Візантійське чернецтво у релігійній політиці Ісаврійської династії

  • Сергій Мілютін Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Ключові слова: іконоборство, чернецтво, Ісаврійська династія, Лев ІІІ Ісавр, Костянтин V Копронім

Анотація

У статті досліджується історія візантійського чернецтва під час правління імператорів Ісаврійської династії. Проаналізовано припущення, що імператори-іконоборці свідомо використовували боротьбу довкола легітимності вшанування ікон, щоб розпочати програму конфіскації церковно-монастирських земель. Визначено, що на початковому етапі іконоборського конфлікту представники чернецтва  розділилися на противників вшанування образів та захисників ікон

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Браунворт Л. Забытая Византия, которая спасла Запад / Л. Браунворт. – М., 2012. – 411 с.

Величко А. М. История Византийских императоров. От Льва ІІІ до Михаила ІІІ / А. М. Величко. – М., 2012. – 416 с.

Гийу А. Византийская цивилизация / А. Гийу. – Е., 2005. – 552 с.

Гоголев Д. А. Город и крепости Византии в VII – первой половине ІХ в: эволюция и функции / Д. А. Гоголев. – Тюмень., 2002. – 174 с.

Грегоровиус Ф. История города Афин в Средние века / Ф. Грегоровиус. – М., 2009. – 767 с.

Дашков С. Б. История византийских императоров / С. Б. Дашков. – М., 1997. – 370 с.

Ефремова Ю. В. Константинопольские монастыри второй половины ІХ века как центры византийской художественной культуры / Ю. В. Ефремова. – М., 2006. – 201 с.

Каплан М. Византия / М. Каплан. – М., 2011. – 416 с.

Карташев А. В. Вселенские Соборы / А. В. Карташев. – М., 1994. – 1267 с.

Костогрызова Л. Ю. Эволюция церковно-государственных отношений в законодательстве византийских императоров IV – начала X вв. / Л. Ю. Костогрызова. – Екатеринбург., 2007. – 215 с.

Курбатов Г. Л. История Византии. От античности к феодализму Г. Л. Курбатов. – М., 1984. – 207 с.

Левченко М. В. История Византии / М. В. Левченко. – М., 1940. – 271 с.

Лихачева В. Д. Исскуство Византии IV-XV веков / В. Д. Лихачева. – Л., 1986. – 310 с.

Максимович К. А. История Древней Церкви: Ч. 1. 33-843 /К. А. Максимович. – М., 2012. – 592 с.

Мінець Ю. О. Історія становлення та розвитку візантійського чернецтва за постановами вселенських та помісних соборів IV-IX ст. / Ю. О. Мінець // Наукові записки. – 2007. – Історичні науки. – Т. 65.

Мирошниченко Е. И. Иконоборчество византийских императоров VIII века и его политико-идеологические причины / Е. И. Мирошниченко // Исторический ежегодник. 2009. – Новосибирск, С. 113-127.

Николов П. Богословские иконы опыт исторического изложения догмата иконопочитания / П.Николов. – Сергиев-Посад., 2000. – 164 с.

Норвич Д. История Византии / Д. Норвич. – М., 2010. – 542 с.

Омельчук В. В. Нормативно-правове забезпечення державноцерковних взаємин у Візантійській імперії / В. В. Омельчук. – К., 2014. – 576 с.

Османкина Г. Ю. Мировоззренческие основы формирования раннехристианской культуры в Византии IV-VI вв. / Г. Ю. Османкина. – Нижневартовск., 2000. 150 с.

Патриарх Никифор. Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского / Никифор Патриарх. – Минск., 2001. – 510 c.

Погасий А. К. Иконоборчество как фактор разделения церкви / А. К. Погасий // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – Религия. Атеизм. – Т. 3.

Сказкин С. Д. История Византии / С. Д. Сказкин. – М., 1967. – 471 с.

Сюзюмов М. Я. Византийский город (середина VII – середина ІХ в.) / М. Я. Сюзюмов // Византийский временник. – 1967. – Т. 27. С. 38-70.

Сюзюмов М. Я. Экономика пригородов византийских крупных городов / М. Я. Сюзюмов /Византийский временник. – 1956. Т. 11 (36). С. 55-82.

Томоми К. Внутренняя политика византийского императора Константина V (741-775 гг.): проблема и её разработка / К. Томоми. – СПб., 2006. – 140 с.

Феофан Византиец. Летопись от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Фиофилакта / Византиец Феофан. – Рязань., 2005. – 276 с.

Шёнберн К. Икона Христа. Богословские основы / К. Шёнборн. – М., 1999. – 232 с.

Языкова И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. – М., 2012. – 368 с.

Мілютін С. Ю. Візантійське чернецтво... 71

Gero S. Byzantine iconoclasm during the reign of Leo III / S. Gero. – Louvain., 1973. – 235 p.

Gero S. Byzantine iconoclasm during the Reign of Constantine V / S. Gero – Louvain., 1977. – 191 p.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Мілютін, С. (2018). Візантійське чернецтво у релігійній політиці Ісаврійської династії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 60-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12083
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія