине / І.А. Сніжко // Археологический альманах. - № 18. - Донецк, 2006. - С. 111-117.

Сніжко І.А. Нова пам’ятка пізнього палеоліту на Харківщині / І.А. Сніжко // АДУ 2005-2007. - Вип. 9, - Київ-Запоріжжя: Дике Поле, - 2007. – С. 339-343.

Сніжко І.А. Матеріали кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця за Каталогом виставки XII Археологічного з’їзду / І.А. Сніжко // Святогірський альманах – Донецьк, 2013. – С. 52-61.

Труды III археологического съезда. Т.1, 1878. – Киев.

Труды XI археологического съезда. Т.1, 1901. – Москва.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Кротова, О. (2019). Історія дослідження верхнього палеоліту басейну Сіверського Дінця. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 53-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13617
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія