Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.)

  • Володимир Духопельніков Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: жінки, освіта, культура, соціальне та політичне життя

Анотація

Реформи 2-й половини XIX ст. поклали початок розкріпаченню російських жінок. Жінки активно включалися суспільно – політичне життя. Найбільш актині підтримують народників, есерів та інші партії. Більшість харків”янок проявили себе на ниві просвіти. Вони перші в імперії почали створювати недільні школи. Х. Д. Алчевську, яка ініціювала цю справу, підтримало багато харків'янок . Вчителя шкіл давали учням не тільки гарні знання з язику та математики, а і прививали любов до мистецтва та музики. Гарна підготовка учнів дозволила відкрити у Харкові Вищи жіночі курси

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аптекман О. В. Общество “Земля и воля” 70 –х гг. По личным воспоминаниям. / О. В. Аптекман. - Пr., 1924. - 460 с.

Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905). В 2-х томах. – Т.2 / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. - Харьков, 1993.- 973 с.

Годовой отчет частного женского коммерческого училища Р. Я. Орловой в г. Харькове за 1906-07 учебный год. – /Ахтырка, 1908. – 67 с.

Государственный архив Харьковской области.

Гришина З.В. Союз равноправия женщин (1905-1908гг)./ З. В. Гришина // Проблемы истории СССР. – 1977. - №6. – С. 255-272.

Деятели революционного движения в России. // Биобиблиографический словарь. - М., 1925. - 297 с.

Деятели революционного движения в России. // Библиографический словарь. Т.11, вып.1. – М., 1929. – 406 с.

Ковальская Е. Н. Мои встречи с С.Л. Перовской. / Е. Н. Ковальская // Былое. –1921, - №16. – C. 46

Колонтай А. М. Социальные основы женского вопроса. / А. М. Колонтай. = СПб., 1909. – 431с.

Dukhopelnikov V. M. Participation of women... 89

Левандовский А. Елизавета Николаевна Ковальская. / А. Левандовский. –М., 1928. – 255 с.

Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине Х1Х века. / В. Р. Лейкина-Свирская. - М., 1971.- 368 с..

Леонов М. Н. Партия социалистов-революционеров в 1905 – 1907 гг./ М. Н. Леонов. - М., 1997. – 512 с.

Нариси історії Харківської обласної партійної організації. Х., 1970. –803 с.

Отчет о деятельности Харьковского общественного управления по народному образованию за 1913 – 1914 учебный год. – Х., 1915. – 157 с.

Обзор фабрично-заводской промышленности Харьковской губернии.– Х., 1899. – 198 с.

Опацкий А. Н. Фабрично-заводская промышленность Харьковской губернии и положение рабочих. / А. Н. Опацкий. – Х., 1912. – 141с.

Пекарский Э. Отрывки из воспоминаний. / Э. Пекарский // Каторга и ссылка. – М., 1924, № 4. – С. 79-99

Политические партии России: конец XIX- первая треть XX. в. энциклопедия. – М.: 1996. - 872 с.

Революционная журналистика семидесятых годов. 2-е приложение к сборникам “Государственные преступления в России. / Ред. Б.Базилевского (В. Богучарского). – Ростов н/Д., 1905. – 536 с .

Сидорчук М. Ф. Більшовики України в період світової війни і лютневої революції. / М. Ф. Сидорчук.–Львів, 1966. – 269 с.

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. Т.5. –М., 1964. – 959 с.

Советский энциклопедический словарь. Изд 4.- М., 1989, - 1631 с.

Сокуренко В. Ф. Боротьба більшовиків Харкова за перебудову партійної роботи в умовах наступу реакції (1907). / В. Ф. Сокуренко. // Український історичний журнал. –К., 1961, № 4.- С. 94-102.

Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм, и большевизм, 1860-1930. / Р. Стайтс; пер. с англ. – М..004. – 616 с.

Філіпенко. Л. В. “Ідейні” жіночі журнали в Російській імперії початку XX століття. / Л. В. Філіпенко.- Х., 2004.- 367 с.

Центральный государственный архив Российской федерации.

Широкова В. В. Возникновение народнической организации в Харькове. / В. В. Широкова // Из истории общественной мысли и общественного движения в России. – Саратов, 1964.- С. 72-98.

Шморгун П. М. Харківський “Союз боротьби за визволення робітничого класу./ П. М. Шморгун // Український історичний журнал. –К.,1964, №5.-С. 107-112.

Энциклопедический словарь “Гранат”, т.40. Приложение.

Юкина И. И. История женщин России. Женское движение и феминизм в 1850-1920-е годы: Материалы к библиографии. / И. И. Юкина. – СПб., 2003. – 234 с.

Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати
Духопельніков, В. (2018). Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 80-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12075
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія