До питання про ефективність державного контролю за Православною Церквою протягом другої половини 1970-х – першої половини 1980-х років (на прикладі Київського Покровського монастиря)

  • Андрій Ферт Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: Російська Православна Церква, Український екзархат, монастирі, законодавство про релігійні культи, комісії сприяння, стратегії підкорених

Анотація

У цій статті проаналізовано питання ефективності державного контролю за православними монастирями Києва у 1970– 1980 роках. На основі архівних матеріалів, автором досліджено два випадки у Покровському монастирі, на прикладі яких стають очевидними слабкі сторони політики «ослаблення впливу церкви в рамках закону».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). – Ф.4648. – Оп. 5. – Спр. 338. – 120 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 89. – 115 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 100. – 264 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 165. – 89 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 202. – 60 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 239. – 23 арк.

Державний архів міста Києва (ДАК). – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 1361. – 24 арк.

ДАК. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 1842. – 171 арк.

ДАК. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 2115. – 6 арк.

ДАК. – Ф. Р-1525. – Оп. 2-с. – Спр. 37. – 8 арк.

ДАК. – Ф. Р-1525. – Оп. 2-с. – Спр. 52. – 57 арк.

ДАК. – Ф. Р-1525. – Оп. 2-с. – Спр. 69. – 53 арк.

ДАК. – Ф. Р-1525. – Оп. 2-с. – Спр. 72. – 46 арк.

ДАК. – Ф. Р-1525. – Оп. 2-с. – Спр. 76. – 55 арк.

Едлинский Г., Едлинский М. Любящее Господа сердце: Труды. Проповеди. Воспоминания / Г. Едлинский, М. Едлинский. – К. : Дух і літера, 2004. – 480 с.

Обитель Матушки Великой. Свято-Покровский женский монастырь в г. Киеве: исторический очерк – Киев, 2014. – 72 с.

Сборник документов и материалов о религии и церкви / Сост. Г.Ф. Споревой, М.С. Боговесов. – К.: РИО МВД УССР, 1983. – 248 с.

Штриккер Г. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. Книга 1 и 2 / Герд Штриккер. – Москва: «Пропилеи», 1995. – 400 с.

Ферт А. О. До питання про ефективність... 151

Яскевич Л. Очерки об истории Свято-Макариевской церкви Киева. Часть 2 / Л. Яскевич [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. kiev-orthodox.org/site/personalities/4524/. Доступ – 13.12.2016 г.

Fitzpatrick S. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization / Sheila Fitzpatrick. – New York: Oxford University Press, 1996. – 386 p.

Fletcher W. A Study in Survival: The Church in Russia, 1927 – 1943 / William Fletcher. – New York: Macmillan, 1965. – 302 p.

Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Ферт, А. (2018). До питання про ефективність державного контролю за Православною Церквою протягом другої половини 1970-х – першої половини 1980-х років (на прикладі Київського Покровського монастиря). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 143-151. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12093
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія