Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст.

  • Наталія Лашук
Ключові слова: масонство, еміграція, лібералізм, ложа, «вільні каменярі»

Анотація

У статті зроблена спроба проаналізувати основні концепції російської еміграційної публіцистики початку ХХ століття у вивченні масонського руху. Розглянуто погляди інтелектуального конклаву вихідців з Російської імперії, що становлять ґрунтовну основу в суспільно-політичних дискусіях щодо проблеми «вільних каменярів» Російської імперії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский и Галицкий. Послание о масонстве / А. Храповский. – Чернигов, 1993: Редакция русского православного журнала «Вера и жизнь». – 7 с.

Бердяев Н. Жозеф де Местр и масонство / Н.Бердяев // «Путь» – №4. – июнь–июль. 1926. – С. 183–187.

Бостунич Г. Масонство и русская революция / Г. Бостунич. – Москва: «Витязь», 1995. – 137 с.

Иванов В. Православный мир и масонство / В. Иванов. – Житомир.: СМП «Житомир-РИКО-ПРЕСС-РЕКЛАМА», 1995. – 93 с.

Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство. От Петра Первого до наших дней / В.Ф. Иванов. – М.: ФондИВ, 2008 – с. 536.

Из переписки И. А. Ильина с П. Н. Врангелем. И.А. Ильин – П.Н. Врангелю. 4 октября 1924 г. [електронний ресурс] // Сайт «Русский Обще-Воинский Союз». – Режим доступа: http://rovs.atropos.spb.ru/ index.php?view=publication&mode=text&id=240 – 14.11.2016.

Клизовский А. Правда о масонстве: Ответ на книгу В.Ф. Иванова «Православный мир и масонство» / А. Клизовский. – Рига: Виеда, 1990. – 32 с.

Лукин Ю. Н. В мире символов / Ю.Н. Лукин. – Харбин, 1936. – 47 с.

Марков Н. Е. Война темных сил / Н.Е. Марков. – Париж: Издательство Светлейшаго Князя М. К. Горчакова “ДОЛОЙ ЗЛО”, 1928. – 456 с.

Милюков П. Н. Воспоминания (1859–1917) / Под редакцией М. М. Карповича и Б. И. Элькина. 1-2 тома. – Нью-Йорк, 1955. – Том 1. – 438 с.

Лащук Н. Концепт масонства... 121

Назаров М. В. Миссия русской эмиграции / М. В. Назаров. – Москва: «Родник», 1994. – 416 с.

Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники / В. А. Оболенский. – Париж: YMCA-PRESS, 1988. – 754 с.

Осоргин М. Вольный каменщик: Повесть. Рассказы / Предисл. О. Ю. Авдеевой и А. И. Серкова. Подготовка текста О. Ю. Авдеевой. Комм. А. И. Серкова. – М.: Моск. рабочий, 1992. – 336 с.

Розенберг В. Н. И. Новиков: подвижник русской книги / В. Розенберг. – [Нью-Йорк]: Ymca press, 1923. – 80 с.

Свитков Н. Масонство в русской эмиграции (к 1 января 1932 г.) : сост. на осн. мас. документов. – Париж: Libre Parole, 1932. – 32 с.

Скрынников Н. Масонство? / Н. Скрынников. – Париж: А. Белокопытов и Кº, 1921. – 43 с.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Лашук, Н. (2018). Концепт масонства в російській еміграційній літературі 20–30-х рр. ХХ ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 112-121. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12080
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія