Досліджуючи міське розмаїття: Огляд чотирьох випусків журналу «Місто: історія, культура, суспільство»

  • Володимир Петровський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: огляд журналу, «Місто: історія, культура, суспільство»

Анотація

Огляд чотирьох випусків журналу «Місто: історія, культура, суспільство»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Тараненко С. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток /Сергій Тараненко. – Вид. 2, виправлене. – Київ, 2017. – 164 с. + 8 с. вкл. – Режим доступу : http://mics.org.ua/?p=574

Археологічні дослідження київського Гостиного двору / М. Сергєєва, В. Івакін, С. Тараненко, Д. Бібіков, І. Зоценко. Видання друге доповнене. – К., 2017. – 121 с. – Режим доступу : http://mics.org.ua/?p=500

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. – № 1 (2). – 253 с. – Режим доступу: http://mics.org.ua/?p=466

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). –№ 1 (3). – Київ, 2017. – 160 с. – Режим доступу: http://mics.org.ua/?p=518

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій /Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2017. № 2 (4). – 189 с. – Режим доступу: http://mics.org.ua/?p=581

Прато Д., Пардо І. Урбаністична антропологія / Джуліана Б. Прато, Італо Пардо // Місто: історія, культура, суспільство. - №1. – Режим доступу: http://mics.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/04.pdf

Кібець В. Леонід Соловйов як дослідник історії Херсона другої половини ХІХ ст. / Валерія Кібець // МІКС. - №1. – Режим доступу: http://mics.org. ua/?p=41

Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Петровський, В. (2018). Досліджуючи міське розмаїття: Огляд чотирьох випусків журналу «Місто: історія, культура, суспільство». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 219-224. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12086
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія