«"Інший" у спогадах робітників-дніпробудівців, 1920-і – перша половина 1930-х рр.»

  • Оксана Клименко Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: Дніпрогес, іноземці, «інший», «соціалістичне будівництво», «шкідницькі елементи»

Анотація

Статтю присвячено аналізу образу «іншого» у спогадах дніпробудівців 1920-х – 1930-х рр. Зроблено спробу продемонструвати як населення «вчилось» говорити про «соціалістичне будівництво» «правильно», «по-більшовицьки». На основі спогадів робітників про будівництво Дніпрогесу розглянуто особливості «пригадування» основних характеристик різних типів цього образу, зокрема, іноземців та «шкідницьких елементів»

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вейде Б. Записки будівельника (1908-1935) / Упорядник Н.Швайба. – К., 2012. – 140 с.

Ігнатуша О.О. Американська консультація на Дніпробуді 1927-1933 рр. [Текст] / О.О.Ігнатуша // Історичні та політологічні дослідження: Науковий журнал. –Донецьк. - 2007. - №3-4. – С. 161-165.

Ігнатуша О.О. Іноземні спеціалісти на будівництві Запорізького індустріального комплексу (20-30-ті роки ХХ ст.): дис. канд. іст. наук. 07.00.01. Ігнатуша Олексій Олександрович; Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя, 2012. – 267 арк.

Державний архів Запорізької області. – Ф. 995. – Оп. 28. – Спр. 44. – 169 арк.

Нерар Ф.-К. Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941). / Ф.-К. Нерар; [пер. с фр. Е. И. Балаховской]. – М.: Российская политическая єнциклопедия (РОССПЄН); Фонд «Президенский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 398 с.

Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России. Стратегии выживания и пути интеграции. 1917-1936 годы. М.: Издательский дом «Мир истории», 2003.– 296 с.

Стяжкіна О.В. Людина в радянській провінції:освоєння (від)мови. – Донецьк:Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 295 с.

Фицпатрик Ш. Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России XX века / Ш. Фицпатрик; [пер. с англ. Л. Ю. Пантиной]. − М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) : Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. − 375 с.

Hellbeck J. Fashioning the Stalinist soul. The diary of Stepan Podlubnyi, 1931−1939 / Hellbeck J. Revolution on my mind: writing a diary under Stalin. – Cambridge, Mass. –London: Harvard University Press, 2006. – P. 77−115.

Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review. − Vol. 60, №3 (Jul., 2001). – P. 340−359.

Клименко О. М. "Інший" у спогадах робітників-дніпробудівців... 101

Kotkin S. Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. – Berkeley University of California Press, 1995. − 728 р.

Rasweiller Anne D. The generation of the power: the history of Dneprostroi. – New York: Oxford University Press, 1988. – 247 p.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Клименко, О. (2018). «"Інший" у спогадах робітників-дніпробудівців, 1920-і – перша половина 1930-х рр.». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 91-101. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12076
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія